Mądrość Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty

Mądrość Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Mądrość męska ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobieca ogarnia mało rzeczy, ale gruntownie. -Francoise Sagan


mądrość-męska-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobieca-ogarnia-ło-rzeczy-ale-gruntownie
Mądrość Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Mądrość mężczyzny ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobiety ogarnia mało rzeczy, ale głęboko. -Francoise Sagan


mądrość-mężczyzny-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobiety-ogarnia-ło-rzeczy-ale-głęboko
Mądrość Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Nie kończąca się liczba rzeczy, które ustawodawca nakazuje lub których zabrania, unieszczęśliwia ludy i bynajmniej nie czyni ich rozumniejszymi. Mało jest rzeczy dobrych, mało złych i niezliczona mnogość obojętnych. -Montesquieu


Mądrość Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Roz­poznać szczęście, kiedy leży u twych stóp, mieć od­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lić się, chwy­cić je w dłonie... i zat­rzy­mać. To mądrość ser­ca. Mądrość, która jest tyl­ko lo­giką, to mało... -Marc Levy


Mądrość Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki. -Jeremy Bentham


jakaż-to-mądrość-owych-czasów-które-nazywamy-starymi-czyż-jest-to-mądrość-siwych-włosów-nie-to-mądrość-kolebki
Mądrość Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Mądrość w gruncie rzeczy to tylko oczyszczona energia szczęścia. -Maurice Maeterlinck


mądrość-w-gruncie-rzeczy-to-tylko-oczyszczona-energia-szczęścia
Mądrość Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Mądrość uzależniona jest od trzech rzeczy: osobowości, wiedzy, samokontroli. -Antyfanes


mądrość-uzależniona-jest-od-trzech-rzeczy-osobowoś-wiedzy-samokontroli
Mądrość Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Mądrość w grun­cie rzeczy to tyl­ko oczyszczo­na ener­gia szczęścia. -Maurice Maeterlinck


mądrość-w grun­cie-rzeczy-to tyl­ko-oczyszczo­na-ener­gia-szczęścia
Mądrość Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Mądrość za­leży od trzech rzeczy: oso­bowości, wie­dzy, samokontroli. -Sokrates


mądrość-za­ży-od trzech-rzeczy-oso­bowoś-wie­dzy-samokontroli
Mądrość Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Rzeczy­wis­tość ma mało wspólne­go z prawdą. W mo­jej rzeczy­wis­tości miłość trze­ba szu­kać wytrwale, a prawdą jest, że mój zna­jomy zna­lazł ją do­piero gdy się poddał. -Silvidian


Mądrość Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Mało rzeczy na tym świecie dorównuje swojemu obrazowi w sztuce. -Klapka Jerome Jerome


mało-rzeczy-na-tym-świecie-dorównuje-swojemu-obrazowi-w-sztuce
Mądrość Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Różnych rzeczy na świecie jest mało, ale ludzi to zawsze dosyć. -Zofia Nałkowska


różnych-rzeczy-na-świecie-jest-ło-ale-ludzi-to-zawsze-dosyć
Mądrość Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty


Mądrość Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Je­dyna mądrość, jaką możemy osiągnąć, jest mądrość pokory. -Thomas Stearns Eliot


je­dyna-mądrość-jaką-możemy-osiągnąć-jest mądrość-pokory
Mądrość Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Kobieca polityka sięga daleko!... -Melania Parczewska


Mądrość Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Kobieca dusza jest strefą erogenną. -Raquel Welch


kobieca-dusza-jest-strefą-erogenną
Mądrość Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Kobieca dusza łzami się karmi. -Wasilij Rozanow


Mądrość Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Co to za piękna dola kobieca być sercem wielkiego dzwonu! -Henryk Sienkiewicz


co-to-za-piękna-dola-kobieca-być-sercem-wielkiego-dzwonu