Mądrym Cytaty

Mądrym Cytaty: Ośmiel się być mądrym. -Horacy


ośmiel-ę-być-mądrym
Mądrym Cytaty: Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie. -Fiodor Dostojewski


z-mądrym-człowiekiem-to-i-pogadać-ciekawie
Mądrym Cytaty: Siwizna nie czyni człowieka mądrym. -Menander


siwizna-nie-czyni-człowieka-mądrym
Mądrym Cytaty: Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć. -Anonim


lepiej-z-mądrym-zgubić-ż-z-głupim-znaleźć
Mądrym Cytaty: Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym. -Heraklit z Efezu


nie-wystarczy-żo-wiedzieć-ażeby-być-mądrym
Mądrym Cytaty: Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym. -Heraklit z Efezu


nie-wystarczy-żo-wiedzieć-żeby-być-mądrym
Mądrym Cytaty: Lepiej być mądrym przed szkodą, niż po szkodzie. -Anonim


lepiej-być-mądrym-przed-szkodą-ż-po-szkodzie
Mądrym Cytaty: Od­waż się być mądrym. Sa­pere aude. (łac.)  -Horacy


od­waż ę-być-mądrym-sa­pere-aude-łac 
Mądrym Cytaty: Mądrym jest ten, który wie, kiedy zachować spokój. -Anonim


mądrym-jest-ten-który-wie-kiedy-zachować-spokój
Mądrym Cytaty: Le­piej z mądrym pie­czeń ob­ra­cać, niż z głupim ją jeść. -Samuel Adalberg


le­piej-z mądrym-pie­czeń-ob­ra­cać-ż-z głupim-ją ść
Mądrym Cytaty: Mądrym jest ten, który wie, kiedy zacho­wać spokój. -Eurypides


mądrym-jest ten-który-wie-kiedy-zacho­wać-spokój
Mądrym Cytaty: Nie wys­tar­czy dużo wie­dzieć, żeby być mądrym. -Heraklit z Efezu


nie-wys­tar­czy-żo-wie­dzieć-żeby-być-mądrym
Mądrym Cytaty: Wykształcenie to coś, co ujawnia mądrym, a ukrywa przed głupimi, ich brak zrozumienia. -Ambrose Bierce


wykształcenie-to-coś-co-ujawnia-mądrym-a-ukrywa-przed-głupimi-ich-brak-zrozumienia
Mądrym Cytaty: Mężczyzna bojaźliwy nie może być mądrym, fakt, że przecenia niebezpieczeństwo, świadczy o braku rozsądku. -Anonim


mężczyzna-bojaźliwy-nie-może-być-mądrym-fakt-że-przecenia-niebezpieczeństwo-świadczy-o-braku-rozsądku
Mądrym Cytaty:


trud­no-jest co­kol­wiek-po­wie­dzieć-oso­bie-z mądrym-po­dejściem-do życia-~pa­weł-rychlica 
Mądrym Cytaty: Ta­kie cza­sy nas­tały, że jak chcesz z kim mądrym po­gadać, mu­sisz roz­ma­wiać sam ze sobą. -Sokrates


ta­kie-cza­sy-nas­ły-że jak chcesz-z kim-mądrym-po­gadać-mu­sisz-roz­­wiać-sam-ze sobą
Mądrym Cytaty: Że nikt ci nie powie, żeś głupi, przez to mądrym nie jesteś. -Aleksander Fredro


Że-nikt-nie-powie-żeś-głupi-przez-to-mądrym-nie-jesteś
Mądrym Cytaty: Jak bardzo trzeba być mądrym, by zawsze być dobrym! -Marie Von Ebner - Eschenbach