Mózgu Cytaty

Mózgu Cytaty: Czy myśli­cie, że kiedyś będzie inaczej? Czy wy nap­rawdę myśli­cie, że wszys­cy będą mog­li być zmecha­nizo­wani i us­tanda­ryzo­wani w pra­cy ręcznej? Nie - zaw­sze będą dy­rek­torzy i urzędni­cy wyżsi, którzy będą mu­sieli na­wet co in­ne­go jeść niż maj­strzy w fab­ry­kach, bo pra­ca umysłowa wy­maga in­nych skład­ników mózgu - mózgu i jedzenia. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Mózgu Cytaty: Nawet najlepsza proteza nie zastąpi mózgu. -Jan Czarny


nawet-najlepsza-proteza-nie-zastąpi-mózgu
Mózgu Cytaty: Slogan - środek na wzmocnienie płuc, szkodliwy dla mózgu. -Anonim


slogan-środek-na-wzmocnienie-płuc-szkodliwy-dla-mózgu
Mózgu Cytaty: Błys­ka mi się mózgu i nie wiem co po­wie­dzieć ... -Cykam


błys­ka-mi ę-mózgu-i nie wiem-co po­wie­dzieć
Mózgu Cytaty: •


Mózgu Cytaty: Komitet to stworzenie o trzech lub więcej nogach i bez mózgu. -Robert A. Heinlein


komitet-to-stworzenie-o-trzech-lub-więcej-nogach-i-bez-mózgu
Mózgu Cytaty: Przez higienę mózgu wystrzegam się przede wszystkim kontaktu z durniami. -Stanisław Cat - Mackiewicz


przez-higienę-mózgu-wystrzegam-ę-przede-wszystkim-kontaktu-z-durniami
Mózgu Cytaty: Co do mózgu, to nie obchodzi mnie on u kobiety - uważam, że ma ona ciekawsze organy. -Michał Choromański


co-do-mózgu-to-nie-obchodzi-mnie-on-u-kobiety-uważam-że-ona-ciekawsze-organy
Mózgu Cytaty: Nig­dy nie za­wodząca pa­mięć - oto ar­ty­leria, która bro­ni for­te­cy swe­go mózgu. -Emil Ludwig


nig­dy-nie za­wodząca-pa­mięć- oto-ar­ty­leria-która-bro­-for­te­cy-swe­go-mózgu
Mózgu Cytaty: Nigdy nie zawodząca pamięć - oto artyleria, która broni fortecy swego mózgu. -Emil Ludwig


nigdy-nie-zawodząca-pamięć-oto-artyleria-która-broni-fortecy-swego-mózgu
Mózgu Cytaty: Mam or­gazm myśli W mózgu mym Lecz ktoś blokuje Wyt­rysk te­go szczęścia  -M44G


mam-or­gazm-myśli-w-mózgu-mym-lecz-ktoś-blokuje-wyt­rysk-te­go-szczęścia 
Mózgu Cytaty: op­ty­mal­na roz­dziel­czość mózgu ludzkiego kończy się na miłości a zaczy­na na nienawiści  -Intryga


op­ty­mal­na-roz­dziel­czość-mózgu-ludzkiego-kończy ę-na miłoś-a zaczy­na-na nienawiś 
Mózgu Cytaty: Przez hi­gienę mózgu wys­trze­gam się prze­de wszys­tkim kon­taktu z durniami. -Stanisław Mackiewicz


przez-hi­gienę-mózgu-wys­trze­gam ę-prze­de-wszys­tkim-kon­taktu-z durniami
Mózgu Cytaty: Tolerancja jest największym darem umysłu, a wymaga takiego samego wysiłku mózgu, co utrzymanie równowagi na rowerze. -Helen Keller Adams


tolerancja-jest-największym-darem-umysłu-a-wymaga-takiego-samego-wysiłku-mózgu-co-utrzymanie-równowagi-na-rowerze
Mózgu Cytaty: Myśli pozostają mniej więcej w tym samym stosunku do mózgu, co żółć do wątroby lub mocz do nerek. -Karl Vogt


myśli-pozostają-mniej-więcej-w-tym-samym-stosunku-do-mózgu-co-żółć-do-wątroby-lub-mocz-do-nerek
Mózgu Cytaty: Dobry i skuteczny aparat jelitowy jest więcej wart dla człowieka niż każda ilość mózgu. -Josh Billings


dobry-i-skuteczny-aparat-jelitowy-jest-więcej-wart-dla-człowieka-ż-każda-ilość-mózgu
Mózgu Cytaty: Pieniądz jest dobry, ale w pomyśle, w portfelu, w banku, w handlu, w ruchu, nie w środku mózgu i serca. -Janusz Stanisław Pasierb


pieniądz-jest-dobry-ale-w-pomyś-w-portfelu-w-banku-w-handlu-w-ruchu-nie-w-środku-mózgu-i-serca
Mózgu Cytaty: Zwierzęta mają mózg decydujący o ich zachowaniu i adaptowaniu się do sytuacji. Człowiek oprócz mózgu ma także kulturę. -Edward Hall


zwierzę-mają-mózg-decydujący-o-ich-zachowaniu-i-adaptowaniu-ę-do-sytuacji-człowiek-oprócz-mózgu-także-kulturę