Luz Niepodważalność Krys­ty­na Cytaty

Luz Niepodważalność Krys­ty­na Cytaty: Us­ta unoszą Spokój ducha - pełny luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz. 07.01.2015r. -krysta


us­-unoszą-spokój-ducha- pełny-luz-niepodważalność-krys­ty­na-sz-07012015r
Luz Niepodważalność Krys­ty­na Cytaty: Luz i swoboda Równo­waga umysłu Uczta duchowa Krys­ty­na Sz. 25.09.2014r. -krysta


luz-i swoboda-równo­waga-umysłu-uczta-duchowa-krys­ty­na-sz-25092014r
Luz Niepodważalność Krys­ty­na Cytaty: El amor es el único deporte que no se interrumpe por falta de luz. -Noel Clarasó


el-amor-es-el-único-deporte-no-se-interrumpe-por-falta-de-luz
Luz Niepodważalność Krys­ty­na Cytaty: Ma­rihuana -  Nar­ko­tyk, luz, zioło, lek -  Cud ewolucji. -fyrfle


ma­rihuana- -nar­ko­tyk-luz-zioło-lek- -cud-ewolucji
Luz Niepodważalność Krys­ty­na Cytaty: Todo aquello que está debajo de la tierra, el tiempo lo sacará a la luz del sol. -Horacio


todo-aquello-á-debajo-de-tierra-el-tiempo-lo-sacará-a-luz-del-sol
Luz Niepodważalność Krys­ty­na Cytaty: En los ojos del joven, arde la llama; en los del viejo, brilla la luz. -Víctor Hugo


en-los-ojos-del-joven-arde-llama-los-del-viejo-brilla-luz
Luz Niepodważalność Krys­ty­na Cytaty: Niedowierzanie Przy­pad­ko­we spotkanie Zauroczenie Krys­ty­na Sz. 01.02.2015r. -krysta


niedowierzanie-przy­pad­ko­we-spotkanie-zauroczenie-krys­ty­na-sz-01022015r
Luz Niepodważalność Krys­ty­na Cytaty: Na fotografii Po­dob­ni lecz in­ni dziś Metamorfoza Krys­ty­na Sz. 20.07.2014r  -krysta


na-fotografii-po­dob­-lecz-in­-dziś-metamorfoza-krys­ty­na-sz-20072014r 
Luz Niepodważalność Krys­ty­na Cytaty: Zresetowane Zrówno­ważone myśli Samokontrola Krys­ty­na Sz. 31.07.2015. -krysta


zresetowane-zrówno­ważone-myśli-samokontrola-krys­ty­na-sz-31072015
Luz Niepodważalność Krys­ty­na Cytaty: Ludzka natura Niepodporządkowanie Dreszczyk emocji Krys­ty­na Sz. 30.01.2015r. -krysta


ludzka-natura-niepodporządkowanie-dreszczyk-emocji-krys­ty­na-sz-30012015r
Luz Niepodważalność Krys­ty­na Cytaty: Kalendarzowe La­to pachnie jesienią Ma­lino­wy sad Krys­ty­na Sz. 21.08.2014r. -krysta


kalendarzowe-la­to-pachnie-jesienią-ma­lino­wy-sad-krys­ty­na-sz-21082014r
Luz Niepodważalność Krys­ty­na Cytaty: Szept ser­ca muska Zainteresowanie Słowa i czyny Krys­ty­na Sz. 09.03.2015r. -krysta


szept-ser­ca-muska-zainteresowanie-słowa-i czyny-krys­ty­na-sz-09032015r
Luz Niepodważalność Krys­ty­na Cytaty: Na igłach sosen Deszczo­we koraliki Lśnią brylanciki Krys­ty­na Sz. 15.06.2015r. -krysta


na-igłach-sosen-deszczo­we-koraliki-lśą-brylanciki-krys­ty­na-sz-15062015r
Luz Niepodważalność Krys­ty­na Cytaty: Adrenalina Uf­ność we włas­ne siły Potłuczo­ne szkło Krys­ty­na Sz. 01.09.2014r. -krysta


adrenalina-uf­ność-we włas­ne-ły-potłuczo­ne-szkło-krys­ty­na-sz-01092014r
Luz Niepodważalność Krys­ty­na Cytaty: Huśtaw­ka myśli Szczególne rozważania Odzys­ka­ny sens Krys­ty­na Sz. 10.02.2015r. -krysta


huśtaw­ka-myśli-szczególne-rozważania-odzys­ka­ny-sens-krys­ty­na-sz-10022015r
Luz Niepodważalność Krys­ty­na Cytaty: Ob­dziela­nie się Wy­pełnione miłością Uszanowanie Krys­ty­na Sz. 25.12.2014r. -krysta


ob­dziela­nie-ę-wy­pełnione-miłośą-uszanowanie-krys­ty­na-sz-25122014r
Luz Niepodważalność Krys­ty­na Cytaty: Te­raźniej­szość re­setu­je przeszłość, for­mując przyszłość... Krys­ty­na A.Sz. 11.06.2016r. -krysta


te­raźniej­szość-re­setu­-przeszłość-for­mując-przyszłość-krys­ty­na-asz-11062016r
Luz Niepodważalność Krys­ty­na Cytaty: Oczekiwania Pod po­wieka­mi skrywa Sen je ożywia Krys­ty­na Sz. 15.01.2015r. -krysta


oczekiwania-pod-po­wieka­mi-skrywa-sen- ożywia-krys­ty­na-sz-15012015r