Mówi Do Siebie Cytaty

Mówi Do Siebie Cytaty: Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi. -Jan Twardowski


jeden-ze-znajomych-skarżył-ę-moja-żona-mówi-mówi-i-mówi-ale-nie-mówi-tego-co-mówi
Mówi Do Siebie Cytaty: Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi. -Jan Twardowski


je­den-ze zna­jomych-skarżył-ę- mo­ja-żona-mówi-mówi-i mówi-ale-nie mówi-te­go-co mówi
Mówi Do Siebie Cytaty: To, co się mówi od siebie, jest zawsze poezją. -Ernest Renan


to-co-ę-mówi-od-siebie-jest-zawsze-poezją
Mówi Do Siebie Cytaty: Człowiek, który mówi sam do siebie: samofon. -Ramon Gomez De La Serna


Mówi Do Siebie Cytaty: To, co się mówi od siebie, jest zaw­sze poezją. -Ernest Renan


to-co ę-mówi-od siebie-jest zaw­sze-poezją
Mówi Do Siebie Cytaty: Ktoś, kto o innych źle mówi, potępia siebie samego. -Francesco Petrarca


ktoś-kto-o-innych-ź-mówi-potępia-siebie-samego
Mówi Do Siebie Cytaty: Zos­tałem za­pyta­ny


Mówi Do Siebie Cytaty: Dyskusja to doskonały sposób, by przekonać samego siebie o słuszności tego, co się mówi. -Paulo Coelho


dyskusja-to-doskonały-sposób-by-przekonać-samego-siebie-o-słusznoś-tego-co-ę-mówi
Mówi Do Siebie Cytaty: Trud­no dziś o przy­jaciela, które­mu można zaufać al­bo pot­ra­fi słuchać... z je­go bra­ku, mówi­my cza­sami do siebie. -Kaye


trud­no-dziś-o przy­jaciela-które­mu-można-zaufać-al­bo-pot­ra­fi-słuchać-z ­go-bra­ku-mówi­my-cza­sami-do siebie
Mówi Do Siebie Cytaty: Nie mówi­my do siebie nie dla­tego, że nie ma­my nic do po­wie­dze­nia, ale dla­tego, że nie mu­simy nic mówić – bo tak by­wa między dwoj­giem ludzi, którzy są dla siebie pier­wszym wspomnieniem. -H » Khaled Hosseini » Chłopiec z latawcem


Mówi Do Siebie Cytaty: Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać. -Karol Irzykowski


najstraszniejsze-jest-nienawidzić-siebie-wstydzić-ę-siebie-a-jednak-nie-móc-od-siebie-uciec-wciąż-do-siebie-wracać-i-dlatego-siebie
Mówi Do Siebie Cytaty: Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali... -cytlopka


Mówi Do Siebie Cytaty: To in­try­gująco-niesa­mowi­te uczu­cie kiedy leżymy obok siebie i nag­le obierasz w słowa to o czym po­myślałam dokład­nie w tej sa­mej chwili. -sprawdzsam


to in­try­gująco-niesa­mowi­te-uczu­cie-kiedy-żymy-obok-siebie-i nag­-obierasz-w słowa-to o czym-po­myśłam-dokład­nie-w tej ­mej
Mówi Do Siebie Cytaty: Mężczyzna rozmawiając z piękną kobietą, zwykle nie słyszy co ona mówi, ale patrzy czym mówi. -Magdalena Samozwaniec


mężczyzna-rozmawiając-z-piękną-kobietą-zwykle-nie-słyszy-co-ona-mówi-ale-patrzy-czym-mówi
Mówi Do Siebie Cytaty: Mówi się, że ma­my słuchać głosu serca... Ale skąd ma­my mieć pew­ność, że w da­nej chwi­li ono mówi ?  -AnDree


mówi-ę-że ­my-słuchać-głosu-serca-ale-skąd-­my-mieć-pew­ność-że w da­nej-chwi­li-ono-mówi- 
Mówi Do Siebie Cytaty: Mężczyz­na roz­ma­wiając z piękną ko­bietą, zwyk­le nie słyszy co ona mówi, ale pat­rzy, czym mówi. -Magdalena Samozwaniec


mężczyz­na-roz­­wiając-z piękną-ko­bietą-zwyk­-nie słyszy-co ona-mówi-ale-pat­rzy-czym-mówi
Mówi Do Siebie Cytaty: Przyszła nocą Nie wiedząc gdzie i po co Pu­ka do drzwi Chce się rozgościć Jak­by u siebie była Mówię : Jes­teś Cierpienie Mówi : Jes­tem Miłość  -gena


przyszła-nocą-nie-wiedząc-gdzie-i po co-pu­ka-do drzwi-chce ę-rozgość-jak­by-u siebie-była-mówię- jes­teś-cierpienie-mówi
Mówi Do Siebie Cytaty: Dob­rze jest wie­rzyć w Bo­ga, bo zaw­sze ma się świado­mość że nie mówi się tyl­ko do siebie, ale do ko­goś tam w górze i że zos­ta­niemy wysłuchani... -NightHuntress


dob­rze-jest wie­rzyć-w bo­ga-bo zaw­sze- ę-świado­mość-że nie mówi ę-tyl­ko-do siebie-ale-do ko­goś-tam-w górze