Mądry Cytaty

Mądry Cytaty: Mądry sam kształtuje sobie los. -Plaut


mądry-sam-kształtuje-sobie-los
Mądry Cytaty: Mądry nig­dy się nie gniewa. -Cyceron


mądry-nig­dy ę-nie gniewa
Mądry Cytaty: Mądry, kto błędy swoje dostrzega. -Sławomir Mrożek


Mądry Cytaty: Po szkodzie nawet i głupiec jest mądry. -Anonim


po-szkodzie-nawet-i-głupiec-jest-mądry
Mądry Cytaty: Mądry człowiek podróżuje tylko w wyobraźni. -William Somerset Maugham


Mądry Cytaty: Głupie myśli ma każdy, ale mądry je przemilcza. -Wilhelm Busch


Mądry Cytaty: Człowiek mądry umie uczyć się od wrogów. -Arystofanes


człowiek-mądry-umie-uczyć-ę-od-wrogów
Mądry Cytaty: Człowiek mądry umie uczyć się od wrogów.


człowiek-mądry-umie-uczyć ę-od wrogów
Mądry Cytaty: Nikt sam nie jest dostatecznie mądry. -Plaut


nikt-sam-nie-jest-dostatecznie-mądry
Mądry Cytaty: Kto tak mądry, że zgadnie, Co mu jut­ro przypadnie?  -Jan Kochanowski


kto-tak-mądry-że zgadnie-co-mu jut­ro-przypadnie 
Mądry Cytaty: Tyl­ko głupi od­ma­wia, kiedy mądry prosi. -Henryk Sienkiewicz


Mądry Cytaty: Kto mądry, ten wyt­rwa w postanowieniach. -Sy-Ma Cien


kto-mądry-ten-wyt­rwa-w postanowieniach
Mądry Cytaty: Mądry człowiek poszu­kuje po­mocy pomagając. -Terry Goodkind


mądry-człowiek-poszu­kuje-po­mocy-pomagając
Mądry Cytaty: Mądry człowiek nie cze­ka na okaz­je - sam je stwarza. -Francis Bacon


mądry-człowiek-nie cze­ka-na okaz­- sam- stwarza
Mądry Cytaty: Głupi człowiek ma ser­ce na języ­ku, mądry - język na sercu. -Tukidydes


głupi-człowiek- ser­-na języ­ku-mądry- język-na sercu
Mądry Cytaty: Mądry naród karze swoich głupców, głupi - mędrców. -Piotr Szreniawski


mądry-naród-karze-swoich-głupców-głupi- mędrców
Mądry Cytaty: Człowiek głupi ma serce na języku, mądry ma język w sercu. -Tukidydes


człowiek-głupi-serce-na-języku-mądry-język-w-sercu
Mądry Cytaty: Nikt sam nie jest dos­ta­tecznie mądry. -Plaut


nikt-sam-nie jest ­­tecznie-mądry