Ludzkości Cytaty

Ludzkości Cytaty: Historię ludzkości w naszym wieku ukształtowały dwa czynniki - rozwój nauk ścisłych i technologii oraz wielkie burze ideologiczne, które zmieniły losy całej ludzkości: rewolucja rosyjska oraz jej następstwa - prawicowe i lewicowe tyranie totalitarne i wybuch nacjonalizmu, rasizmu i nietolerancji religijnej. -Isaiah Berlin


Ludzkości Cytaty: Komik jest największym dobroczyńcą ludzkości. -Jan Twardowski


komik-jest-największym-dobroczyńcą-ludzkoś
Ludzkości Cytaty: Prawdziwi pisarze to wyrzuty sumienia ludzkości. -Ludwig Andreas Feuerbach


Ludzkości Cytaty: Prob­lem tkwi w ludzkości, w nas . -bluecaffe


prob­lem-tkwi-w ludzkoś-w nas
Ludzkości Cytaty: kto w Bo­ga się bawi ludzkości nie zbawi. -bystry.76


kto-w bo­ga ę-bawi-ludzkoś-nie zbawi
Ludzkości Cytaty: Praw­dzi­wi pi­sarze to wyrzu­ty su­mienia ludzkości. -Ludwig Andreas Feuerbach


Ludzkości Cytaty: Los ludzkości, ja­ko całości, będzie ta­ki, na ja­ki ona zasługuje. -Albert Einstein


los-ludzkoś-ja­ko-całoś-będzie-­ki-na ja­ki-ona-zasługuje
Ludzkości Cytaty: Najlepsza literatura nie mówi o najlepszych momentach ludzkości. -Anonim


najlepsza-literatura-nie-mówi-o-najlepszych-momentach-ludzkoś
Ludzkości Cytaty: Religie to choroba i źródło nieopisanej nędzy dla ludzkości. -Bertrand Russell


religie-to-choroba-i-źródło-nieopisanej-nędzy-dla-ludzkoś
Ludzkości Cytaty: Lwia część nieszczęść przysługuje ludzkości do indywidualnego podzialu. -Anonim


lwia-część-nieszczęść-przysługuje-ludzkoś-do-indywidualnego-podzialu
Ludzkości Cytaty: Walka jest normalnym zadaniem ludzkości - bitwa nie. -Cyprian Kamil Norwid


Ludzkości Cytaty: Jeśli chodzi o śmietankę towarzyską, to wolę szumowiny ludzkości. -Anonim


jeśli-chodzi-o-śmietankę-towarzyską-to-wolę-szumowiny-ludzkoś
Ludzkości Cytaty: Przyszłość ludzkości jest w oddechach dzieci spieszących do szkoły. -Krzysztof Manikowski


przyszłość-ludzkoś-jest-w-oddechach-dzieci-spieszących-do-szkoły
Ludzkości Cytaty: CZŁOWIEKOwzrocznosć - naj­częstsza cho­roba związa­na z postępem ludzkości. -Krio


czŁowiekowzrocznosć- naj­częstsza-cho­roba-związa­na-z postępem-ludzkoś
Ludzkości Cytaty: Każde doskonałe dzieło sztuki jest moralnym postępem ludzkości. -Ludwik Van Beethoven


każde-doskonałe-dzieło-sztuki-jest-moralnym-postępem-ludzkoś
Ludzkości Cytaty: Nie jestem Chrystusem, ażeby poświęcać się całej ludzkości. -Bolesław Prusa


nie-jestem-chrystusem-ażeby-poświęcać-ę-całej-ludzkoś
Ludzkości Cytaty: Los ludzkości, jako całości, będzie taki, na jaki ona zasługuje. -Albert Einstein


los-ludzkoś-jako-całoś-będzie-taki-na-jaki-ona-zasługuje
Ludzkości Cytaty: Dla osiągnięcia celu politycznego można poświęcić w ofierze połowę ludzkości. -Mao Zedong


dla-osiągnięcia-celu-politycznego-można-poświęć-w-ofierze-połowę-ludzkoś