Mówi Sumienie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Mówi Sumienie Cytaty: Co ci mówi sumienie? Powinieneś stać się tym, kim jesteś. -Friedrich Nietzsche
Mówi Sumienie Cytaty: Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi. -Jan Twardowski
jeden-ze-znajomych-skarżył-ę-moja-żona-mówi-mówi-i-mówi-ale-nie-mówi-tego-co-mówi
Mówi Sumienie Cytaty: Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi. -Jan Twardowski
je­den-ze zna­jomych-skarżył-ę- mo­ja-żona-mówi-mówi-i mówi-ale-nie mówi-te­go-co mówi
Mówi Sumienie Cytaty: Największą instancją ludzką jest sumienie, głos Boży człowiekowi za sędziego dany. Jeżeli sumienie cię usprawiedliwia - niewinnyś. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska
największą-instancją-ludzką-jest-sumienie-głos-boży-człowiekowi-za-sędziego-dany-jeżeli-sumienie-ę-usprawiedliwia-niewinnyś
Mówi Sumienie Cytaty: Sumienie: Niejedno sumienie martwe ma korzenie. -Roman Gorzelski
Mówi Sumienie Cytaty: Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali... -cytlopka
Mówi Sumienie Cytaty: Mężczyzna rozmawiając z piękną kobietą, zwykle nie słyszy co ona mówi, ale patrzy czym mówi. -Magdalena Samozwaniec
mężczyzna-rozmawiając-z-piękną-kobietą-zwykle-nie-słyszy-co-ona-mówi-ale-patrzy-czym-mówi
Mówi Sumienie Cytaty: Mówi się, że ma­my słuchać głosu serca... Ale skąd ma­my mieć pew­ność, że w da­nej chwi­li ono mówi ?  -AnDree
mówi-ę-że ­my-słuchać-głosu-serca-ale-skąd-­my-mieć-pew­ność-że w da­nej-chwi­li-ono-mówi- 
Mówi Sumienie Cytaty: Mężczyz­na roz­ma­wiając z piękną ko­bietą, zwyk­le nie słyszy co ona mówi, ale pat­rzy, czym mówi. -Magdalena Samozwaniec
mężczyz­na-roz­­wiając-z piękną-ko­bietą-zwyk­-nie słyszy-co ona-mówi-ale-pat­rzy-czym-mówi
Mówi Sumienie Cytaty: Skromność to sumienie ciała. -Honore de Balzac
Mówi Sumienie Cytaty: Prasa to sumienie z papieru. -Malcolm Muggeridge
Mówi Sumienie Cytaty: Sumienie: Ekranik panik. -Jan Sztaudynger
Mówi Sumienie Cytaty: Literatura to sumienie naszego świata. -Iwanicki Eugeniusz
Mówi Sumienie Cytaty: Ludzkie sumienie a na dnie kamyk. -Teresa Nietyksza
Mówi Sumienie Cytaty: Spokojne sumienie to kolebka rozsądku. -Jan Kurczab
spokojne-sumienie-to-kolebka-rozsądku
Mówi Sumienie Cytaty: Winnych niech własne potępi sumienie. -Juliusz Słowacki
Mówi Sumienie Cytaty: Sumienie prawdziwej kobiety zawsze ją usprawiedliwia. -Honore de Balzac
sumienie-prawdziwej-kobiety-zawsze-ją-usprawiedliwia
Mówi Sumienie Cytaty: Boga nie ma - jest tylko sumienie. -Fiodor Dostojewski
Mówi Sumienie Cytaty: Co w życiu jest nieulękłe? Czyste sumienie. -Bias z Prieny
co-w-życiu-jest-nieulękłe-czyste-sumienie
Mówi Sumienie Cytaty: Co w życiu jest nieulękłe? Czys­te sumienie. -Bias z Prieny
