Mądrość Jest Harmonią Cytaty

Mądrość Jest Harmonią Cytaty: Mądrość jest harmonią. -Novalis


mądrość-jest-harmonią
Mądrość Jest Harmonią Cytaty: Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki. -Jeremy Bentham


jakaż-to-mądrość-owych-czasów-które-nazywamy-starymi-czyż-jest-to-mądrość-siwych-włosów-nie-to-mądrość-kolebki
Mądrość Jest Harmonią Cytaty: Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty


Mądrość Jest Harmonią Cytaty: Je­dyna mądrość, jaką możemy osiągnąć, jest mądrość pokory. -Thomas Stearns Eliot


je­dyna-mądrość-jaką-możemy-osiągnąć-jest mądrość-pokory
Mądrość Jest Harmonią Cytaty: Głosem narodu jest harmonia czysta, mieczem - jedność i zgoda, celem - prawda. -Cyprian Kamil Norwid


głosem-narodu-jest-harmonia-czysta-mieczem-jedność-i-zgoda-celem-prawda
Mądrość Jest Harmonią Cytaty: Praistniejąca harmonia jest najpiękniejszym wymysłem na świecie, zarówno jak pełń i materia subtelna.. -Gottfried Wilhelm Leibniz


praistniejąca-harmonia-jest-najpiękniejszym-wymysłem-na-świecie-zarówno-jak-pełń-i-materia-subtelna
Mądrość Jest Harmonią Cytaty: Prawdziwa przyjaźń to doskonała harmonia tego, co ludzkie, z tym, co boskie. -Cyceron


prawdziwa-przyjaźń-to-doskonała-harmonia-tego-co-ludzkie-z-tym-co-boskie
Mądrość Jest Harmonią Cytaty: Roz­poznać szczęście, kiedy leży u twych stóp, mieć od­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lić się, chwy­cić je w dłonie... i zat­rzy­mać. To mądrość ser­ca. Mądrość, która jest tyl­ko lo­giką, to mało... -Marc Levy


Mądrość Jest Harmonią Cytaty: Mądrość mężczyzny ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobiety ogarnia mało rzeczy, ale głęboko. -Francoise Sagan


mądrość-mężczyzny-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobiety-ogarnia-ło-rzeczy-ale-głęboko
Mądrość Jest Harmonią Cytaty: Mądrość męska ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobieca ogarnia mało rzeczy, ale gruntownie. -Francoise Sagan


mądrość-męska-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobieca-ogarnia-ło-rzeczy-ale-gruntownie
Mądrość Jest Harmonią Cytaty: Przyjaźń nie jest czymś spontanicznym, automatycznym, jest natomiast owocem obopólnej zgody, decyzji, życiowej postawy, otwartości. Nie staje się, ani nie pozostaje przyjaciółmi przez przypadek. Prawdziwa harmonia jest najpiękniejszym darem wierności prawdzie, uczciwości, sprawiedliwości; jest zawsze zaskoczeniem i zadziwieniem. Tak jak światło gwiazd nie pojawia się jedynie wtedy, kiedy się je dostrzega, i nie znika, gdy zostało dostrzeżone. -Dalmazio Mangillo


Mądrość Jest Harmonią Cytaty: Mądrość jest zagadką. -Piotr Szreniawski


Mądrość Jest Harmonią Cytaty: Mądrość jest córką doświadczenia. -Leonardo da Vinci


Mądrość Jest Harmonią Cytaty: Mądrość jest zrodzo­na przed początkiem świata. -Salomon


mądrość-jest zrodzo­na-przed-początkiem-świata
Mądrość Jest Harmonią Cytaty: Mądrość jest zrodzona przed początkiem świata. -Salomon


mądrość-jest-zrodzona-przed-początkiem-świata
Mądrość Jest Harmonią Cytaty: Mądrość jest dob­rem, aczkol­wiek jest pożąda­na nie sa­ma dla siebie, ale z uwa­gi na konsekwencje. -Arystyp z Cyreny


mądrość-jest dob­rem-aczkol­wiek-jest pożąda­na-nie ­-dla-siebie-ale-z uwa­gi-na konsekwencje
Mądrość Jest Harmonią Cytaty: Spryt jest darem, rozsądek - zaletą, a mądrość cnotą. -Karel Čapek


spryt-jest-darem-rozsądek-zaletą-a-mądrość-cnotą
Mądrość Jest Harmonią Cytaty: Na ustach rozumnych jest mądrość, na grzbiecie głupca kij. -Salomon


na-ustach-rozumnych-jest-mądrość-na-grzbiecie-głupca-kij