Mój Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Mój Cytaty: Mój kum­pel pra­cuje w ki­nie ja­ko Pro­ject Manager  -Tsanyo
mój-kum­pel-pra­cuje-w ki­nie-ja­ko-pro­ject-manager 
Mój Cytaty: Twoja miłość to zaciszny dom, znalazł w nim schronienie mój ptasi niepokój. -Józef Braun
twoja-miłość-to-zaciszny-dom-znalazł-w-nim-schronienie-mój-ptasi-niepokój
Mój Cytaty: Oto dom mój: czte­ry ściany wiersza W mo­jej pięknej ojczyźnie-polszczyźnie!  -Julian Tuwim
oto-dom-mój-czte­ry-ściany-wiersza-w-mo­jej-pięknej-ojczyźnie-polszczyźnie 
Mój Cytaty: Gdy­bym mie­szkał w Ame­ryce, to mój stan byłby lepszy. -Kapitan
gdy­bym-mie­szkał-w ame­ryce-to mój-stan-byłby-lepszy
Mój Cytaty: jak to mój dziadek ma­wiał : 
jak to mój-dziadek-­wiał-  na­wet-piekło-nie zna-gniewu-urażonej-ko­biety- 
Mój Cytaty: Czuję się zawsze młoda. Mój mąż jest archeologiem. Archeolodzy to detektywi przeszłości. -Agata Christie
czuję-ę-zawsze-młoda-mój-mąż-jest-archeologiem-archeolodzy-to-detektywi-przeszłoś
Mój Cytaty: Czyż nie wiesz, mój synu, jak mało trzeba rozumu do rządzenia światem? -Juliusz III
czyż-nie-wiesz-mój-synu-jak-ło-trzeba-rozumu-do-rządzenia-światem
Mój Cytaty:
czuję-że gdzieś-na świecie-is­tnieje-in­nym-wciele­niu-mój-so­bowtór-~pa­weł-rychlica 
Mój Cytaty: Tyl­ko od was za­leży: mo­ja pa­ni i mój panie, Czy nie­dziela będzie ra­dos­nym wyuzdaniem. -fyrfle
tyl­ko-od was-za­ży-mo­ja-pa­-i mój-panie-czy-nie­dziela-będzie-ra­­nym-wyuzdaniem
Mój Cytaty: Myślałam że nasza zna­jomość będzie trwal­sza niż mój la­kier na paznokciach. -Samotna dusza
myśłam-że nasza-zna­jomość-będzie-trwal­sza-ż-mój-­kier-na paznokciach
Mój Cytaty: Boże, pomóż mi być ta­kim człowiekiem, za ja­kiego bie­rze mnie mój pies. -Janusz Leon Wiśniewski
boże-pomóż-mi być-­kim-człowiekiem-za ja­kiego-bie­rze-mnie-mój-pies
Mój Cytaty: Mój ojciec musiał posiadać podstawy wykształcenia, bo potrafił pisać, czytać i miał bałagan w rachunkach. -George Bernard Shaw
mój-ojciec-musiał-posiadać-podstawy-wykształcenia-bo-potrafił-pisać-czytać-i-miał-bałagan-w-rachunkach
Mój Cytaty: Ja jestem Twoja i Ty jesteś mój, i tak trwamy razem. Przecież nie może być inaczej. -Johann Wolfgang Goethe
ja-jestem-twoja-i-ty-jesteś-mój-i-tak-trwamy-razem-przecież-nie-może-być-inaczej
Mój Cytaty: a gdy naj­dzie mnie myśl o tobie cały mój świat cichnie w jej odgłosie. -thrillofit
a gdy-naj­dzie-mnie-myśl-o tobie-cały-mój-świat-cichnie-w jej-odgłosie
Mój Cytaty: Jeżeli nie pat­rzysz na to co ja widzę, to skąd możesz wie­dzieć ja­ki jest mój swiat?  -Indygoo
jeżeli-nie pat­rzysz-na to co ja widzę-to skąd-możesz-wie­dzieć-ja­ki-jest mój-swiat 
Mój Cytaty: Bóg nie zesłał mi z nieba miłości. No cóż al­bo za­pom­niał al­bo zgu­bił mój adres.... -opuszczona
bóg-nie zesłał-mi z nieba-miłoś-no cóż-al­bo-za­pom­niał-al­bo-zgu­bił-mój-adres
Mój Cytaty: Przes­tałem marzyć A to prze­cież był mój skarb Stra­ciłem ten dar  -matijah
przes­łem-marzyć-a-to prze­cież-był-mój-skarb-stra­łem-ten-dar 
Mój Cytaty: A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. J 12,26 -Biblia
a-kto-by-chciał-mi-służyć-niech-idzie-za-mną-a-gdzie-ja-jestem-tam-będzie-i-mój-sługa-j-1226
Mój Cytaty: Proszę mi wybaczyć mój długi list. Gdybym miała więcej czasu do dyspozycji, skracałabym się. -Marie De Rabutin - Chantal Sevigne
proszę-mi-wybaczyć-mój-długi-list-gdybym-miała-więcej-czasu-do-dyspozycji-skracałabym-ę
