Mądrość Kobieca Ogarnia Cytaty

Mądrość Kobieca Ogarnia Cytaty: Mądrość męska ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobieca ogarnia mało rzeczy, ale gruntownie. -Francoise Sagan


mądrość-męska-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobieca-ogarnia-ło-rzeczy-ale-gruntownie
Mądrość Kobieca Ogarnia Cytaty: Mądrość mężczyzny ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobiety ogarnia mało rzeczy, ale głęboko. -Francoise Sagan


mądrość-mężczyzny-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobiety-ogarnia-ło-rzeczy-ale-głęboko
Mądrość Kobieca Ogarnia Cytaty: Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki. -Jeremy Bentham


jakaż-to-mądrość-owych-czasów-które-nazywamy-starymi-czyż-jest-to-mądrość-siwych-włosów-nie-to-mądrość-kolebki
Mądrość Kobieca Ogarnia Cytaty: Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty


Mądrość Kobieca Ogarnia Cytaty: Je­dyna mądrość, jaką możemy osiągnąć, jest mądrość pokory. -Thomas Stearns Eliot


je­dyna-mądrość-jaką-możemy-osiągnąć-jest mądrość-pokory
Mądrość Kobieca Ogarnia Cytaty: Kobieca polityka sięga daleko!... -Melania Parczewska


Mądrość Kobieca Ogarnia Cytaty: Kobieca dusza jest strefą erogenną. -Raquel Welch


kobieca-dusza-jest-strefą-erogenną
Mądrość Kobieca Ogarnia Cytaty: Kobieca dusza łzami się karmi. -Wasilij Rozanow


Mądrość Kobieca Ogarnia Cytaty: Co to za piękna dola kobieca być sercem wielkiego dzwonu! -Henryk Sienkiewicz


co-to-za-piękna-dola-kobieca-być-sercem-wielkiego-dzwonu
Mądrość Kobieca Ogarnia Cytaty: Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne? -Mikołaj Kopernik


cóż-piękniejszego-nad-niebo-które-przecież-ogarnia-wszystko-co-piękne
Mądrość Kobieca Ogarnia Cytaty: Natura ludzka, a szczególnie kobieca, jest ciemna i pełna sprzeczności! -Borys Pasternak


natura-ludzka-a-szczególnie-kobieca-jest-ciemna-i-pełna-sprzecznoś
Mądrość Kobieca Ogarnia Cytaty: Rodzina bierze swój początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat. -Jan Paweł II


rodzina-bierze-swój-początek-w-miłoś-jaką-stwórca-ogarnia-stworzony-świat
Mądrość Kobieca Ogarnia Cytaty: Mężczyzna kieruje się w życiu zasadami, kobieta tylko uczuciem, jakie ją w danej chwili ogarnia. -Anonim


mężczyzna-kieruje-ę-w-życiu-zasadami-kobieta-tylko-uczuciem-jakie-ją-w-danej-chwili-ogarnia
Mądrość Kobieca Ogarnia Cytaty: Roz­poznać szczęście, kiedy leży u twych stóp, mieć od­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lić się, chwy­cić je w dłonie... i zat­rzy­mać. To mądrość ser­ca. Mądrość, która jest tyl­ko lo­giką, to mało... -Marc Levy


Mądrość Kobieca Ogarnia Cytaty: Dusza kobieca jest bliska miłości; żyje nią jak najodpowiedniejszą dla siebie manną. -Daniel Rops


dusza-kobieca-jest-bliska-miłoś-żyje-ą-jak-najodpowiedniejszą-dla-siebie-manną
Mądrość Kobieca Ogarnia Cytaty: Dusza kobieca staje zawsze na drodze do ciała. I dopiero trzeba ją jak zasłonę rozsunąć - albo rozedrzeć. -Zofia Nałkowska


dusza-kobieca-staje-zawsze-na-drodze-do-ciała-i-dopiero-trzeba-ją-jak-zasłonę-rozsunąć-albo-rozedrzeć
Mądrość Kobieca Ogarnia Cytaty: Subtelność kobieca jest tak cudowna, że kobieta żałuje już na kilka dni przedtem, zanim cię zdradziła. -Kornel Makuszyński


subtelność-kobieca-jest-tak-cudowna-że-kobieta-żałuje-już-na-kilka-dni-przedtem-zanim-ę-zdradziła
Mądrość Kobieca Ogarnia Cytaty: Miłość ogarnia całe życie kobiety, jest jej więzieniem i jej niebem. -Adalbert von Chamisso


miłość-ogarnia-całe-życie-kobiety-jest-jej-więzieniem-i-jej-niebem