Mía Cytaty

Mía Cytaty: Szu­mią Jodły Emigrantom Szu­mią jodły zimą A Ha­lina limuzyną Od Jon­tka z Wysp Co w kra­ju kisł I za morza popłynął. -awatar


szu­mią-jodły-emigrantom-szu­mią-jodły-zimą-a-ha­lina-limuzyną-od-jon­tka-z wysp-co-w kra­ju-kisł-i-za morza-popłynął
Mía Cytaty:


Mía Cytaty: Yo acepto su buena fe, espero que acepte usted la mía. -José Luis Rodríguez Zapatero


Mía Cytaty: Świat: ol­brzy­mia myśl, która przyjęła kształt. -Stefan Napierski


Świat-ol­brzy­mia-myśl-która-przyjęła-kształt
Mía Cytaty: Niech moją ar­mią będą drze­wa, skały i pta­ki na niebie  -Aleksander Wielki


niech-moją-ar­mią-będą-drze­wa-skały-i pta­ki-na niebie 
Mía Cytaty: Amo a todas las religiones, pero estoy enamorada de la mía. -Madre Teresa de Calcuta


Mía Cytaty: Roz­kosz jest pre­mią na­tury za trud płodze­nia i rodzenia. -Zygmunt Freud


roz­kosz-jest pre­mią-na­tury-za trud-płodze­nia-i rodzenia
Mía Cytaty: Wszys­tko cze­go jest w nad­mia­rze, sta­je się problemem. -Duch_Sumienia


wszys­tko-cze­go-jest w nad­mia­rze-sta­ ę-problemem
Mía Cytaty: Jeśli miłość jest che­mią, rzeczy­wiście niektóre związki się utleniają. -Majka_Majdan


jeśli-miłość-jest che­mią-rzeczy­wiście-niektóre-związki ę-utleniają
Mía Cytaty: Ma­li ludzie czer­pią ol­brzy­mią ra­dość z błędów i gaf po­pełnianych przez ludzi wielkich. -Arthur Schopenhauer


ma­li-ludzie-czer­pią-ol­brzy­mią-ra­dość-z błędów-i gaf-po­pełnianych-przez-ludzi-wielkich
Mía Cytaty: Nie­chaj świado­mość naszej wiel­kości, uświada­mia nam naszą małość. -nicola-57


nie­chaj-świado­mość-naszej-wiel­koś-uświada­mia-nam-naszą-łość
Mía Cytaty: Ta­len­ty, które zbyt długo w nas drze­mią, ogar­nia w końcu cho­rob­li­wa śpiączka. -Aleksander Kumor


ta­len­ty-które-zbyt-długo-w nas-drze­mią-ogar­nia-w końcu-cho­rob­li­wa-śpiączka
Mía Cytaty: Bóg ma wszys­tkiego w nad­mia­rze, je­dynie spot­kań z człowiekiem zaw­sze Mu będzie za mało. -Matylda z Magdeburga


bóg- wszys­tkiego-w nad­mia­rze-­dynie-spot­kań-z człowiekiem-zaw­sze-mu będzie-za ło
Mía Cytaty: Ser­ce wyol­brzy­mia dob­re wspom­nienia, zagłuszjąc złe, dzięki te­mu pot­ra­fimy udzwignąć ciężar przeszłości... -kate-em


ser­-wyol­brzy­mia-dob­re-wspom­nienia-zagłuszjąc-złe-dzięki-te­mu-pot­ra­fimy-udzwignąć-ężar-przeszłoś
Mía Cytaty: Klep­sydrą ciała od­mie­rzam czas ty­kają wskazówki każdą minutą do­ceniam dotyk bijący na alarm wy­bijam czas szu­mią w głowie bąbelki szampana  -sprajtka


klep­sydrą-ciała-od­mie­rzam-czas-ty­kają-wskazówki-każdą-minutą-do­ceniam-dotyk-bijący-na alarm-wy­bijam-czas-szu­mią-w głowie
Mía Cytaty: Życie to tyl­ko che­mia. Tu krop­la, tam strużka, a wszys­tko się zmienia. Niewiel­ki łyk sfer­mento­wanych soków i nag­le człowiek zdol­ny jest przeżyć ko­lej­ne parę godzin. -Terry Pratchett


Mía Cytaty: Mi objetivo no es enseñar el método que todo el mundo debería seguir para utilizar bien su razón, sino únicamente mostrar cómo he tratado de utilizar bien la mía. -René Descartes


mi-objetivo-no-es-enseñar-el-método-todo-el-mundo-debería-seguir-para-utilizar-bien-su-razón-sino-únicamente-mostrar-cómo-he-tratado-de
Mía Cytaty:


kor­po­rac­-srają-na po­lityków-po­lity­cy-srają-na me­dia-me­dia-kar­mią-tym-oby­wate­li-i jak  żyć-w ­kiej-praw­dzie