Mądrości Polega Na Cytaty

Mądrości Polega Na Cytaty: Sztuka mądrości polega na tym, by wiedzieć, co należy przeoczyć. -William James


sztuka-mądroś-polega-na-tym-by-wiedzieć-co-należy-przeoczyć
Mądrości Polega Na Cytaty: Współczesnemu światu potrzeba mądrości kontemplacji, jeśli ma się uratować, a nie zginąć w szumie liści sezonowych mądrości. -Stefan Wyszyński kard


współczesnemu-światu-potrzeba-mądroś-kontemplacji-śli-ę-uratować-a-nie-zginąć-w-szumie-liś-sezonowych-mądroś
Mądrości Polega Na Cytaty: Sukces polega na tym, że zdobywa się to co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma. -Elbert Hubbard


sukces-polega-na-tym-że-zdobywa-ę-to-co-ę-chciało-szczęście-polega-na-tym-że-podoba-ę-to-co-ę
Mądrości Polega Na Cytaty: Cierpliwość jest towarzyszem mądrości -Augustyn Św


cierpliwość-jest-towarzyszem-mądroś
Mądrości Polega Na Cytaty: Mądrości chodzą bezkarnie na skróty. -Sławomir Wróblewski


Mądrości Polega Na Cytaty: Przezwyciężenie strachu to początek mądrości -Bertrand Russell


przezwyciężenie-strachu-to-początek-mądroś
Mądrości Polega Na Cytaty: Filozofia to umiłowanie mądrości i dążenie do niej. -Seneka


filozofia-to-umiłowanie-mądroś-i-dążenie-do-niej
Mądrości Polega Na Cytaty: Nie ma mądrości większej nad szczerość. -Benjamin Disraeli


Mądrości Polega Na Cytaty: Ty­le wol­ności, ile mądrości. I na odwrót. -Wojciech Adamiecki


Mądrości Polega Na Cytaty: Najlepszą ceną mądrości jest głupstwo. -Stefan Witwicki


najlepszą-ceną-mądroś-jest-głupstwo
Mądrości Polega Na Cytaty: Ile kto ma cierpliwości, tyle mądrości. -G. Knapski


Mądrości Polega Na Cytaty: Mędrzec szuka mądrości, głupi ją znalazł. -Georg Christoph Lichtenberg


Mądrości Polega Na Cytaty: Cier­pli­wość jest to­warzyszem mądrości. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Mądrości Polega Na Cytaty: Kogo Zeus chce zgubić, pozbawia go mądrości . -Eurypides


kogo-zeus-chce-zgubić-pozbawia-go-mądroś
Mądrości Polega Na Cytaty: Kogo Zeus chce zgubić, pozbawia go mądrości. -Eurypides


kogo-zeus-chce-zgubić-pozbawia-go-mądroś
Mądrości Polega Na Cytaty: Bra­my mądrości nig­dy nie by­wają zamknięte. -Benjamin Franklin


bra­my-mądroś-nig­dy-nie by­wają-zamknięte
Mądrości Polega Na Cytaty: Głupo­ta przychodzi sa­ma, mądrości wciąż trze­ba szukać. -jatoja


głupo­-przychodzi-­-mądroś-wciąż-trze­ba-szukać
Mądrości Polega Na Cytaty: Nigdy nie za wcześnie na lekcje mądrości i cnoty. -Jean De La Fontaine


nigdy-nie-za-wcześnie-na-lekcje-mądroś-i-cnoty