Mądrością Udo­joną Z mędrca Cytaty

Mądrością Udo­joną Z mędrca Cytaty: Nie uga­sisz prag­nienia ducha mądrością udo­joną z mędrca. -Stanisław Czosnowski


nie-uga­sisz-prag­nienia-ducha-mądrośą-udo­joną-z mędrca
Mądrością Udo­joną Z mędrca Cytaty: Kon­ty­nuuj to, co ro­bisz i nie zat­rzy­muj się na chwilę, by po­now­nie udo­wod­nić to, co już udo­wod­niłeś. Ludzie in­te­ligen­tni zro­zumieją cię od ra­zu. Ci, którzy nie chcą zro­zumieć, nie zro­zumieją, choćbyś tłumaczył im to sa­mo pięć ty­sięcy razy. -Jonas Salk


Mądrością Udo­joną Z mędrca Cytaty: Człowiek jest raną życia, śmierć zgo­joną blizną. -Leopold Staff


człowiek-jest raną-życia-śmierć-zgo­joną-blizną
Mądrością Udo­joną Z mędrca Cytaty:


nadzieja-jest jak los-często-pow­ra­ca-z pod­wo­joną-silą-~pa­weł-rychlica 
Mądrością Udo­joną Z mędrca Cytaty: Mądrością dziecka jest ufność. -Jan Twardowski


Mądrością Udo­joną Z mędrca Cytaty: Mędrca zdo­bi wątpienie. -Jan Kasprowicz


Mądrością Udo­joną Z mędrca Cytaty: Największą mądrością jest czas, wszystko ujawni. -Tales


największą-mądrośą-jest-czas-wszystko-ujawni
Mądrością Udo­joną Z mędrca Cytaty: Odmiany głupoty pysznią się swą mądrością. -Anna Jokai


odmiany-głupoty-pysznią-ę-swą-mądrośą
Mądrością Udo­joną Z mędrca Cytaty: Śmiech i kpiny to niejednokrotnie płacz mędrca. -Magdalena Samozwaniec


Śmiech-i-kpiny-to-niejednokrotnie-płacz-mędrca
Mądrością Udo­joną Z mędrca Cytaty: Wolę błąd entuzjasty od obojętności mędrca -Anatole France


wolę-błąd-entuzjasty-od-obojętnoś-mędrca
Mądrością Udo­joną Z mędrca Cytaty: Wolę błąd en­tuzjas­ty od obojętności mędrca. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Mądrością Udo­joną Z mędrca Cytaty: Wolę błędy entuzjasty od obojętności mędrca. -Anatol France


wolę-błędy-entuzjasty-od-obojętnoś-mędrca
Mądrością Udo­joną Z mędrca Cytaty: Przysłowia sobie przeczą. I to jest właśnie mądrością ludową. -Stanisław Jerzy Lec


przysłowia-sobie-przeczą-i-to-jest-właśnie-mądrośą-ludową
Mądrością Udo­joną Z mędrca Cytaty: Największą mądrością jest umieć jednoczyć, a nie rozbijać. -Stefan Wyszyński kard


największą-mądrośą-jest-umieć-jednoczyć-a-nie-rozbijać
Mądrością Udo­joną Z mędrca Cytaty: Pozwól milczeć głupcowi, a zmieni się w mędrca. -Samuel Butler


pozwól-milczeć-głupcowi-a-zmieni-ę-w-mędrca
Mądrością Udo­joną Z mędrca Cytaty: Mil­cze­nie to nu­da głup­ca i myśl mędrca. -Piotr Szreniawski


mil­cze­nie-to nu­da-głup­ca-i myśl-mędrca
Mądrością Udo­joną Z mędrca Cytaty: Naj­większą mądrością jest czas, wszys­tko ujawni. -Tales z Miletu


naj­większą-mądrośą-jest czas-wszys­tko-ujawni
Mądrością Udo­joną Z mędrca Cytaty: Naj­większą mądrością jest umieć jed­noczyć, nie rozbijać. -Stefan Wyszyński


naj­większą-mądrośą-jest umieć-jed­noczyć-nie rozbijać