Ludzkości Na scenie Zbierają Cytaty

Ludzkości Na scenie Zbierają Cytaty: Le­karze ruj­nują zdrowie, psychiat­rzy niszczą umysły, pseudo nauka za­bija prawdę a me­dia fałszują in­formac­je ... Mądrzy ludzie są uważani za wariatów, bo de­bili jest więcej i łat­wo im wmówić, że kłam­cy zaw­sze mają rację. Zdraj­cy ludzkości na scenie zbierają najgłośniej­sze na stojąco owacje a ta­nia siła ro­bocza na nocną zmianę w pra­cy je na śniada­nie kolację. Niewo­la sta­nowi demokrację. -Angelique Cruelty


Ludzkości Na scenie Zbierają Cytaty: Plo­ny chyżych de­cyz­ji nie­rzad­ko zbierają wyrzu­ty sumienia. -Papużka


plo­ny-chyżych-de­cyz­ji-nie­rzad­ko-zbierają-wyrzu­ty-sumienia
Ludzkości Na scenie Zbierają Cytaty: Sława jest sumą niepo­rozu­mień, ja­kie zbierają się wokół no­wego nazwiska. -Rainer Maria Rilke


sława-jest sumą-niepo­rozu­mień-ja­kie-zbierają ę-wokół-no­wego-nazwiska
Ludzkości Na scenie Zbierają Cytaty: Pozory rządzą światem, a sprawiedliwość jest tylko na scenie. -Fryderyk Schiller


pozory-rządzą-światem-a-sprawiedliwość-jest-tylko-na-scenie
Ludzkości Na scenie Zbierają Cytaty: Po­zory rządzą światem, a spra­wied­li­wość jest tyl­ko na scenie. -Friedrich von Schiller


po­zory-rządzą-światem-a spra­wied­li­wość-jest tyl­ko-na scenie
Ludzkości Na scenie Zbierają Cytaty: Historię ludzkości w naszym wieku ukształtowały dwa czynniki - rozwój nauk ścisłych i technologii oraz wielkie burze ideologiczne, które zmieniły losy całej ludzkości: rewolucja rosyjska oraz jej następstwa - prawicowe i lewicowe tyranie totalitarne i wybuch nacjonalizmu, rasizmu i nietolerancji religijnej. -Isaiah Berlin


Ludzkości Na scenie Zbierają Cytaty: cza­ruje fiołek jak ma­gik na tej scenie w To­bie się schowal  -Cykam


cza­ruje-fiołek-jak-­gik-na tej scenie-w-to­bie ę-schowal 
Ludzkości Na scenie Zbierają Cytaty: Siądź w pierwszym rzędzie życia. Będziesz lepiej widział, co się dzieje na scenie. -Krzysztof Wysocki


siądź-w-pierwszym-rzędzie-życia-będziesz-lepiej-widział-co-ę-dzieje-na-scenie
Ludzkości Na scenie Zbierają Cytaty: Ten świat ma tak wiele dla nas, jeśli tyl­ko ma­my oczy, które to widzą, ser­ce, które to kocha i dłonie, które to dla nas zbierają. -Lucy Maud Montgomery


ten-świat- tak-wiele-dla-nas-śli-tyl­ko-­my-oczy-które-to widzą-ser­-które-to kocha-i dłonie-które-to dla-nas-zbierają
Ludzkości Na scenie Zbierają Cytaty: By zag­rać przedstawienie nie trze­ba grać na scenie, nie uczyć się ro­li - żyć jak Bóg pozwoli. -ZaszokowanA


by zag­rać-przedstawienie-nie-trze­ba-grać-na scenie-nie-uczyć ę-ro­li-żyć-jak bóg-pozwoli
Ludzkości Na scenie Zbierają Cytaty: Wszyscy ludzie przechodzą przez życie jak aktorzy na scenie, mniej lub więcej ucharakteryzowani przez reżyserię społeczną. -Aleksander Świętochowski


wszyscy-ludzie-przechodzą-przez-życie-jak-aktorzy-na-scenie-mniej-lub-więcej-ucharakteryzowani-przez-reżyserię-społeczną
Ludzkości Na scenie Zbierają Cytaty: Wszyscy mężczyźni przechodzą przez życie jak aktorzy na scenie, mniej lub więcej ucharakteryzowani przez reżyserię społeczną. -Aleksander Świętochowski


wszyscy-mężczyź-przechodzą-przez-życie-jak-aktorzy-na-scenie-mniej-lub-więcej-ucharakteryzowani-przez-reżyserię-społeczną
Ludzkości Na scenie Zbierają Cytaty: Życie jest tylko przechodnim półcieniem, nędznym aktorem, który swoją rolę przez parę godzin wygrawszy na scenie w nicość przepada - powieścią idioty, głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą. -William Shakespeare


Ludzkości Na scenie Zbierają Cytaty: Miłość - jest wcześniej niż Życie -trwa dłużej niż Śmierć - jest Stworzenia Pierwszym Aktem - głównym Aktorem Na scenie, jaką jest Ziemia. -Emily Dickinson


miłość-jest-wcześniej-ż-Życie-trwa-dłużej-ż-Śmierć-jest-stworzenia-pierwszym-aktem-głównym-aktorem-na-scenie-jaką-jest-ziemia
Ludzkości Na scenie Zbierają Cytaty: Przedtem, by dobra sztuka znalazła się na scenie, potrzeba było tylko jednej rzeczy - bohatera. Dziś dwóch - odtwórcy roli tytułowej i bohatera - dyrektora teatru, który odważy się ją wystawić. -Noel Coward


Ludzkości Na scenie Zbierają Cytaty: Prob­lem tkwi w ludzkości, w nas . -bluecaffe


prob­lem-tkwi-w ludzkoś-w nas
Ludzkości Na scenie Zbierają Cytaty: Komik jest największym dobroczyńcą ludzkości. -Jan Twardowski


komik-jest-największym-dobroczyńcą-ludzkoś
Ludzkości Na scenie Zbierają Cytaty: Prawdziwi pisarze to wyrzuty sumienia ludzkości. -Ludwig Andreas Feuerbach