Mój Cytaty: Jedyną rzeczą jaką mam naprawdę [...], jest moje własne życie i mój własny punkt widzenia. -Krzysztof Kieślowski
jedyną-rzeczą-jaką-mam-naprawdę-jest-moje-własne-życie-i-mój-własny-punkt-widzenia
Mój Cytaty: Miej ty sobie pałace, ja mój domek ciasny. Prawda nie jest wspaniały, szczupły, ale własny. -Ignacy Krasicki
miej-ty-sobie-pałace-ja-mój-domek-ciasny-prawda-nie-jest-wspaniały-szczupły-ale-własny
Mój Cytaty: Wzrok mój dob­rym jest Acz cza­sem mi się zdarzy Słabo widzieć świat  -Taiyono Kudarashi
wzrok-mój-dob­rym-jest-acz-cza­sem-mi ę-zdarzy-słabo-widzieć-świat 
Mój Cytaty: Nie ma jej tu - powiedział sobie - Mój węch by ją wytropił, zadrżałyby mi nerwy, moje oczy dojrzałyby ją na pewno. -Guillaume Apollinaire
nie-jej-powiedział-sobie-mój-węch-by-ją-wytropił-zadrżałyby-mi-nerwy-moje-oczy-dojrzałyby-ją-na-pewno
Mój Cytaty: Mok­ry zim­ny nos Bez­gra­niczne oddanie Mój przy­jaciel pies Z okaz­ji Dnia Psa :)  -miramija
mok­ry-zim­ny-nos-bez­gra­niczne-oddanie-mój-przy­jaciel-pies-z-okaz­ji-dnia-psa- 
Mój Cytaty: Każdy dzień mojego życia strzeżony jest w Twym sercu, mój Boże. Cały spoczywam w Twoich rękach. -John Henry Newman
każdy-dzień-mojego-życia-strzeżony-jest-w-twym-sercu-mój-boże-cały-spoczywam-w-twoich-rękach
Mój Cytaty: Co pros­tej myśli zwyczaj­nie się wymyka; Umysł mój jest kla­syczny, dusza romantyka. -SirNobody
co pros­tej-myśli-zwyczaj­nie ę-wymyka-umysł-mój-jest kla­syczny-dusza-romantyka
Mój Cytaty: Miej ty so­bie pałace, ja mój do­mek ciasny. Praw­da, nie jest wspa­niały, szczupły, ale własny. -Ignacy Krasicki
miej-ty so­bie-pałace-ja mój-do­mek-ciasny-praw­da-nie jest wspa­niały-szczupły-ale-własny
Mój Cytaty:
mÓj-pa­nie-złoty-wy­wiały-już-z głowy-wszys­tkie-głupoty-zos­ły-tyl­ko-wspomnienia-i-ro­gi-jelenia 
Mój Cytaty: Nóż przyłożony do gardła, sku­tecznie po­wodu­je iż 
nóż-przyłożony-do gardła-sku­tecznie-po­wodu­-iż nie-mój-prob­lem-sta­ ę-nag­-twoim-problemem
Mój Cytaty: Mój cha­rak­ter, mo­ja niedowaga, te­raz stań przed lus­trem, pok­lep się po swo­jej perfekcjii  -szajbuss
mój-cha­rak­ter-mo­ja-niedowaga-te­raz-stań-przed-lus­trem-pok­lep ę-po swo­jej-perfekcjii 
Mój Cytaty: .On niesa­mowi­cie przys­tojny, cza­rujący, po­ciągający bez gra­nic, je­dyny w swoim rodza­ju i TYL­KO MÓJ  -xJula
on niesa­mowi­cie-przys­tojny-cza­rujący-po­ągający-bez-gra­nic-­dyny-w swoim-rodza­ju-i tyl­ko-mÓj 
Mój Cytaty: Tylko ja dobrze znam mój własny krzyż i tylko Bóg go rozumie. -Stefan Wyszyński kard
tylko-ja-dobrze-znam-mój-własny-krzyż-i-tylko-bóg-go-rozumie
Mój Cytaty: Nocą na pustynnych polach z dala od Rzymu rozbiłem namiot i mój namiot był mi Rzymem. -Plutarch
nocą-na-pustynnych-polach-z-dala-od-rzymu-rozbiłem-namiot-i-mój-namiot-był-mi-rzymem
Mój Cytaty: Jeżeli nie od­ważę się po­daro­wać ser­ca dziew­czy­nie, w której za­kochałem się od pier­wsze­go wej­rze­nia, to będzie znaczyć, że mój umysł wpad­nie i uto­pi się w sza­leństwie. Jeżeli od­ważę się po­daro­wać ser­ce dziew­czy­nie, w której za­kochałem się od pier­wsze­go wej­rze­nia, to będzie znaczyć, że mój umysł już wpadł i nieźle pływa w szaleństwie. Z cyk­lu po­wieści
Mój Cytaty: -wo­lisz trus­kawki czy banany? -a cze­mu py­tasz mój kochany? -pre­zer­wa­tywy kupuje i nie wiem ja­ki smak Ci pasuje........ -poeta wyklęty
wo­lisz-trus­kawki-czy-banany-a-cze­mu-py­tasz-mój-kochany-pre­zer­wa­tywy-kupuje-i-nie wiem-ja­ki-smak-ci pasuje