Mądrości Filozofów Cytaty

Mądrości Filozofów Cytaty: Para gładkich lędźwi więcej może niż wszystkie mądrości filozofów. -Pietro Aretino


para-gładkich-lędźwi-więcej-może-ż-wszystkie-mądroś-filozofów
Mądrości Filozofów Cytaty: Współczesnemu światu potrzeba mądrości kontemplacji, jeśli ma się uratować, a nie zginąć w szumie liści sezonowych mądrości. -Stefan Wyszyński kard


współczesnemu-światu-potrzeba-mądroś-kontemplacji-śli-ę-uratować-a-nie-zginąć-w-szumie-liś-sezonowych-mądroś
Mądrości Filozofów Cytaty: Im gorzej, tym więcej filozofów. -Anonim


im-gorzej-tym-więcej-filozofów
Mądrości Filozofów Cytaty: Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy. -Sokrates


błąd-jest-przywilejem-filozofów-tylko-głupcy-nie-mylą-ę-nigdy
Mądrości Filozofów Cytaty: Zwykły człowiek chętniej przeczyta biografię najokrutniejszego pirata, jaki kiedykolwiek żył na świecie, niż żywot najmędrszego z filozofów. -Anonim


zwykły-człowiek-chętniej-przeczyta-biografię-najokrutniejszego-pirata-jaki-kiedykolwiek-żył-na-świecie-ż-żywot-najmędrszego-z-filozofów
Mądrości Filozofów Cytaty: Gdy słuchasz filozofów oddal się od zmysłów, zamknij się w sobie, we wnętrzu własnej duszy i zakątku umysłu. -Giovani Pico della Mirandela


gdy-słuchasz-filozofów-oddal-ę-od-zmysłów-zamknij-ę-w-sobie-we-wnętrzu-własnej-duszy-i-zakątku-umysłu
Mądrości Filozofów Cytaty: Któryż z wielkich filozofów był żonaty? Co więcej, nie można ich sobie nawet jako żonatych wyobrazić. Żonaty filozof należy do komedii. -Friedrich Nietzsche


któryż-z-wielkich-filozofów-był-żonaty-co-więcej-nie-można-ich-sobie-nawet-jako-żonatych-wyobrazić-Żonaty-filozof-należy-do-komedii
Mądrości Filozofów Cytaty: Przezwyciężenie strachu to początek mądrości -Bertrand Russell


przezwyciężenie-strachu-to-początek-mądroś
Mądrości Filozofów Cytaty: Mądrości chodzą bezkarnie na skróty. -Sławomir Wróblewski


Mądrości Filozofów Cytaty: Cierpliwość jest towarzyszem mądrości -Augustyn Św


cierpliwość-jest-towarzyszem-mądroś
Mądrości Filozofów Cytaty: Ile kto ma cierpliwości, tyle mądrości. -G. Knapski


Mądrości Filozofów Cytaty: Mędrzec szuka mądrości, głupi ją znalazł. -Georg Christoph Lichtenberg


Mądrości Filozofów Cytaty: Ty­le wol­ności, ile mądrości. I na odwrót. -Wojciech Adamiecki


Mądrości Filozofów Cytaty: Filozofia to umiłowanie mądrości i dążenie do niej. -Seneka


filozofia-to-umiłowanie-mądroś-i-dążenie-do-niej
Mądrości Filozofów Cytaty: Nie ma mądrości większej nad szczerość. -Benjamin Disraeli


Mądrości Filozofów Cytaty: Najlepszą ceną mądrości jest głupstwo. -Stefan Witwicki


najlepszą-ceną-mądroś-jest-głupstwo
Mądrości Filozofów Cytaty: Kogo Zeus chce zgubić, pozbawia go mądrości. -Eurypides


kogo-zeus-chce-zgubić-pozbawia-go-mądroś
Mądrości Filozofów Cytaty: Bramy mądrości nigdy nie bywają zamknięte. -Benjamin Franklin