Mózgu Ludzkiego Cytaty

Mózgu Ludzkiego Cytaty: op­ty­mal­na roz­dziel­czość mózgu ludzkiego kończy się na miłości a zaczy­na na nienawiści  -Intryga


op­ty­mal­na-roz­dziel­czość-mózgu-ludzkiego-kończy ę-na miłoś-a zaczy­na-na nienawiś 
Mózgu Ludzkiego Cytaty: Czy myśli­cie, że kiedyś będzie inaczej? Czy wy nap­rawdę myśli­cie, że wszys­cy będą mog­li być zmecha­nizo­wani i us­tanda­ryzo­wani w pra­cy ręcznej? Nie - zaw­sze będą dy­rek­torzy i urzędni­cy wyżsi, którzy będą mu­sieli na­wet co in­ne­go jeść niż maj­strzy w fab­ry­kach, bo pra­ca umysłowa wy­maga in­nych skład­ników mózgu - mózgu i jedzenia. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Mózgu Ludzkiego Cytaty: Nawet najlepsza proteza nie zastąpi mózgu. -Jan Czarny


nawet-najlepsza-proteza-nie-zastąpi-mózgu
Mózgu Ludzkiego Cytaty: Błys­ka mi się mózgu i nie wiem co po­wie­dzieć ... -Cykam


błys­ka-mi ę-mózgu-i nie wiem-co po­wie­dzieć
Mózgu Ludzkiego Cytaty: Slogan - środek na wzmocnienie płuc, szkodliwy dla mózgu. -Anonim


slogan-środek-na-wzmocnienie-płuc-szkodliwy-dla-mózgu
Mózgu Ludzkiego Cytaty: •


Mózgu Ludzkiego Cytaty: Komitet to stworzenie o trzech lub więcej nogach i bez mózgu. -Robert A. Heinlein


komitet-to-stworzenie-o-trzech-lub-więcej-nogach-i-bez-mózgu
Mózgu Ludzkiego Cytaty: Co do mózgu, to nie obchodzi mnie on u kobiety - uważam, że ma ona ciekawsze organy. -Michał Choromański


co-do-mózgu-to-nie-obchodzi-mnie-on-u-kobiety-uważam-że-ona-ciekawsze-organy
Mózgu Ludzkiego Cytaty: Przez higienę mózgu wystrzegam się przede wszystkim kontaktu z durniami. -Stanisław Cat - Mackiewicz


przez-higienę-mózgu-wystrzegam-ę-przede-wszystkim-kontaktu-z-durniami
Mózgu Ludzkiego Cytaty: Świat to społeczeństwo rodza­ju ludzkiego. -Cyceron


Świat-to społeczeństwo-rodza­ju-ludzkiego
Mózgu Ludzkiego Cytaty: Nig­dy nie za­wodząca pa­mięć - oto ar­ty­leria, która bro­ni for­te­cy swe­go mózgu. -Emil Ludwig


nig­dy-nie za­wodząca-pa­mięć- oto-ar­ty­leria-która-bro­-for­te­cy-swe­go-mózgu
Mózgu Ludzkiego Cytaty: Jakże wiele ludzkiego w każdym zwierzęciu. -Feliks Chwalibóg


jakże-wiele-ludzkiego-w każdym-zwierzęciu
Mózgu Ludzkiego Cytaty: Książka - najczystsza istota ludzkiego ducha. -Thomas Carlyle


książka-najczystsza-istota-ludzkiego-ducha
Mózgu Ludzkiego Cytaty: Mam or­gazm myśli W mózgu mym Lecz ktoś blokuje Wyt­rysk te­go szczęścia  -M44G


mam-or­gazm-myśli-w-mózgu-mym-lecz-ktoś-blokuje-wyt­rysk-te­go-szczęścia 
Mózgu Ludzkiego Cytaty: Nigdy nie zawodząca pamięć - oto artyleria, która broni fortecy swego mózgu. -Emil Ludwig


nigdy-nie-zawodząca-pamięć-oto-artyleria-która-broni-fortecy-swego-mózgu
Mózgu Ludzkiego Cytaty: Jak wielka jest przenikliwość ludzkiego umysłu! -Galileusz


jak-wielka-jest-przenikliwość-ludzkiego-umysłu
Mózgu Ludzkiego Cytaty: Oczekiwanie na szczęście jest motorem życia ludzkiego. -Antoni Makarenko


oczekiwanie-na-szczęście-jest-motorem-życia-ludzkiego
Mózgu Ludzkiego Cytaty: Liczebność tłumu bywa zwodniczą miarą ludzkiego ciepła. -Jacek Wejroch


liczebność-tłumu-bywa-zwodniczą-miarą-ludzkiego-ciepła