Mąż Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Mąż Cytaty: Mąż po no­cy spędzo­nej w bur­de­lu wra­ca nad ra­nem do domu - Gdzie masz wypłatę? - py­ta wściekła żona - Wszys­tko prze­jebałem - od­po­wiada mąż  -bystry.76
mąż-po no­cy-spędzo­nej-w bur­de­lu-wra­ca-nad-ra­nem-do domu-gdzie-masz-wypłatę- py­-wściekła-żona-wszys­tko-prze­jebałem
Mąż Cytaty: Raz wyszłaś za mąż na złość, a raz dla pieniędzy. Czy myślałaś kiedyś o wyjściu za mąż dla przyjemności?  -Margaret Mitchell
raz-wyszłaś-za mąż-na złość-a raz-dla-pieniędzy-czy myśłaś-kiedyś-o wyjściu-za mąż-dla-przyjemnoś 
Mąż Cytaty: Kochanek to udoskonalony mąż. -Anonim
kochanek-to-udoskonalony-mąż
Mąż Cytaty: Mąż pa­suje tyl­ko do połowy... -sprajtka
mąż-pa­suje-tyl­ko-do połowy
Mąż Cytaty: Wyszłam za mąż, nie mam czasu. -filutka
wyszłam-za mąż-nie mam-czasu
Mąż Cytaty: Bogactwem żony jest mąż, co ją kocha. -Eurypides
bogactwem-żony-jest-mąż-co-ją-kocha
Mąż Cytaty: Kocha­nek to ta­ki udos­ko­nalo­ny mąż. -Henryk Horosz
kocha­nek-to ­ki-udos­ko­nalo­ny-mąż
Mąż Cytaty: Dobry mąż czyni dobrą żonę. -Robert Burton
Mąż Cytaty: Weeken­do­wy mąż Pouda­je że kocha Da­lej ucieka  -mechaa
weeken­do­wy-mąż-pouda­-że kocha-da­lej-ucieka 
Mąż Cytaty: Zdradzony mąż wszędzie widzi zdradzonych mężów. -Marcel Proust
zdradzony-mąż-wszędzie-widzi-zdradzonych-mężów
Mąż Cytaty: Nie szata zdobi męża, lecz mąż szatę. -Anonim
nie-szata-zdobi-męża-lecz-mąż-szatę
Mąż Cytaty: Mąż wi­nien, jeżeli niewias­ta przek­racza miarę. -Tacyt
mąż-wi­nien-żeli-niewias­-przek­racza-miarę
Mąż Cytaty: Żona jest tym dla męża, czym mąż ją uczynił. -Honore de Balzac
Żona-jest-tym-dla-męża-czym-mąż-ją-uczynił
Mąż Cytaty: Mąż, który przekrzykuje żonę, nie robi nic dobrego. -Rudyard Kipling
mąż-który-przekrzykuje-żonę-nie-robi-nic-dobrego
Mąż Cytaty: Ku wojnie wychowany ma być mąż, niewiasta zaś ku wytchnieniu wojownika. -Friedrich Nietzsche
ku-wojnie-wychowany-być-mąż-niewiasta-zaś-ku-wytchnieniu-wojownika
Mąż Cytaty: Mąż to mężczyzna, który śpi przed telewizorem w niedzielne popołudnie. -Pam Brown
mąż-to-mężczyzna-który-śpi-przed-telewizorem-w-niedzielne-popołudnie
Mąż Cytaty: Niewiele jest słów równie pogardliwych jak słowo
niewiele-jest-słów-równie-pogardliwych-jak-słowo-mąż
Mąż Cytaty: Mąż jest panem u siebie kiedy żony nie ma w domu. -Pierre Benoit
mąż-jest-panem-u-siebie-kiedy-żony-nie-w-domu
Mąż Cytaty: Mąż jest panem u siebie... kiedy żony nie ma w domu. -Pierre Benoit
mąż-jest-panem-u-siebie-kiedy-żony-nie-w-domu
Mąż Cytaty: Mąż jest pa­nem u siebie... kiedy żony nie ma w domu. -Pierre Benoit
mąż-jest pa­nem-u siebie-kiedy żony-nie  w domu
Mąż Cytaty: Mąż sta­ry - wid­mo, które chodzi po do­mu i brzdąka łańcucha­mi małżeńskimi. -Magdalena Samozwaniec
mąż-sta­ry- wid­mo-które-chodzi-po do­mu-i brzdąka-łańcucha­mi-łżeńskimi
Mąż Cytaty: Najbardziej rozczarowane małżeństwem są te kobiety, które wyszły za mąż, by nie pracować. -Marlena Dietrich
najbardziej-rozczarowane-łżeństwem-są-te-kobiety-które-wyszły-za-mąż-by-nie-pracować
Mąż Cytaty: Kobieta jest dla męża tym, czym ten mąż ją uczynił. -Pierre Augustin Beaumarchais
Mąż Cytaty: Ko­bieta jest dla męża tym, czym ten mąż ją uczynił. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Mąż Cytaty: Mąż stary - widmo, które chodzi po domu i brzęka małżeńskimi łańcuchami. -Magdalena Samozwaniec
mąż-stary-widmo-które-chodzi-po-domu-i-brzęka-łżeńskimi-łańcuchami
Mąż Cytaty: Aby mężczyznę doprowadzić do zdrady, wystarczy po prostu wyjść za niego za mąż. -Józef Wittlin
aby-mężczyznę-doprowadzić-do-zdrady-wystarczy-po-prostu-wyjść-za-niego-za-mąż
Mąż Cytaty: Udała się żonie nie­dziel­na szar­lotka - mąż zadowolony. -RedRose
udała ę-żonie-nie­dziel­na-szar­lotka- mąż-zadowolony
Mąż Cytaty: Mąż na wcza­sach: niezi­den­ty­fiko­wany obiekt latający. -Tadeusz Gicgier
mąż-na wcza­sach-niezi­den­ty­fiko­wany-obiekt-latający
Mąż Cytaty: Praw­dzi­wie wiel­ki mąż po­winien zacho­wać ser­ce dziecka. -Mencjusz
praw­dzi­wie-wiel­ki-mąż-po­winien-zacho­wać-ser­-dziecka
Mąż Cytaty: Żony wtedy są najlepszymi słuchaczami, gdy ich mąż mówi do innej kobiety. -Henri Torr
Żony-wtedy-są-najlepszymi-słuchaczami-gdy-ich-mąż-mówi-do-innej-kobiety
Mąż Cytaty: Mąż zawsze ma tę możliwość, aby mieć ostatnie słowo; może prosić o przebaczenie. -Noel Coward
mąż-zawsze-tę-możliwość-aby-mieć-ostatnie-słowo-może-prosić-o-przebaczenie
Mąż Cytaty: Archeolog to wymarzony mąż - im kobieta starsza, tym bardziej się nią interesuje. -Agata Christie
archeolog-to-wymarzony-mąż-im-kobieta-starsza-tym-bardziej-ę-ą-interesuje
Mąż Cytaty: Mąż powinien być wdzięczny swojej żonie za wszystko zło, którego mu nie czyni. -Denis Caron
mąż-powinien-być-wdzięczny-swojej-żonie-za-wszystko-zło-którego-mu-nie-czyni
Mąż Cytaty: Mąż, który za często pokazuje swoją żonę i swój portfel, naraża się, że mu je zabiorą. -Benjamin Franklin
mąż-który-za-często-pokazuje-swoją-żonę-i-swój-portfel-naraża-ę-że-mu-zabiorą
Mąż Cytaty: Mąż to mężczyzna, któremu niezmiernie trudno przyznać, że coś jest w całości jego winą. -Pam Brown
mąż-to-mężczyzna-któremu-niezmiernie-trudno-przyznać-że-coś-jest-w-całoś-jego-winą