Mądry Liczy Na Cytaty

Mądry Liczy Na Cytaty: Człowiek mądry liczy na swoją pracę, głupi ufa złudzeniom. -Ali


człowiek-mądry-liczy-na-swoją-pracę-głupi-ufa-złudzeniom
Mądry Liczy Na Cytaty: W polityce liczy się to, co liczy się dla wyborców. -Ben J. Wattenberg


Mądry Liczy Na Cytaty: Ucze­ni wy­liczy­li, że jest tyl­ko jed­na szan­sa na bi­lion, by zais­tniało coś tak całko­wicie ab­surdal­ne­go. Jed­nak ma­gowie ob­liczy­li, że szan­se jed­na na bi­lion spraw­dzają się w dziewięciu przy­pad­kach na dziesięć. -Terry Pratchett


Mądry Liczy Na Cytaty: Czas liczy na Ciebie ... -Cykam


Mądry Liczy Na Cytaty: Czas liczy za Ciebie... -rudolf88


Mądry Liczy Na Cytaty: Realista liczy się z mrzonkami. -Stefan Garczyński


Mądry Liczy Na Cytaty: Człowiek rozgniewany liczy do czterech, wściekły klnie. -Mark Twain


człowiek-rozgniewany-liczy-do-czterech-wściekły-klnie
Mądry Liczy Na Cytaty: Pierwsza miłość liczy się tylko do drugiej. -Czesław Banach


pierwsza-miłość-liczy-ę-tylko-do-drugiej
Mądry Liczy Na Cytaty: Kto liczy na cudzą śmierć, po­pełnia zabójstwo w myśli. -Feliks Chwalibóg


kto-liczy-na cudzą-śmierć-po­pełnia-zabójstwo-w myśli
Mądry Liczy Na Cytaty: Pier­wsza miłość - liczy się tyl­ko do drugiej. -Czesław Banach


pier­wsza-miłość- liczy ę-tyl­ko-do drugiej
Mądry Liczy Na Cytaty: Nieus­tan­nie w życiu liczy na od­ro­binę goryczy. -Kojak


nieus­tan­nie-w życiu-liczy-na-od­ro­binę-goryczy
Mądry Liczy Na Cytaty: Miłość nie liczy się z cza­sem i porą. -Bertold Brecht


miłość-nie liczy ę-z cza­sem-i porą
Mądry Liczy Na Cytaty:


w życiu-liczy ę-wiara-w po­ten­cjał-~pa­weł-rychlica 
Mądry Liczy Na Cytaty: Wyrok śmierci podpisany przez analfabetę liczy się podwójnie. -Anonim


wyrok-śmierci-podpisany-przez-analfabetę-liczy-ę-podwójnie
Mądry Liczy Na Cytaty: Życie jak pas­jans - wciąż liczy­my, że się ułoży. -Gold Fishy


Życie-jak ­jans- wciąż-liczy­my-że ę-ułoży
Mądry Liczy Na Cytaty: Nie liczmy na po­tom­nych - na nas także liczy­li na­si przodkowie. -Henryk Jagodziński


nie-liczmy-na po­tom­nych- na nas-także-liczy­li-na­-przodkowie
Mądry Liczy Na Cytaty: liczy­li na przypadek że ich to odmieni on poszedł do nieba a ona do ziemi. -bystry.76


liczy­li-na przypadek-że-ich-to odmieni-on-poszedł-do nieba-a-ona-do ziemi
Mądry Liczy Na Cytaty: Mądry sam kształtuje sobie los. -Plaut


mądry-sam-kształtuje-sobie-los