co w życiu-jest nieulękłe-czys­te-sumienie
Mówi Sumienie Cytaty: Sumienie miał czyste. Nie używane. -Stanisław Jerzy Lec
Mówi Sumienie Cytaty: Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś. -Hans Georg Gadamer
kto-mówi-językiem-niezrozumiałym-dla-nikogo-poza-nim-nie-mówi-w-ogó-mówić-to-mówić-do-kogoś
Mówi Sumienie Cytaty: Nawet jeśli ktoś mówi dobrze, jeśli mówi za dużo, zawsze powie jakieś głupstwo. -Aleksander Dumas
nawet-śli-ktoś-mówi-dobrze-śli-mówi-za-żo-zawsze-powie-jakieś-głupstwo
Mówi Sumienie Cytaty: Mówi się, że kobiety kochają tych, którzy je kochają. To nieprawda. Ulegają one temu, kto im to mówi. -Lew Tołstoj
mówi-ę-że-kobiety-kochają-tych-którzy-kochają-to-nieprawda-ulegają-one-temu-kto-im-to-mówi
Mówi Sumienie Cytaty: Rozsądek często popełnia błędy, sumienie nigdy. -Josh Billings
rozsądek-często-popełnia-błędy-sumienie-nigdy
Mówi Sumienie Cytaty: Czyste sumienie wynika najczęściej ze złej pamięci. -Marcel Pagnol
czyste-sumienie-wynika-najczęściej-ze-złej-pamię
Mówi Sumienie Cytaty: Nie mówi się nigdy za długo, gdy się mówi to, co powiedzieć trzeba. -Eugene Delacroix
nie-mówi-ę-nigdy-za-długo-gdy-ę-mówi-to-co-powiedzieć-trzeba
Mówi Sumienie Cytaty: Sumienie to wewnętrzny głos, który ostrzega, że ktoś patrzy. -Harold Mencken
sumienie-to-wewnętrzny-głos-który-ostrzega-że-ktoś-patrzy
Mówi Sumienie Cytaty: Lęk i nieczyste sumienie są to najprzyjemniejsze perfumy dla bogów. -Jean Paul Sartre
lęk-i-nieczyste-sumienie-są-to-najprzyjemniejsze-perfumy-dla-bogów
Mówi Sumienie Cytaty: Cho­ciaż mik­ro­fon jest rzeczą, Lecz chy­ba nikt nie zaprzeczy: Kto mówi do mikrofonu, Nie zaw­sze mówi do rzeczy!  -Antoni Marianowicz
cho­ciaż-mik­ro­fon-jest rzeczą-lecz-chy­ba-nikt-nie zaprzeczy-kto-mówi-do mikrofonu-nie-zaw­sze-mówi-do rzeczy 
Mówi Sumienie Cytaty: Dla cno­ty nie ma żad­ne­go większe­go teat­ru nad sumienie. -Cyceron
dla-cno­ty-nie  żad­ne­go-większe­go-teat­ru-nad-sumienie
Mówi Sumienie Cytaty: Sumienie sprawuje władzę z równą surowością jak autorytety zewnętrzne. -Erich Fromm
sumienie-sprawuje-władzę-z-równą-surowośą-jak-autorytety-zewnętrzne
Mówi Sumienie Cytaty: Sios­tra o 2 la­ta młod­sza,ale o 30 lat twar­dsza, z nies­pożytą wro­gością, nie mówi dużo, ale kiedy mówi, ludzie ją słuchają. -bluecaffe
sios­tra-o 2 ­-młod­szaale-o 30 lat-twar­dsza-z nies­pożytą-wro­gośą-nie mówi-żo-ale-kiedy-mówi-ludzie-ją słuchają
Mówi Sumienie Cytaty: Ćwiczenie batem; Po długich latach ćwiczenia sumienie w echo się zmienia! -Jan Sztaudynger
Ćwiczenie-batem-po-długich-latach-ćwiczenia-sumienie-w-echo-ę-zmienia
Mówi Sumienie Cytaty: Zbyt często czyste sumienie jest tylko rezultatem marnej pamięci. -Ambroży Św
zbyt-często-czyste-sumienie-jest-tylko-rezultatem-marnej-pamię