Mężczyźni Do Cytaty

Mężczyźni Do Cytaty: Wszyscy mężczyźni popełniają błędy, ale żonaci mężczyźni szybciej się o nich przekonują. -Red Skelton


wszyscy-mężczyź-popełniają-błędy-ale-żonaci-mężczyź-szybciej-ę-o-nich-przekonują
Mężczyźni Do Cytaty: Ko­biety po­siadają więcej za­let duszy, niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad. -Alfred Aleksander Konar


ko­biety-po­siadają-więcej-za­let-duszy-ż-mężczyź-lecz-mężczyź-mają-za to mniej-wad
Mężczyźni Do Cytaty: Kobiety posiadają więcej zalet duszy niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad. -Alfred Konar


kobiety-posiadają-więcej-zalet-duszy-ż-mężczyź-lecz-mężczyź-mają-za-to-mniej-wad
Mężczyźni Do Cytaty: Gdyby mężczyźni byli tak bezinteresowni jak kobiety, stałyby się one większymi egoistkami niż mężczyźni. -Tom Collins


gdyby-mężczyź-byli-tak-bezinteresowni-jak-kobiety-stałyby-ę-one-większymi-egoistkami-ż-mężczyź
Mężczyźni Do Cytaty: Dobre kobiety są lepsze niż dobrzy mężczyźni. Złe kobiety są gorsze niż źli mężczyźni. -Marcel Achard


dobre-kobiety-są-lepsze-ż-dobrzy-mężczyź-złe-kobiety-są-gorsze-ż-źli-mężczyź
Mężczyźni Do Cytaty: Dob­re ko­biety są lep­sze niż dob­rzy mężczyźni. Złe ko­biety są gor­sze niż źli mężczyźni. -Marcel Achard


dob­re-ko­biety-są lep­sze-ż-dob­rzy-mężczyź-złe ko­biety-są gor­sze-ż-źli-mężczyź
Mężczyźni Do Cytaty: Gdy­by mężczyźni o tym wie­dzieli, co myślą ko­biety, by­liby dwadzieścia ra­zy natrętniej­szy­mi; gdy­by zaś ko­biety o tym wie­działy, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia ra­zy większy­mi kokietkami. -Alfons Karr


Mężczyźni Do Cytaty: Gdyby mężczyźni o tym wiedzieli, co myślą kobiety, byliby dwadzieścia razy natrętniejszymi; gdyby zaś kobiety o tym wiedziały, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia razy większymi kokietkami. -Alfons Karr


Mężczyźni Do Cytaty: Praw­da jest ta­ka, że... Uczu­cia kierują kobietami. Uczu­cia są niczym, bo ko­biety je wykorzystują. Ko­biety kierują mężczyznami. Ko­biety są niczym, bo mężczyźni je wykorzystują. Mężczyźni kierują światem. Mężczyźni są niczym, bo świat ich wykorzystuje. Świat kieru­je życiem. Świat jest niczym, bo życie go wykorzystuje. Życie kieru­je ludźmi. Życie jest niczym, bo ludzie je wykorzystują. Ludzie kierują nami. Ludzie są niczym, bo my ich wykorzystujemy. My kieru­jemy kimś. My jes­teśmy niczym, bo ktoś nas wykorzystuje. -Apostrof


Mężczyźni Do Cytaty: Gdzie ci mężczyźni? -Jan Pietrzak


Mężczyźni Do Cytaty: Zgorszenie zawsze sieją mężczyźni. -Soren Aabye Kierkegaard


Mężczyźni Do Cytaty: Mężczyźni po czterdziestce: chłopcy zawałowcy. -Zbigniew Waydyk


mężczyź-po-czterdziestce-chłopcy-zawałowcy
Mężczyźni Do Cytaty: Mężczyźni po­lują, ko­biety łowią. -Victor Marie Hugo


Mężczyźni Do Cytaty: Mężczyźni są rasą, która wygasa. -Juliette Greco


Mężczyźni Do Cytaty: W miłości kobiety są profesjonalistami, a mężczyźni amatorami. -Francois Truffaut


w-miłoś-kobiety-są-profesjonalistami-a-mężczyź-amatorami
Mężczyźni Do Cytaty: Mężczyźni zatrzymują się na pewnym progu. -Jane Fonda


mężczyź-zatrzymują-ę-na-pewnym-progu
Mężczyźni Do Cytaty: Mężczyźni mówią do rozumu, niewiasty do serca. -Wincenty Ignacy Marewicz


Mężczyźni Do Cytaty: Kobiety kochają z kaprysu, mężczyźni z porady. -Shakerley Marmion


kobiety-kochają-z-kaprysu-mężczyź-z-porady