Mógłbym Cytaty

Mógłbym Cytaty: Z de­dykacją dla Agat­ki K. wyob­raź so­bie że z sa­mego by­cia obok Ciebie mógłbym tworzyć obrazy ma­lować us­ta­mi akt na Twoich nagich plecach od­kry­wać brzuch powoli mi­limetr po milimetrze myśli pełne Ciebie sączą się jak krew za­lewając istnienie wiedząc tyl­ko jak masz na imię mógłbym wdra­pać się po drabinie pragnień wejść na szczyt i spoj­rzeć Ci w oczy czując za­pach Two­jego ciała mógłbym stworzyć per­fum naz­wałbym go ko­bieta pachnąca pomarańczą uwie­rzysz ?  -Wedrowiec


Mógłbym Cytaty: Wzbraniałbym się wierzyć w takiego Boga, którego mógłbym zrozumieć. -Graham Greene


wzbraniałbym-ę-wierzyć-w-takiego-boga-którego-mógłbym-zrozumieć
Mógłbym Cytaty: Nie chciałbym wierzyć w takiego Boga, którego mógłbym zrozumieć. -Graham Greene


nie-chciałbym-wierzyć-w-takiego-boga-którego-mógłbym-zrozumieć
Mógłbym Cytaty: Czy myślisz, że mógłbym nie być posłuszny swoim włas­nym prawom?  -Clive Staples Lewis


czy-myślisz-że mógłbym-nie być-posłuszny-swoim-włas­nym-prawom 
Mógłbym Cytaty: nie wiem co mógłbym dać, jak chce twe us­ta brać niemo ujmować  -Cykam


nie wiem-co mógłbym-dać-jak chce-twe-us­-brać-niemo-ujmować 
Mógłbym Cytaty: Film koszto­wał 31 mi­lionów do­larów? Mając ta­kie pieniądze, mógłbym do­konać in­wazji na ja­kiś kraj. -Clint Eastwood


film-koszto­wał-31 mi­lionów-do­larów-mając-­kie-pieniądze-mógłbym-do­konać-in­wazji-na ja­kiś-kraj
Mógłbym Cytaty: Mógłbym tak pleść bez końca z poetyc­kiego nawyku... Dob­ra­noc. Ad­res ojca: Ale­ja Róż i Słowików. -Władysław Broniewski


mógłbym-tak-pleść-bez-końca-z-poetyc­kiego-nawyku-dob­ra­noc-ad­res ojca-ale­ja-róż-i słowików
Mógłbym Cytaty: Ma­sak­ra, właśnie zdałem so­bie sprawę, że jes­tem tak wrażli­wy na piękno, że nie mógłbym mieć brzyd­kiej dziewczyny:)  -tomaszek


ma­sak­ra-właśnie-zdałem-so­bie-sprawę-że jes­tem-tak-wrażli­wy-na piękno-że nie mógłbym-mieć-brzyd­kiej-dziewczyny 
Mógłbym Cytaty: Miał rację pewien Francuz zauważając:


miał-rację-pewien-francuz-zauważając-jakże-słodka-jest-samotność-ale-chciałbym-mieć-przyjaciela-któremu-mógłbym-to-powiedzieć
Mógłbym Cytaty: Mógłbym uczynić o wiele więcej, gdybym miał więcej nadziei. -Jan Bosko Św


mógłbym-uczynić-o-wiele-więcej-gdybym-miał-więcej-nadziei
Mógłbym Cytaty: Mogę się za­bić, ale na myśl, że mógłbym nie is­tnieć wca­le, zim­no mi się ro­bi z przerażenia. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


mogę ę-za­bić-ale-na myśl-że mógłbym-nie is­tnieć-wca­-zim­no-mi ę-ro­bi-z przerażenia
Mógłbym Cytaty: Nigdy nie popełniłem żadnego błędu w życiu. W każdym razie żadnego, którego nie mógłbym potem usprawiedliwić. -Rudyard Kipling


nigdy-nie-popełłem-żadnego-błę-w-życiu-w-każdym-razie-żadnego-którego-nie-mógłbym-potem-usprawiedliwić
Mógłbym Cytaty: Nigdy nie popełniłem żadnego błędu w życiu - w każdym razie żadnego, którego nie mógłbym potem usprawiedliwić. -Rudyard Kipling


nigdy-nie-popełłem-żadnego-błę-w-życiu-w-każdym-razie-żadnego-którego-nie-mógłbym-potem-usprawiedliwić
Mógłbym Cytaty: gdy­bym czuł lęk przed bo­giem, nie przed sobą, mógłbym naz­wać się szczęśli­wym, lecz nie człowiekiem  -danioł


gdy­bym-czuł-lęk-przed-bo­giem-nie przed-sobą-mógłbym-naz­wać ę-szczęśli­wym-lecz-nie człowiekiem 
Mógłbym Cytaty: Nigdy mi się nie podobają kobiety, które kocham; mógłbym powiedzieć, że kocham je za niedomiar, za to, czego im brakuje: urody, wiedzy, zdrowia; zauważające braki podniecają, upiększam je wyobraźnią, kształcę, leczę. -Emil Zegadłowicz


Mógłbym Cytaty: Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością. -Vincent Van Gogh


wierzę-że-im-bardziej-ę-kocha-tym-więcej-ę-czyni-gdyż-miłoś-która-nie-jest-niczym-więcej-ż-uczuciem-nie-mógłbym-nawet-nazwać-miłośą
Mógłbym Cytaty: Wszystko, co mogę zrobić dla mojego przyjaciela, to po prostu być jego przyjacielem. Nie mam bogactwa, którym mógłbym go obdarzyć. Jeśli będzie wiedział, że jestem szczęśliwy mogąc go kochać, nie będzie pragnął żadnej innej nagrody. -Henry David Thoreau


Mógłbym Cytaty: