Mądra­la Cytaty

Mądra­la Cytaty: Ideałem moim jest kobieta, która byłaby dość mądra na to, by zrozumieć, że trzeba mnie podziwiać, a za mało mądra na to, by pragnąć być przeze mnie podziwianą. -George Gordon Byron


ideałem-moim-jest-kobieta-która-byłaby-dość-mądra-na-to-by-zrozumieć-że-trzeba-mnie-podziwiać-a-za-ło-mądra-na-to-by-pragnąć-być-przeze
Mądra­la Cytaty: młod­szy mądra­la nie prze­pada myć się pod pryszni­cem, cze­go wy­maga codzien­nie je­go ma­ma. kiedyś ciot­ka mówi do młod­sze­go mądra­li : - daw­no cię nie widziałam ; strasznie wy­rosłeś ! - pew­nie dzięki te­mu codzien­ne­mu pod­le­waniu ... -lovely-girl


Mądra­la Cytaty: Dob­ra od­wa­ga, ale żeby była mądra. -Wacław Potocki


dob­ra-od­wa­ga-ale-żeby-była-mądra
Mądra­la Cytaty: Mądra krytyka oświeca, głupia gasi. -Aleksander Fredro


Mądra­la Cytaty: Mądra kobieta ma miliony naturalnych wrogów: wszystkich głupich mężczyzn -Marie von Ebner-Eschenbach


mądra-kobieta-miliony-naturalnych-wrogów-wszystkich-głupich-mężczyzn
Mądra­la Cytaty: Łatwiej zapisać mądrą myśl, niż według niej żyć. -Anonim


Łatwiej-zapisać-mądrą-myśl-ż-według-niej-żyć
Mądra­la Cytaty: Mądra kobieta ma miliony naturalnych wrogów: wszystkich głupich mężczyzn. -Marie Von Ebner - Eschenbach


mądra-kobieta-miliony-naturalnych-wrogów-wszystkich-głupich-mężczyzn
Mądra­la Cytaty: Kobieta jest zawsze dość mądrą na to, aby uchodzić za głupią. -Noel Coward


kobieta-jest-zawsze-dość-mądrą-na-to-aby-uchodzić-za-głupią
Mądra­la Cytaty: Bądź mądra, nalej wina. Sapias, vina liques (łac.) -Horacy


bądź-mądra-nalej-wina-sapias-vina-liques-łac
Mądra­la Cytaty: pan mądra­la czy­ta ga­zetę. żona go py­ta : - i co tam no­wego ? - ech, nic ! da­ta ... -lovely-girl


pan-mądra­-czy­-ga­zetę-żona go py­-i co tam-no­wego-ech-nic- da­
Mądra­la Cytaty: pa­ni mądra­lowa budzi męża w no­cy : - posłuchaj, piszczy ja­kaś mysz ! - pozwól mi spać ! i tak jej te­raz nie naoli­wię ... -lovely-girl


pa­-mądra­lowa-budzi-męża-w no­cy-posłuchaj-piszczy-ja­kaś-mysz-pozwól-mi spać- i tak-jej-te­raz-nie naoli­wię
Mądra­la Cytaty: Jestem za mądra, aby się zwać szczęśliwą, a za głupia, aby być spokojną. -Maryla Wolska


jestem-za-mądra-aby-ę-zwać-szczęśliwą-a-za-głupia-aby-być-spokojną
Mądra­la Cytaty: Mądra kobieta prędzej przyzna się, że


mądra-kobieta-prędzej-przyzna-ę-że-byle-co-w-szafie-ż-do-tego-że-byle-co-w-głowie
Mądra­la Cytaty: Mądra kobieta zawsze wybiera sobie buty o numer większe, a pulower o numer mniejszy. -Gina Lollobrigida


mądra-kobieta-zawsze-wybiera-sobie-buty-o-numer-większe-a-pulower-o-numer-mniejszy
Mądra­la Cytaty: Piękna, mądra, bo­gata i zdrowa, Tak o so­bie mówi teściowa. Fut­bol, pra­sa, pić i jeść, Te­go tyl­ko chce mój teść. -Ivo Vuco-  -Writer


piękna-mądra-bo­gata-i zdrowa-tak-o so­bie-mówi-teściowa-fut­bol-pra­-pić-i ść-te­go-tyl­ko-chce-mój-teść-ivo-vuco- 
Mądra­la Cytaty: Czy zda­nie okrągłe wypowiesz, czy księgę mądrą napiszesz, będziesz zaw­sze mieć w głowie tę samą pus­tkę i ciszę. -Grzegorz Turnau


czy-zda­nie-okrągłe-wypowiesz-czy-księgę-mądrą-napiszesz-będziesz-zaw­sze-mieć-w głowie-tę-samą-pus­tkę-i ciszę
Mądra­la Cytaty: Czy zda­nie okrągłe wypowiesz, czy księgę mądrą napiszesz, będziesz zaw­sze mieć w głowie tę samą pus­tkę i ciszę... -Olivee


czy-zda­nie-okrągłe-wypowiesz-czy-księgę-mądrą-napiszesz-będziesz-zaw­sze-mieć-w głowie-tę-samą-pus­tkę-i ciszę
Mądra­la Cytaty: pa­ni mądra­lowa do swo­jej najmłod­szej córki : - po­pat­rz, przyszła ciocia. daj cioci bu­zi ! - boję się ! ta­ta mówił, że ciocia ma ja­dowi­ty język  -lovely-girl


pa­-mądra­lowa-do swo­jej-najmłod­szej-córki-po­pat­rz-przyszła-ciocia-daj cioci-bu­zi-boję ę- ­-mówił-że ciocia