Mówił O Cierpieniu Cytaty

Mówił O Cierpieniu Cytaty: ..A już najpiękniej mówił o cierpieniu. Że jedyną drogą do Boga jest cierpienie. Cierpienie i pokora. Że cała wielkość człowieka jest w jego pokorze przed Bogiem. I całe szczęście... -Zofia Nałkowska


Mówił O Cierpieniu Cytaty: . . . A już najpiękniej mówił o cierpieniu. Że jedyną drogą do Boga jest cierpienie. Cierpienie i pokora. Że cała wielkość człowieka jest w jego pokorze przed Bogiem. I całe szczęście. . . -Zofia Nałkowska


Mówił O Cierpieniu Cytaty: Jeśli będziesz mówił głośno, wielu cię usłyszy. Jeśli będziesz mówił cicho, wielu cię zrozumie. -Andrzej Majewski


jeśli-będziesz-mówił-głośno-wielu-ę-usłyszy-jeśli będziesz-mówił-cicho-wielu-ę-zrozumie
Mówił O Cierpieniu Cytaty: Płakać z płaczącym, to ulga w cierpieniu. -William Shakespeare


Mówił O Cierpieniu Cytaty: Ma­sochizm: roz­kosz w cierpieniu. -Bujak Bogusław


Mówił O Cierpieniu Cytaty: Miłość poznaje się tylko po cierpieniu. -Zofia Nałkowska


Mówił O Cierpieniu Cytaty: Każdy człowiek nawet w cierpieniu kocha życie. -Ezop


każdy-człowiek-nawet-w-cierpieniu-kocha-życie
Mówił O Cierpieniu Cytaty: W cierpieniu jest tysiąckrotnie więcej doświadczenia niż w przyjemności. -Bertrand Russell


w-cierpieniu-jest-tysiąckrotnie-więcej-doświadczenia-ż-w-przyjemnoś
Mówił O Cierpieniu Cytaty: Lata szczęśliwe są latami zmarnowanymi, praca postępuje tylko w cierpieniu. -Marcel Proust


lata-szczęśliwe-są-latami-zmarnowanymi-praca-postępuje-tylko-w-cierpieniu
Mówił O Cierpieniu Cytaty: Im więcej zdrowia zwykle się ma, tym mniej cierpliwości w cierpieniu fizycznym. -Fryderyk Chopin


im-więcej-zdrowia-zwykle-ę-tym-mniej-cierpliwoś-w-cierpieniu-fizycznym
Mówił O Cierpieniu Cytaty: Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. -Stefan Wyszyński kard


czynnie-współczuj-w-cierpieniu-chętnie-spiesz-z-pociechą-radą-pomocą-sercem
Mówił O Cierpieniu Cytaty: Kto zatraca się w cierpieniu nie może być człowiekiem wolnym. -Pitagoras


kto-zatraca-ę-w-cierpieniu-nie-może-być-człowiekiem-wolnym
Mówił O Cierpieniu Cytaty: Praca jest świetnym środkiem, aby w cierpieniu znowu nas postawić na nogi. -Johann Peter Eckermann


praca-jest-świetnym-środkiem-aby-w-cierpieniu-znowu-nas-postawić-na-nogi
Mówił O Cierpieniu Cytaty: Jedno


jedno-deo-gratias-w-cierpieniu-więcej-wartoś-ż-sto-gloria-patri-w-szczęściu
Mówił O Cierpieniu Cytaty: W trudzie, w bólu, w cierpieniu odnajdujemy na powrót w czystym stanie ostateczność, jaką jest tragedia samotności. -Emmanuel Levinas


w-trudzie-w-bólu-w-cierpieniu-odnajdujemy-na-powrót-w-czystym-stanie-ostateczność-jaką-jest-tragedia-samotnoś
Mówił O Cierpieniu Cytaty: Zaczynaj od siebie, zanim będziesz mówił o innych. -Anonim


zaczynaj-od-siebie-zanim-będziesz-mówił-o-innych
Mówił O Cierpieniu Cytaty: Mówił prawdę, ale w for­mie nie do przyjęcia. -Czesław Banach


mówił-prawdę-ale-w for­mie-nie do przyjęcia
Mówił O Cierpieniu Cytaty: Lecz nie zachować powagi, gdy mówią nam [nasi towarzysze] o swoim cierpieniu, jest prawdziwie rażącym brakiem uczuć ludzkich. -Adam Smith


lecz-nie-zachować-powagi-gdy-mówią-nam-nasi-towarzysze-o-swoim-cierpieniu-jest-prawdziwie-rażącym-brakiem-uczuć-ludzkich