Mówię Ga­me Over Cytaty

Mówię Ga­me Over Cytaty: Gdy mówię


gdy-mówię-kocham-dziw­nie-na mnie-pat­rzysz-przyjacielu-gdy-mówię-lu­bię-wy­daje-mi ę-że ocze­kujesz-więcej
Mówię Ga­me Over Cytaty: Ule­gać to nie to sa­mo, co pod­le­gać. Znaczy to od­da­wać cześć. Mówię o życiu roz­trop­nym, o słucha­niu mądrości włas­ne­go ciała. Mówię o os­ta­tecznej in­te­ligen­cji dob­ro­ci, radości. -R » Anne Rice » Pandora


Mówię Ga­me Over Cytaty: Każde­go dnia mówię so­bie : 


każde­go-dnia-mówię-so­bie-  jut­ro-o to­bie-za­pomnę-  i tak-mi­ja-ko­lej­ny-miesiąc-a ja zaw­sze-mówię-od jut­ra
Mówię Ga­me Over Cytaty: Jes­tem wycho­wawcą i cała sztu­ka po­lega na tym, żeby tak mówić do młodzieży, żeby gru­pa miała poczu­cie, że mówię do wszys­tkich, a za­razem każde­go widzę i do każde­go mówię. -Jacek Kuroń


Mówię Ga­me Over Cytaty: po­lic­jant zat­rzy­muje kierowcę ciężarówki. - już siódmy raz pa­nu mówię, że jadąc gu­bi pan to­war ! - a ja już siódmy raz pa­nu mówię, że jest gołoledź i jeżdżę pias­karką !  -lovely-girl


Mówię Ga­me Over Cytaty: Bo ja to se*ksu nie lu­bię, odkąd czy­tam wiersze! - A Ty ciągle wzdychasz - cze­go Ty chcesz więcej? - Prze­cież piorę, sprzątam, pra­cuję, gotuję! - Weż wier­sze do ręki, to się wyluzujesz! - Poczy­tamy ra­zem, ob­jaśni­my sobie... se*ks jest ob­sce­niczny! - będziesz biegły w mowie! - Do ko­go ja mówię!?...zno­wu mi gdzieś uciekł!? Pew­nie będzie te­raz szu­kał swoich WŁAS­NYCH uciech!!!  -Niusza


Mówię Ga­me Over Cytaty: Trochę w tej mowie niegramatycznościów. -Juliusz Słowacki


Mówię Ga­me Over Cytaty: A ja wam mówię, że Bóg ma też no­ce bezsenne. -Maria Konopnicka


a ja wam-mówię-że bóg- też-no­-bezsenne
Mówię Ga­me Over Cytaty: Po mowie jest na świecie potęga największa - milczenie. -Stefan Żeromski


po-mowie-jest-na-świecie-potęga-największa-milczenie
Mówię Ga­me Over Cytaty: Milczenie jest po mowie drugim mocarstwem świata. -Jean Baptiste Henri Lacordaire


Mówię Ga­me Over Cytaty: W mowie pewnych ludzi słychać błędy ortograficzne. -Anonim


w-mowie-pewnych-ludzi-słychać-błędy-ortograficzne
Mówię Ga­me Over Cytaty: A ja wam mówię, że Bóg ma też noce bezsenne. -Maria Konopnicka


Mówię Ga­me Over Cytaty: (na)prawdę mówię kiedy in­nym od­biera mowę *od początku  -szpulka


naprawdę-mówię-kiedy-in­nym-od­biera-mowę-od-początku 
Mówię Ga­me Over Cytaty: Do Świata mówię Błądzisz a ja w Tobie Ja jes­tem świecie  -matijah


do Świata-mówię-błądzisz-a ja w tobie-ja-jes­tem-świecie 
Mówię Ga­me Over Cytaty: Nie mówię nic bo kocham gdy sa­ma ciśniesz mi się na usta. -bystry.76


nie-mówię-nic-bo-kocham-gdy-­-śniesz-mi ę-na-usta
Mówię Ga­me Over Cytaty: Już nie ma Replay dzi­siaj mówię Ga­me Over ab­so­lut­ny End  -to_tylko_łzy


już-nie  replay-dzi­siaj-mówię-ga­me-over-ab­so­lut­ny-end 
Mówię Ga­me Over Cytaty: Tak często mówię to co in­ni chcą usłyszeć, że sa­ma już nie wiem co z te­go jest prawdą. -Aleksandra_Czarna


tak-często-mówię-to co in­-chcą-usłyszeć-że ­-już-nie wiem-co z te­go-jest prawdą
Mówię Ga­me Over Cytaty: Tylko idioci mówią prawdę. Ja jestem inteligentny, więc nie mówię prawdy. -Salvador Dali


tylko-idioci-mówią-prawdę-ja-jestem-inteligentny-więc-nie-mówię-prawdy