Mądrość Człowieka Rozpoznaje Się Cytaty

Mądrość Człowieka Rozpoznaje Się Cytaty: Mądrość człowieka rozpoznaje się lepiej po jego pytaniach, niż po jego odpowiedziach. -Antoine de Levis


mądrość-człowieka-rozpoznaje-ę-lepiej-po-jego-pytaniach-ż-po-jego-odpowiedziach
Mądrość Człowieka Rozpoznaje Się Cytaty: Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki. -Jeremy Bentham


jakaż-to-mądrość-owych-czasów-które-nazywamy-starymi-czyż-jest-to-mądrość-siwych-włosów-nie-to-mądrość-kolebki
Mądrość Człowieka Rozpoznaje Się Cytaty: Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty


Mądrość Człowieka Rozpoznaje Się Cytaty: Oceniamy mądrość człowieka na podstawie jego nadziei. -Ralph Waldo Emerson


oceniamy-mądrość-człowieka-na-podstawie-jego-nadziei
Mądrość Człowieka Rozpoznaje Się Cytaty: Szczęście jest osobliwą postacią, którą rozpoznaje się tylko w negatywie. -Gilbert Cesbron


szczęście-jest-osobliwą-postacią-którą-rozpoznaje-ę-tylko-w-negatywie
Mądrość Człowieka Rozpoznaje Się Cytaty: Od grzechu i mądrość człowieka nie uwol­ni, po­pełnić go może każdy. -Mikołaj Gogol


od grzechu-i mądrość-człowieka-nie uwol­-po­pełć-go może-każdy
Mądrość Człowieka Rozpoznaje Się Cytaty: Je­dyna mądrość, jaką możemy osiągnąć, jest mądrość pokory. -Thomas Stearns Eliot


je­dyna-mądrość-jaką-możemy-osiągnąć-jest mądrość-pokory
Mądrość Człowieka Rozpoznaje Się Cytaty: Prawdziwe serce rozpoznaje się nie po jego biciu, ale po jego miłości. -Anonim


prawdziwe-serce-rozpoznaje-ę-nie-po-jego-biciu-ale-po-jego-miłoś
Mądrość Człowieka Rozpoznaje Się Cytaty: Prawdziwego mężczyznę rozpoznaje się nie po tym jak zaczyna, ale jak kończy. -Leszek Miller


prawdziwego-mężczyznę-rozpoznaje-ę-nie-po-tym-jak-zaczyna-ale-jak-kończy
Mądrość Człowieka Rozpoznaje Się Cytaty: Wiara rozpoznaje więcej prawdy niż eksperyment i technika. -Romano Guardini


wiara-rozpoznaje-więcej-prawdy-ż-eksperyment-i-technika
Mądrość Człowieka Rozpoznaje Się Cytaty: Im mniej rozpoznaję się w swoim ciele, tym bardziej czuję się zobowiązana do tego, by o nie dbać. Zostało mi ono powierzone: pielęgnuję je niczym przyjaciela, który mnie potrzebuje. -Simone de Beauvoir


im-mniej-rozpoznaję-ę-w-swoim-ciele-tym-bardziej-czuję-ę-zobowiązana-do-tego-by-o-nie-dbać-zostało-mi-ono-powierzone-pielęgnuję-niczym
Mądrość Człowieka Rozpoznaje Się Cytaty: Mądrość człowieka jest wprost proporcjonalna nie do jego doświadczenia, ale do umiejętności doświadczenia. -George Bernard Shaw


mądrość-człowieka-jest-wprost-proporcjonalna-nie-do-jego-doświadczenia-ale-do-umiejętnoś-doświadczenia
Mądrość Człowieka Rozpoznaje Się Cytaty: Człowiek mądry rozpoznaje wady swoich przyjaciół i zalety wrogów. -Li - Ki


człowiek-mądry-rozpoznaje-wady-swoich-przyjaciół-i-zalety-wrogów
Mądrość Człowieka Rozpoznaje Się Cytaty: Roz­poznać szczęście, kiedy leży u twych stóp, mieć od­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lić się, chwy­cić je w dłonie... i zat­rzy­mać. To mądrość ser­ca. Mądrość, która jest tyl­ko lo­giką, to mało... -Marc Levy


Mądrość Człowieka Rozpoznaje Się Cytaty: Miernota nie dostrzega niczego poza sobą, ale talent od razu rozpoznaje geniusza. -Arthur Conan Doyle


miernota-nie-dostrzega-niczego-poza-sobą-ale-talent-od-razu-rozpoznaje-geniusza
Mądrość Człowieka Rozpoznaje Się Cytaty: Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć. -Biblia


tu-jest-potrzebna-mądrość-kto-rozum-niech-liczbę-bestii-przeliczy-liczba-to-bowiem-człowieka-a-liczba-jego-sześćset-sześćdziesiąt
Mądrość Człowieka Rozpoznaje Się Cytaty: Mądrość mężczyzny ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobiety ogarnia mało rzeczy, ale głęboko. -Francoise Sagan


mądrość-mężczyzny-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobiety-ogarnia-ło-rzeczy-ale-głęboko
Mądrość Człowieka Rozpoznaje Się Cytaty: Mądrość męska ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobieca ogarnia mało rzeczy, ale gruntownie. -Francoise Sagan


mądrość-męska-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobieca-ogarnia-ło-rzeczy-ale-gruntownie