Mądrzy Ludzie Są uważani Cytaty

Mądrzy Ludzie Są uważani Cytaty: Mądrzy ludzie nie czytają książek, mądrzy ludzie je piszą. -Lech Janerka


mądrzy-ludzie-nie-czytają-książek-mądrzy-ludzie-piszą
Mądrzy Ludzie Są uważani Cytaty: Le­karze ruj­nują zdrowie, psychiat­rzy niszczą umysły, pseudo nauka za­bija prawdę a me­dia fałszują in­formac­je ... Mądrzy ludzie są uważani za wariatów, bo de­bili jest więcej i łat­wo im wmówić, że kłam­cy zaw­sze mają rację. Zdraj­cy ludzkości na scenie zbierają najgłośniej­sze na stojąco owacje a ta­nia siła ro­bocza na nocną zmianę w pra­cy je na śniada­nie kolację. Niewo­la sta­nowi demokrację. -Angelique Cruelty


Mądrzy Ludzie Są uważani Cytaty: Najwięcej problemów przysparzają światu ludzie, którzy pragną być uważani za ważne osobistości. -Thomas Stearns Eliot


najwięcej-problemów-przysparzają-światu-ludzie-którzy-pragną-być-uważani-za-ważne-osobistoś
Mądrzy Ludzie Są uważani Cytaty: Ludzkość ulega złudzeniu, że świat prowadzą ludzie mądrzy. Byłoby to niemożliwe choćby dlatego, że większość tej ludzkości to przeciętność -jeśli już nie ludzie głupi. -Jan Lechoń


ludzkość-ulega-złudzeniu-że-świat-prowadzą-ludzie-mądrzy-byłoby-to-niemożliwe-choćby-dlatego-że-większość-tej-ludzkoś-to
Mądrzy Ludzie Są uważani Cytaty: Głupi i mądrzy ludzie są nieszkodliwi, tylko półgłówki są niebezpieczni. -Johann Wolfgang Goethe


głupi-i-mądrzy-ludzie-są-nieszkodliwi-tylko-półgłówki-są-niebezpieczni
Mądrzy Ludzie Są uważani Cytaty: Głupi i mądrzy ludzie są nieszkodliwi, tylko półgłówki są niebezpieczne. -Johann Wolfgang Goethe


głupi-i-mądrzy-ludzie-są-nieszkodliwi-tylko-półgłówki-są-niebezpieczne
Mądrzy Ludzie Są uważani Cytaty: Ludzie mądrzy tworzą przysłowia, ale to głupcy je powtarzają. -Samuel Palmer


ludzie-mądrzy-tworzą-przysłowia-ale-to-głupcy-powtarzają
Mądrzy Ludzie Są uważani Cytaty: Głupi i mądrzy ludzie są nie­szkod­li­wi, tyl­ko półgłówki są niebezpieczne. -Johann Wolfgang Goethe


głupi-i mądrzy-ludzie-są nie­szkod­li­wi-tyl­ko-półgłówki-są niebezpieczne
Mądrzy Ludzie Są uważani Cytaty: Gdyby wszystkim głupcom zawiesić dzonki na szyjach, ludzie mądrzy musieliby nosić watę w uszach. -Anonim


gdyby-wszystkim-głupcom-zawiesić-dzonki-na-szyjach-ludzie-mądrzy-musieliby-nosić-watę-w-uszach
Mądrzy Ludzie Są uważani Cytaty: Do najszkodliwszych skąpców w społeczeństwie należą ludzie mądrzy mający nałóg milczenia. Do najnieznośniejszych rozrzutników - głupcy nieustannie mówiący. -Stefan Witwicki


do-najszkodliwszych-skąpców-w-społeczeństwie-należą-ludzie-mądrzy-mający-nałóg-milczenia-do-najnieznośniejszych-rozrzutników-głupcy
Mądrzy Ludzie Są uważani Cytaty: Wielkim problemem tego świata jest, że głupcy i fanatycy są tak pewni swych racji, a ludzie mądrzy - pełni wątpliwości -Bertrand Russel


wielkim-problemem-tego-świata-jest-że-głupcy-i-fanatycy-są-tak-pewni-swych-racji-a-ludzie-mądrzy-peł-wątpliwoś
Mądrzy Ludzie Są uważani Cytaty: Mądrzy ludzie nie potrzebują rady, głupcy jej nie przyjmą. -Benjamin Franklin


mądrzy-ludzie-nie-potrzebują-rady-głupcy-jej-nie-przyjmą
Mądrzy Ludzie Są uważani Cytaty: To smut­ne, że głup­cy są tak pew­ni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości. -Bertrand Russell


to smut­ne-że głup­cy-są tak-pew­-siebie-a ludzie-mądrzy-tak-peł-wątpliwoś
Mądrzy Ludzie Są uważani Cytaty: Mądrzy ludzie mówią, bo mają coś do powiedzenia. Głupcy, bo muszą coś powiedzieć. -Platon


mądrzy-ludzie-mówią-bo-mają-coś-do-powiedzenia-głupcy-bo-muszą-coś-powiedzieć
Mądrzy Ludzie Są uważani Cytaty: Mądrzy zastanawiają się, głupcy decydują. -Anakarsis


mądrzy-zastanawiają-ę-głupcy-decydują
Mądrzy Ludzie Są uważani Cytaty: Są trzy rodzaje reżyserów: mądrzy, pomysłowi i większość. -Jean Cocteau


są-trzy-rodzaje-reżyserów-mądrzy-pomysłowi-i-większość
Mądrzy Ludzie Są uważani Cytaty: Mądrzy ciągle się uczą, głup­cy wszys­tko umieją. -Apolinary Despinoix


Mądrzy Ludzie Są uważani Cytaty: Cały kłopot polega na tym, że głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości. -Helmut Schmidt


cały-kłopot-polega-na-tym-że-głupcy-są-pewni-siebie-a-mądrzy-peł-wątpliwoś