Mądry Od Nikogo Nie Cytaty

Mądry Od Nikogo Nie Cytaty: Mądry od nikogo nie doznaje lekceważenia; zna swoją wielkość. -Seneka


mądry-od-nikogo-nie-doznaje-lekceważenia-zna-swoją-wielkość
Mądry Od Nikogo Nie Cytaty: Konieczne jest stworzenie nowego wzoru świętości. Mądry święty musi być uwikłany w całe zło i grzech świata. Separowanie się od tego wszystkiego nie jest świętością. Święci młodziankowie nie wzruszają dziś nikogo. -Anna Kamieńska


Mądry Od Nikogo Nie Cytaty: Kto nikogo nie kocha, ten przez nikogo nie jest kochany. -Demokryt


kto-nikogo-nie-kocha-ten-przez-nikogo-nie-jest-kochany
Mądry Od Nikogo Nie Cytaty: Oryginalny pisarz to ten, który nikogo nie naśladuje, lecz ten, który nikogo naśladować nie potrafi. -Anonim


oryginalny-pisarz-to-ten-który-nikogo-nie-naśladuje-lecz-ten-który-nikogo-naśladować-nie-potrafi
Mądry Od Nikogo Nie Cytaty: Zepsucie obyczajów.Natenczas człek uczciwy pędzi życie niejako zdumiony tym, że jest, by tak rzec, sam na świecie; że wszelkie ludzkie więzi znikają', ponieważ nie ma nikogo, pod czyją opiekę chciałby się oddać, nikogo też, kogo sam chciałby ochraniać; żadnego mężczyzny, którego chciałby mieć za przyjaciela, żadne; kobiety, której mężem chciałby zostać, żadnego dziecka, którego chciałby być ojcem. -Montesquieu


Mądry Od Nikogo Nie Cytaty: Nie chwal nikogo przed śmiercią. -Solon


nie-chwal-nikogo-przed-śmiercią
Mądry Od Nikogo Nie Cytaty: Miłością nikogo nie można zarazić. -Ilia Erenburg


miłośą-nikogo-nie-można-zarazić
Mądry Od Nikogo Nie Cytaty: Nie można nikogo utrzymać z jałmużny miłości. -Jadwiga Rutkowska


nie-można-nikogo-utrzymać-z-jałmużny-miłoś
Mądry Od Nikogo Nie Cytaty: Inteligencja - męczy posiadacza, a nikogo nie przekonuje. -Francoise Sagan


inteligencja-męczy-posiadacza-a-nikogo-nie-przekonuje
Mądry Od Nikogo Nie Cytaty: Mądry nig­dy się nie gniewa. -Cyceron


mądry-nig­dy ę-nie gniewa
Mądry Od Nikogo Nie Cytaty: Nikogo nie możemy zmusić, żeby nas kochał. -Alain Ayache


nikogo-nie-możemy-zmusić-żeby-nas-kochał
Mądry Od Nikogo Nie Cytaty: Nikt sam nie jest dostatecznie mądry. -Plaut


nikt-sam-nie-jest-dostatecznie-mądry
Mądry Od Nikogo Nie Cytaty: Gnuśność poniewiera tysiące ludzi, praca nie zabija nikogo. -Józef Ignacy Kraszewski


Mądry Od Nikogo Nie Cytaty: Rad nie powinien wzbogacić nikogo. Należy do wszystkich ludzi. -Maria Skłodowska - Curie


rad-nie-powinien-wzbogacić-nikogo-należy-do-wszystkich-ludzi
Mądry Od Nikogo Nie Cytaty: Jego myśl jest czystą rozkoszą. Nikogo nie zapładnia. -Stanisław Jerzy Lec


jego-myśl-jest-czystą-rozkoszą-nikogo-nie-zapładnia
Mądry Od Nikogo Nie Cytaty: Gnuśność po­niewiera ty­siące ludzi, pra­ca nie za­bija nikogo. -Józef Ignacy Kraszewski


gnuśność-po­niewiera-ty­ą-ludzi-pra­ca-nie za­bija-nikogo
Mądry Od Nikogo Nie Cytaty: Naj­gor­szym złem jest nie mieć nikogo. -Anka Kowalska


naj­gor­szym-złem-jest nie mieć-nikogo
Mądry Od Nikogo Nie Cytaty: Nie być użytecznym dla nikogo, świadczy o braku wartości. -Kartezjusz


nie-być-użytecznym-dla-nikogo-świadczy-o-braku-wartoś