Mądry Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Mądry Cytaty: Mądry sam kształtuje sobie los. -Plaut
mądry-sam-kształtuje-sobie-los
Mądry Cytaty: Mądry nig­dy się nie gniewa. -Cyceron
mądry-nig­dy ę-nie gniewa
Mądry Cytaty: Mądry, kto błędy swoje dostrzega. -Sławomir Mrożek
Mądry Cytaty: Po szkodzie nawet i głupiec jest mądry. -Anonim
po-szkodzie-nawet-i-głupiec-jest-mądry
Mądry Cytaty: Mądry człowiek podróżuje tylko w wyobraźni. -William Somerset Maugham
Mądry Cytaty: Głupie myśli ma każdy, ale mądry je przemilcza. -Wilhelm Busch
Mądry Cytaty: Człowiek mądry umie uczyć się od wrogów. -Arystofanes
człowiek-mądry-umie-uczyć-ę-od-wrogów
Mądry Cytaty: Człowiek mądry umie uczyć się od wrogów.
człowiek-mądry-umie-uczyć ę-od wrogów
Mądry Cytaty: Nikt sam nie jest dostatecznie mądry. -Plaut
nikt-sam-nie-jest-dostatecznie-mądry
Mądry Cytaty: Kto tak mądry, że zgadnie, Co mu jut­ro przypadnie?  -Jan Kochanowski
kto-tak-mądry-że zgadnie-co-mu jut­ro-przypadnie 
Mądry Cytaty: Tyl­ko głupi od­ma­wia, kiedy mądry prosi. -Henryk Sienkiewicz
Mądry Cytaty: Kto mądry, ten wyt­rwa w postanowieniach. -Sy-Ma Cien
kto-mądry-ten-wyt­rwa-w postanowieniach
Mądry Cytaty: Mądry człowiek poszu­kuje po­mocy pomagając. -Terry Goodkind
mądry-człowiek-poszu­kuje-po­mocy-pomagając
Mądry Cytaty: Mądry człowiek nie cze­ka na okaz­je - sam je stwarza. -Francis Bacon
mądry-człowiek-nie cze­ka-na okaz­- sam- stwarza
Mądry Cytaty: Głupi człowiek ma ser­ce na języ­ku, mądry - język na sercu. -Tukidydes
głupi-człowiek- ser­-na języ­ku-mądry- język-na sercu
Mądry Cytaty: Mądry naród karze swoich głupców, głupi - mędrców. -Piotr Szreniawski
mądry-naród-karze-swoich-głupców-głupi- mędrców
Mądry Cytaty: Człowiek głupi ma serce na języku, mądry ma język w sercu. -Tukidydes
człowiek-głupi-serce-na-języku-mądry-język-w-sercu
Mądry Cytaty: Nikt sam nie jest dos­ta­tecznie mądry. -Plaut
nikt-sam-nie jest ­­tecznie-mądry
Mądry Cytaty: Mądry człowiek szu­ka nie szczęścia, lecz dobra. -Vauvenargues
mądry-człowiek-szu­ka-nie szczęścia-lecz-dobra
Mądry Cytaty: Po to istnieje kobieta, aby mężczyzna był dzięki niej mądry. -Karl Kraus
po-to-istnieje-kobieta-aby-mężczyzna-był-dzięki-niej-mądry
Mądry Cytaty: Człowiek mądry wykorzystuje więcej możliwości, niż otrzymuje szans. -Francis Bacon
człowiek-mądry-wykorzystuje-więcej-możliwoś-ż-otrzymuje-szans
Mądry Cytaty: Jako człowiek mądry, ukazuj swój rozum ze skromnym umiarem. -Anonim
jako-człowiek-mądry-ukazuj-swój-rozum-ze-skromnym-umiarem
Mądry Cytaty: Człowiek mądry liczy na swoją pracę, głupi ufa złudzeniom. -Ali
człowiek-mądry-liczy-na-swoją-pracę-głupi-ufa-złudzeniom
Mądry Cytaty: Kto chce rozponać mędrca sam musi być mądry. -Ksenofanes z Kolofonu
Mądry Cytaty: Człowiek mądry rozpoznaje wady swoich przyjaciół i zalety wrogów. -Li - Ki
człowiek-mądry-rozpoznaje-wady-swoich-przyjaciół-i-zalety-wrogów
Mądry Cytaty: Mądry od nikogo nie doznaje lekceważenia; zna swoją wielkość. -Seneka
mądry-od-nikogo-nie-doznaje-lekceważenia-zna-swoją-wielkość
Mądry Cytaty: Gdy ra­da głup­ca jest dob­ra, to mądry człowiek jej słucha. -Gotthold Ephraim Lessing
gdy-ra­da-głup­ca-jest dob­ra-to mądry-człowiek-jej-słucha
Mądry Cytaty: Mądry zro­zumie w lot, głup­co­wi pot­rzeb­ny młot. -Talmud
mądry-zro­zumie-w lot-głup­co­wi-pot­rzeb­ny-młot
Mądry Cytaty: Na­wet ze słów sza­lone­go mądry coś wyb­rać zdoła. -Sy-Ma Cien
na­wet-ze słów-sza­lone­go-mądry-coś-wyb­rać-zdoła
Mądry Cytaty: Mądry zawsze więcej się uczy od głupiego, niż głupiec od mądrego. -Anonim
mądry-zawsze-więcej-ę-uczy-od-głupiego-ż-głupiec-od-mądrego
Mądry Cytaty: Mądry idealizm jest bliższy mądremu materializmowi niż głupi materializm. -Włodzimierz Lenin
mądry-idealizm-jest-bliższy-mądremu-materializmowi-ż-głupi-materializm
Mądry Cytaty: Ten jest mądry prawdziwie, kto uczy się na błędach innych. -Publiusz Syrus
ten-jest-mądry-prawdziwie-kto-uczy-ę-na-błędach-innych
Mądry Cytaty: ko jest głupi?a kto mądry? zmie­rzy ser­ce,,,nie przyrządy... -poeta wyklęty
ko jest głupia-kto-mądry-zmie­rzy-ser­nie-przyrządy
Mądry Cytaty: Gdy rada głupca jest dobra, to mądry człowiek jej słucha. -Gotthold Ephraim Lessing
gdy-rada-głupca-jest-dobra-to-mądry-człowiek-jej-słucha
Mądry Cytaty: Naprawdę mądry jest ten, kto zna jedno słowo: miłość. -Brygida Św
naprawdę-mądry-jest-ten-kto-zna-jedno-słowo-miłość