Mówić Do Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Mówić Do Cytaty: Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci  -MarzycielS
Mówić Do Cytaty: Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych. -Karol Kazimierz Kurpiński
Mówić Do Cytaty: Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości. -Ulta Ranke-Heinemann
Mówić Do Cytaty: Le­piej nie mówić nic, niż mówić o niczym. -Tadeusz Kotarbiński
Mówić Do Cytaty: Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi. -Stanisław Jerzy Lec
nie-wystarczy-mówić-do-rzeczy-trzeba-mówić-do-ludzi
Mówić Do Cytaty: Wielu mężczyzn może mówić prawdziwie - ale mówić porządnie, roztropnie i bystrze potrafi tylko niewielu. -Michel de Montaigne
wielu-mężczyzn-może-mówić-prawdziwie-ale-mówić-porządnie-roztropnie-i-bystrze-potrafi-tylko-niewielu
Mówić Do Cytaty: Mówić - to mało, trzeba mówić do rzeczy. -William Shakespeare
Mówić Do Cytaty: Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś. -Hans Georg Gadamer
kto-mówi-językiem-niezrozumiałym-dla-nikogo-poza-nim-nie-mówi-w-ogó-mówić-to-mówić-do-kogoś
Mówić Do Cytaty: Pycha małych polega na tym, aby o sobie nie mówić nigdy; pycha wielkich - mówić wciąż o sobie. -Wolter
pycha-łych-polega-na-tym-aby-o-sobie-nie-mówić-nigdy-pycha-wielkich-mówić-wciąż-o-sobie
Mówić Do Cytaty: Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć. -M. Agiejew
pięknie-o-miłoś-może-mówić-ten-dla-kogo-jest-już-ona-wspomnieniem-przekonywująco-może-o-niej-mówić-ten-w-kim-rozbudziła-ona-zmysłowość
Mówić Do Cytaty: Łatwo jest mówić, gdy ma się coś do powiedzenia, ale trudno jest mieć coś do powiedzenia, gdy trzeba mówić. -Tadeusz Kotarbiński
Łatwo-jest-mówić-gdy-ę-coś-do-powiedzenia-ale-trudno-jest-mieć-coś-do-powiedzenia-gdy-trzeba-mówić
Mówić Do Cytaty: Jeśli nie możemy zmienić te­go, co nam za­pisa­ne, nie możemy mówić o is­tnieniu wol­nej wo­li. Ta­kiego wy­boru nie miał ani Ju­dasz Is­ka­riota ani Piotr. Jeśli więc możemy sa­mi do­kony­wać wy­bory, po co więc mówić, że ktoś nad na­mi ma w ogóle ja­kieś pla­ny co do nasze­go istnienia?  -Mateusz Piecki Schizoidalny
Mówić Do Cytaty: Nie mówić źle o umarłych. -Chilon ze Sparty
Mówić Do Cytaty: O miłości można mówić bez końca. -Zbigniew Herbert
Mówić Do Cytaty: Mówić jest dobrze, milczeć lepiej. -Jean De La Fontaine
Mówić Do Cytaty: Prawdę zwykło się mówić w gniewie. -Mikołaj Gogol
Mówić Do Cytaty: Daj ko­biecie maskę, zacznie mówić prawdę. -Maryla Wolska
daj-ko­biecie-maskę-zacznie-mówić-prawdę
Mówić Do Cytaty: O zmarłych należy mówić dobrze albo wcale. -Anonim
o-zmarłych-należy-mówić-dobrze-albo-wcale
Mówić Do Cytaty: Nieielka sztuka mówić głuchym prosto w oczy. -Anonim
nieielka-sztuka-mówić-głuchym-prosto-w-oczy
Mówić Do Cytaty: Nie mów mu, że kłamie, bo zacznie mówić prawdę. -Joanna Wilińska
nie-mów-mu-że-kłamie-bo-zacznie-mówić-prawdę
Mówić Do Cytaty: Daj kobiecie maskę, zacznie mówić prawdę. -Maryla Wolska
daj-kobiecie-maskę-zacznie-mówić-prawdę
Mówić Do Cytaty: Po­lity­kowi nig­dy nie wol­no mówić
Mówić Do Cytaty: Najpewniejszym z milczeń nie jest milczeć, ale mówić. -Soren Aabye Kierkegaard
najpewniejszym-z-milczeń-nie-jest-milczeć-ale-mówić
Mówić Do Cytaty: Ucz swoje dzieci milczeć. Mówić nauczą się same. -Benjamin Franklin
ucz-swoje-dzieci-milczeć-mówić-nauczą-ę-same
Mówić Do Cytaty: Miłość znaczy, że nig­dy nie mu­sisz mówić, że żałujesz. -PoznajPrawdę
miłość-znaczy-że nig­dy-nie mu­sisz-mówić-że żałujesz
Mówić Do Cytaty: Głupstwa można mówić, byle nie uroczystym tonem. -Anonim
głupstwa-można-mówić-byle-nie-uroczystym-tonem
Mówić Do Cytaty: Mówić jest dob­rze, mil­czeć lepiej. -Jean La Fontaine
mówić-jest dob­rze-mil­czeć-lepiej
Mówić Do Cytaty: Lepiej nic nie mówić, niż głupio milczeć. -Anonim
lepiej-nic-nie-mówić-ż-głupio-milczeć
Mówić Do Cytaty: Miast mówić lub milczeć, winno się działać. -Umberto Eco
miast-mówić-lub-milczeć-winno-ę-działać
Mówić Do Cytaty: Miłość - to znaczy, że nigdy nie trzeba mówić przepraszam. -Erich Segal
miłość-to-znaczy-że-nigdy-nie-trzeba-mówić-przepraszam
Mówić Do Cytaty: Jest domeną wiedzy mówić, a przywilejem mądrości słuchać. -Oliver Wendell Holmes
jest-domeną-wiedzy-mówić-a-przywilejem-mądroś-słuchać
Mówić Do Cytaty: O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć. -Ludwig Wittgenstein
o-czym-nie-można-mówić-o-tym-trzeba-milczeć
Mówić Do Cytaty: Miłość to znaczy, że nig­dy nie trze­ba mówić
miłość-to znaczy-że nig­dy-nie trze­ba-mówić-przepraszam
Mówić Do Cytaty: A! mówić by o tym wiele; / Ale ja nie lubię plotek. -Mikołaj Biernacki
Mówić Do Cytaty: Miłość to znaczy, że nigdy nie trzeba mówić
miłość-to-znaczy-że-nigdy-nie-trzeba-mówić-przepraszam