Mądrości Cytaty

Mądrości Cytaty: Współczesnemu światu potrzeba mądrości kontemplacji, jeśli ma się uratować, a nie zginąć w szumie liści sezonowych mądrości. -Stefan Wyszyński kard


współczesnemu-światu-potrzeba-mądroś-kontemplacji-śli-ę-uratować-a-nie-zginąć-w-szumie-liś-sezonowych-mądroś
Mądrości Cytaty: Cierpliwość jest towarzyszem mądrości -Augustyn Św


cierpliwość-jest-towarzyszem-mądroś
Mądrości Cytaty: Mądrości chodzą bezkarnie na skróty. -Sławomir Wróblewski


Mądrości Cytaty: Przezwyciężenie strachu to początek mądrości -Bertrand Russell


przezwyciężenie-strachu-to-początek-mądroś
Mądrości Cytaty: Filozofia to umiłowanie mądrości i dążenie do niej. -Seneka


filozofia-to-umiłowanie-mądroś-i-dążenie-do-niej
Mądrości Cytaty: Ile kto ma cierpliwości, tyle mądrości. -G. Knapski


Mądrości Cytaty: Mędrzec szuka mądrości, głupi ją znalazł. -Georg Christoph Lichtenberg


Mądrości Cytaty: Najlepszą ceną mądrości jest głupstwo. -Stefan Witwicki


najlepszą-ceną-mądroś-jest-głupstwo
Mądrości Cytaty: Ty­le wol­ności, ile mądrości. I na odwrót. -Wojciech Adamiecki


Mądrości Cytaty: Nie ma mądrości większej nad szczerość. -Benjamin Disraeli


Mądrości Cytaty: Upór- to wielka jest przeszkoda dla mądrości. -Piotr Skarga


upór-to-wielka-jest-przeszkoda-dla-mądroś
Mądrości Cytaty: Kogo Zeus chce zgubić, pozbawia go mądrości. -Eurypides


kogo-zeus-chce-zgubić-pozbawia-go-mądroś
Mądrości Cytaty: Cier­pli­wość jest to­warzyszem mądrości. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Mądrości Cytaty: Głupo­ta przychodzi sa­ma, mądrości wciąż trze­ba szukać. -jatoja


głupo­-przychodzi-­-mądroś-wciąż-trze­ba-szukać
Mądrości Cytaty: Bramy mądrości nigdy nie bywają zamknięte. -Benjamin Franklin


Mądrości Cytaty: Bra­my mądrości nig­dy nie by­wają zamknięte. -Benjamin Franklin


bra­my-mądroś-nig­dy-nie by­wają-zamknięte
Mądrości Cytaty: Kogo Zeus chce zgubić, pozbawia go mądrości . -Eurypides


kogo-zeus-chce-zgubić-pozbawia-go-mądroś
Mądrości Cytaty: Nigdy nie za wcześnie na lekcje mądrości i cnoty. -Jean De La Fontaine


nigdy-nie-za-wcześnie-na-lekcje-mądroś-i-cnoty