Mądremu Cytaty

Mądremu Cytaty: Trudniej głupiemu udawać mądrego niż mądremu głupiego. -Anonim


trudniej-głupiemu-udawać-mądrego-ż-mądremu-głupiego
Mądremu Cytaty: Mądry idealizm jest bliższy mądremu materializmowi niż głupi materializm. -Włodzimierz Lenin


mądry-idealizm-jest-bliższy-mądremu-materializmowi-ż-głupi-materializm
Mądremu Cytaty: Wiedza mądremu nie zaszkodzi, głupiemu nie pomoże. -Antoni Regulski


wiedza-mądremu-nie-zaszkodzi-głupiemu-nie-pomoże
Mądremu Cytaty: Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępną, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat. -Demokryt


człowiekowi-mądremu-cała-ziemia-jest-dostępną-gdyż-ojczyzną-szlachetnej-duszy-jest-cały-świat
Mądremu Cytaty: Jeżeli roztropność polega na doświadczeniu, to komuż to przysługuje zaszczyt jej tytułu, czy mądremu, który bądź to z poczucia wstydu, bądź to z nieśmiałości do niczego się nie bierze, czy głupiemu, którego od niczego nie odstrasza ani wstyd, bo go nie ma, ani niebezpieczeństwo, bo się go nie domyśla? -Erazm z Rotterdamu