Mądrość Męska Ogarnia Wiele Rzeczy Cytaty

Mądrość Męska Ogarnia Wiele Rzeczy Cytaty: Mądrość męska ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobieca ogarnia mało rzeczy, ale gruntownie. -Francoise Sagan


mądrość-męska-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobieca-ogarnia-ło-rzeczy-ale-gruntownie
Mądrość Męska Ogarnia Wiele Rzeczy Cytaty: Mądrość mężczyzny ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobiety ogarnia mało rzeczy, ale głęboko. -Francoise Sagan


mądrość-mężczyzny-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobiety-ogarnia-ło-rzeczy-ale-głęboko
Mądrość Męska Ogarnia Wiele Rzeczy Cytaty: Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. 11,20; 12,16. -Biblia


jeśli-zdaje-ę-że-wiele-umiesz-i-wiele-rozumiesz-wiedz-że-jest-wiele-więcej-rzeczy-których-nie-wiesz-1120-1216
Mądrość Męska Ogarnia Wiele Rzeczy Cytaty: Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki. -Jeremy Bentham


jakaż-to-mądrość-owych-czasów-które-nazywamy-starymi-czyż-jest-to-mądrość-siwych-włosów-nie-to-mądrość-kolebki
Mądrość Męska Ogarnia Wiele Rzeczy Cytaty: Och, kobiety, trzeba im wiele wybaczać, bo wiele - i wielu - kochają. Ich nienawiść to - w rzeczy samej - miłość wywrócona na lewą stronę. -Heinrich Heine


och-kobiety-trzeba-im-wiele-wybaczać-bo-wiele-i-wielu-kochają-ich-nienawiść-to-w-rzeczy-samej-miłość-wywrócona-na-lewą-stronę
Mądrość Męska Ogarnia Wiele Rzeczy Cytaty: Mądrość w gruncie rzeczy to tylko oczyszczona energia szczęścia. -Maurice Maeterlinck


mądrość-w-gruncie-rzeczy-to-tylko-oczyszczona-energia-szczęścia
Mądrość Męska Ogarnia Wiele Rzeczy Cytaty: Postanawiam sobie raz na zawsze nie wiedzieć za wiele. Mądrość wytycza rubieże także poznaniu. -Friedrich Nietzsche


postanawiam-sobie-raz-na-zawsze-nie-wiedzieć-za-wiele-mądrość-wytycza-rubieże-także-poznaniu
Mądrość Męska Ogarnia Wiele Rzeczy Cytaty: Mądrość uzależniona jest od trzech rzeczy: osobowości, wiedzy, samokontroli. -Antyfanes


mądrość-uzależniona-jest-od-trzech-rzeczy-osobowoś-wiedzy-samokontroli
Mądrość Męska Ogarnia Wiele Rzeczy Cytaty: Mądrość za­leży od trzech rzeczy: oso­bowości, wie­dzy, samokontroli. -Sokrates


mądrość-za­ży-od trzech-rzeczy-oso­bowoś-wie­dzy-samokontroli
Mądrość Męska Ogarnia Wiele Rzeczy Cytaty: Mądrość w grun­cie rzeczy to tyl­ko oczyszczo­na ener­gia szczęścia. -Maurice Maeterlinck


mądrość-w grun­cie-rzeczy-to tyl­ko-oczyszczo­na-ener­gia-szczęścia
Mądrość Męska Ogarnia Wiele Rzeczy Cytaty: Tak jak czymś naturalnym jest wierzyć w wiele rzeczy bez dowodów, tak też naturalnym jest wątpić w wiele innych wbrew dowodom. -Anonim


tak-jak-czymś-naturalnym-jest-wierzyć-w-wiele-rzeczy-bez-dowodów-tak-też-naturalnym-jest-wątpić-w-wiele-innych-wbrew-dowodom
Mądrość Męska Ogarnia Wiele Rzeczy Cytaty: Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty


Mądrość Męska Ogarnia Wiele Rzeczy Cytaty: Je­dyna mądrość, jaką możemy osiągnąć, jest mądrość pokory. -Thomas Stearns Eliot


je­dyna-mądrość-jaką-możemy-osiągnąć-jest mądrość-pokory
Mądrość Męska Ogarnia Wiele Rzeczy Cytaty: Wiele bezcennych rzeczy można kupić. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Mądrość Męska Ogarnia Wiele Rzeczy Cytaty: Nie jest najgorsze to, że ludzie wielu rzeczy nie wiedzą, gorsze jest to, że wiedzą tak wiele rzeczy niepotrzebnych. -Anonim


nie-jest-najgorsze-to-że-ludzie-wielu-rzeczy-nie-wiedzą-gorsze-jest-to-że-wiedzą-tak-wiele-rzeczy-niepotrzebnych
Mądrość Męska Ogarnia Wiele Rzeczy Cytaty: Sen pozwala zwykle na wiele rzeczy nieskromnych. -Owidiusz


sen-pozwala-zwykle-na-wiele-rzeczy-nieskromnych
Mądrość Męska Ogarnia Wiele Rzeczy Cytaty: Sen poz­wa­la zwyk­le na wiele rzeczy nieskromnych. -Owidiusz


sen-poz­wa­-zwyk­-na wiele-rzeczy-nieskromnych
Mądrość Męska Ogarnia Wiele Rzeczy Cytaty: Klęska nie jest męska. -Bujak Bogusław