Mąż W wy­niku Cytaty

Mąż W wy­niku Cytaty: Mąż w wy­niku swej niewier­ności nie przy­musza żony do wycho­wywa­nia cudzych dzieci, na­tomiast niewier­na żona każe swe­mu mężowi pra­cować na rzecz niep­ra­wych dzieci, co jest mało ele­gan­cką formą złodziejstwa. -August Strindberg


Mąż W wy­niku Cytaty: Mąż po no­cy spędzo­nej w bur­de­lu wra­ca nad ra­nem do domu - Gdzie masz wypłatę? - py­ta wściekła żona - Wszys­tko prze­jebałem - od­po­wiada mąż  -bystry.76


mąż-po no­cy-spędzo­nej-w bur­de­lu-wra­ca-nad-ra­nem-do domu-gdzie-masz-wypłatę- py­-wściekła-żona-wszys­tko-prze­jebałem
Mąż W wy­niku Cytaty: Raz wyszłaś za mąż na złość, a raz dla pieniędzy. Czy myślałaś kiedyś o wyjściu za mąż dla przyjemności?  -Margaret Mitchell


raz-wyszłaś-za mąż-na złość-a raz-dla-pieniędzy-czy myśłaś-kiedyś-o wyjściu-za mąż-dla-przyjemnoś 
Mąż W wy­niku Cytaty: Kochanek to udoskonalony mąż. -Anonim


kochanek-to-udoskonalony-mąż
Mąż W wy­niku Cytaty: Mąż pa­suje tyl­ko do połowy... -sprajtka


mąż-pa­suje-tyl­ko-do połowy
Mąż W wy­niku Cytaty: Kocha­nek to ta­ki udos­ko­nalo­ny mąż. -Henryk Horosz


kocha­nek-to ­ki-udos­ko­nalo­ny-mąż
Mąż W wy­niku Cytaty: Bogactwem żony jest mąż, co ją kocha. -Eurypides


bogactwem-żony-jest-mąż-co-ją-kocha
Mąż W wy­niku Cytaty: Dobry mąż czyni dobrą żonę. -Robert Burton


Mąż W wy­niku Cytaty: Wyszłam za mąż, nie mam czasu. -filutka


wyszłam-za mąż-nie mam-czasu
Mąż W wy­niku Cytaty: Zdradzony mąż wszędzie widzi zdradzonych mężów. -Marcel Proust


zdradzony-mąż-wszędzie-widzi-zdradzonych-mężów
Mąż W wy­niku Cytaty: Weeken­do­wy mąż Pouda­je że kocha Da­lej ucieka  -mechaa


weeken­do­wy-mąż-pouda­-że kocha-da­lej-ucieka 
Mąż W wy­niku Cytaty: Nie szata zdobi męża, lecz mąż szatę. -Anonim


nie-szata-zdobi-męża-lecz-mąż-szatę
Mąż W wy­niku Cytaty: Mąż wi­nien, jeżeli niewias­ta przek­racza miarę. -Tacyt


mąż-wi­nien-żeli-niewias­-przek­racza-miarę
Mąż W wy­niku Cytaty: Mąż jest panem u siebie... kiedy żony nie ma w domu. -Pierre Benoit


mąż-jest-panem-u-siebie-kiedy-żony-nie-w-domu
Mąż W wy­niku Cytaty: Ku wojnie wychowany ma być mąż, niewiasta zaś ku wytchnieniu wojownika. -Friedrich Nietzsche


ku-wojnie-wychowany-być-mąż-niewiasta-zaś-ku-wytchnieniu-wojownika
Mąż W wy­niku Cytaty: Mąż to mężczyzna, który śpi przed telewizorem w niedzielne popołudnie. -Pam Brown


mąż-to-mężczyzna-który-śpi-przed-telewizorem-w-niedzielne-popołudnie
Mąż W wy­niku Cytaty: Mąż jest pa­nem u siebie... kiedy żony nie ma w domu. -Pierre Benoit


mąż-jest pa­nem-u siebie-kiedy żony-nie  w domu
Mąż W wy­niku Cytaty: Niewiele jest słów równie pogardliwych jak słowo


niewiele-jest-słów-równie-pogardliwych-jak-słowo-mąż