Mądrego Przegadał Cytaty

Mądrego Przegadał Cytaty: Nie nowina, że głupi mądrego przegadał. -Ignacy Krasicki


nie-nowina-że-głupi-mądrego-przegadał
Mądrego Przegadał Cytaty: Nie no­wina, że głupi mądre­go przegadał. -Ignacy Krasicki


nie-no­wina-że głupi-mądre­go-przegadał
Mądrego Przegadał Cytaty: To, co wystarcza jest nadmiarem dla mądrego. -Eurypides


to-co-wystarcza-jest-nadmiarem-dla-mądrego
Mądrego Przegadał Cytaty: To co wystarcza jest nadmiarem dla mądrego. -Eurypides


to-co-wystarcza-jest-nadmiarem-dla-mądrego
Mądrego Przegadał Cytaty: Gdy głupi milczy, za mądrego poczytany bywa. -Salomon


gdy-głupi-milczy-za-mądrego-poczytany-bywa
Mądrego Przegadał Cytaty: Wyśmiewać człowieka mądrego jest przywilejem głupców. -John Locke


wyśmiewać-człowieka-mądrego-jest-przywilejem-głupców
Mądrego Przegadał Cytaty: Trudniej głupiemu udawać mądrego niż mądremu głupiego. -Anonim


trudniej-głupiemu-udawać-mądrego-ż-mądremu-głupiego
Mądrego Przegadał Cytaty: Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie. -Cyceron


właściwośą-człowieka-mądrego-jest-błądzić-głupiego-trwać-w-błędzie
Mądrego Przegadał Cytaty: To co wys­tar­cza jest nad­miarem dla mądrego. -Eurypides


to co wys­tar­cza-jest nad­miarem-dla-mądrego
Mądrego Przegadał Cytaty: Mądry zawsze więcej się uczy od głupiego, niż głupiec od mądrego. -Anonim


mądry-zawsze-więcej-ę-uczy-od-głupiego-ż-głupiec-od-mądrego
Mądrego Przegadał Cytaty: Wystarczy tylko przyznać się do braku talentu, by człowieka uznano za mądrego. -Margaret Atwood


wystarczy-tylko-przyznać-ę-do-braku-talentu-by-człowieka-uznano-za-mądrego
Mądrego Przegadał Cytaty: Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego - w błędzie trwać. Żyć - to myśleć. -Cyceron


właściwośą-człowieka-mądrego-jest-błądzić-głupiego-w-błędzie-trwać-Żyć-to-myść
Mądrego Przegadał Cytaty: Znieść, co każe konieczność, to mądrego rada; śmieszny to człek, co sobie sam cierpień dokłada. -Jan Kochanowski


znieść-co-każe-konieczność-to-mądrego-rada-śmieszny-to-człek-co-sobie-sam-cierpień-dokłada
Mądrego Przegadał Cytaty: Gdv się gtupi za mądrego, błazen za grzecznego, zły ma za cnotliwego - rzeczy nie masz nieznośniejszej. -Andrzej Maksymilian Fredro


gdv-ę-gtupi-za-mądrego-błazen-za-grzecznego-zły-za-cnotliwego-rzeczy-nie-masz-nieznośniejszej
Mądrego Przegadał Cytaty: Miałem


miałem-nieszczęście-poznać-człowieka-tak-mądrego-którego-zastępcą-podczas-jego-nieobecnoś-mógł-być-tylko-pan-bóg
Mądrego Przegadał Cytaty: Pożyteczniejsze mądrego siedzenie albo próżnowanie niż głupiego zakręt albo robota. -Andrzej Maksymilian Fredro


pożyteczniejsze-mądrego-siedzenie-albo-próżnowanie-ż-głupiego-zakręt-albo-robota
Mądrego Przegadał Cytaty:


rozczulanie-ę-nad-sobą-jest-naszym-największym-wrogiem-i-śli-mu-ulegniemy-to-nie-możemy-dokonać-niczego-mądrego-na-tym-świecie
Mądrego Przegadał Cytaty: Bać się śmierci jest tym samym, co mieć się za mądrego nim nie będąc. -Sokrates


bać-ę-śmierci-jest-tym-samym-co-mieć-ę-za-mądrego-nim-nie-będąc