Mężczyźni Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Mężczyźni Cytaty: Wszyscy mężczyźni popełniają błędy, ale żonaci mężczyźni szybciej się o nich przekonują. -Red Skelton
wszyscy-mężczyź-popełniają-błędy-ale-żonaci-mężczyź-szybciej-ę-o-nich-przekonują
Mężczyźni Cytaty: Ko­biety po­siadają więcej za­let duszy, niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad. -Alfred Aleksander Konar
ko­biety-po­siadają-więcej-za­let-duszy-ż-mężczyź-lecz-mężczyź-mają-za to mniej-wad
Mężczyźni Cytaty: Kobiety posiadają więcej zalet duszy niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad. -Alfred Konar
kobiety-posiadają-więcej-zalet-duszy-ż-mężczyź-lecz-mężczyź-mają-za-to-mniej-wad
Mężczyźni Cytaty: Gdyby mężczyźni byli tak bezinteresowni jak kobiety, stałyby się one większymi egoistkami niż mężczyźni. -Tom Collins
gdyby-mężczyź-byli-tak-bezinteresowni-jak-kobiety-stałyby-ę-one-większymi-egoistkami-ż-mężczyź
Mężczyźni Cytaty: Dobre kobiety są lepsze niż dobrzy mężczyźni. Złe kobiety są gorsze niż źli mężczyźni. -Marcel Achard
dobre-kobiety-są-lepsze-ż-dobrzy-mężczyź-złe-kobiety-są-gorsze-ż-źli-mężczyź
Mężczyźni Cytaty: Dob­re ko­biety są lep­sze niż dob­rzy mężczyźni. Złe ko­biety są gor­sze niż źli mężczyźni. -Marcel Achard
dob­re-ko­biety-są lep­sze-ż-dob­rzy-mężczyź-złe ko­biety-są gor­sze-ż-źli-mężczyź
Mężczyźni Cytaty: Gdy­by mężczyźni o tym wie­dzieli, co myślą ko­biety, by­liby dwadzieścia ra­zy natrętniej­szy­mi; gdy­by zaś ko­biety o tym wie­działy, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia ra­zy większy­mi kokietkami. -Alfons Karr
Mężczyźni Cytaty: Gdyby mężczyźni o tym wiedzieli, co myślą kobiety, byliby dwadzieścia razy natrętniejszymi; gdyby zaś kobiety o tym wiedziały, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia razy większymi kokietkami. -Alfons Karr
Mężczyźni Cytaty: Praw­da jest ta­ka, że... Uczu­cia kierują kobietami. Uczu­cia są niczym, bo ko­biety je wykorzystują. Ko­biety kierują mężczyznami. Ko­biety są niczym, bo mężczyźni je wykorzystują. Mężczyźni kierują światem. Mężczyźni są niczym, bo świat ich wykorzystuje. Świat kieru­je życiem. Świat jest niczym, bo życie go wykorzystuje. Życie kieru­je ludźmi. Życie jest niczym, bo ludzie je wykorzystują. Ludzie kierują nami. Ludzie są niczym, bo my ich wykorzystujemy. My kieru­jemy kimś. My jes­teśmy niczym, bo ktoś nas wykorzystuje. -Apostrof
Mężczyźni Cytaty: Gdzie ci mężczyźni? -Jan Pietrzak
Mężczyźni Cytaty: Zgorszenie zawsze sieją mężczyźni. -Soren Aabye Kierkegaard
Mężczyźni Cytaty: Mężczyźni po czterdziestce: chłopcy zawałowcy. -Zbigniew Waydyk
mężczyź-po-czterdziestce-chłopcy-zawałowcy
Mężczyźni Cytaty: Mężczyźni po­lują, ko­biety łowią. -Victor Marie Hugo
Mężczyźni Cytaty: Mężczyźni są rasą, która wygasa. -Juliette Greco
Mężczyźni Cytaty: W miłości kobiety są profesjonalistami, a mężczyźni amatorami. -Francois Truffaut
w-miłoś-kobiety-są-profesjonalistami-a-mężczyź-amatorami
Mężczyźni Cytaty: Mężczyźni zatrzymują się na pewnym progu. -Jane Fonda
mężczyź-zatrzymują-ę-na-pewnym-progu
Mężczyźni Cytaty: Mężczyźni mówią do rozumu, niewiasty do serca. -Wincenty Ignacy Marewicz
Mężczyźni Cytaty: Kobiety kochają z kaprysu, mężczyźni z porady. -Shakerley Marmion
kobiety-kochają-z-kaprysu-mężczyź-z-porady
Mężczyźni Cytaty: Mężczyźni ustanawiają prawa, kobiety zwyczaje. -Anonim
mężczyź-ustanawiają-prawa-kobiety-zwyczaje
Mężczyźni Cytaty: Mężczyźni mówią do ro­zumu, niewias­ty do serca. -Wincenty Ignacy Marewicz
Mężczyźni Cytaty: Jeżeli kobiety są wcieleniem diabła, to kim są mężczyźni? -Aniela Danuta Szymańska
jeżeli-kobiety-są-wcieleniem-diabła-to-kim-są-mężczyź
Mężczyźni Cytaty: Lu­bieżne ko­biety sądzą, że wszys­cy mężczyźni są zwyrodnialcami. -Michał Choromański
lu­bieżne-ko­biety-sądzą-że wszys­cy-mężczyź-są zwyrodnialcami
Mężczyźni Cytaty: Niecodzienni mężczyźni rodzą się nocą... w snach. -Natalia Glensk - Gutweter
Mężczyźni Cytaty: Ko­biety ro­zumieją le­piej żywe is­to­ty, mężczyźni martwe. -Hugo Dionizy Steinhaus
ko­biety-ro­zumieją-­piej-żywe-is­to­ty-mężczyź-martwe
Mężczyźni Cytaty: Nie ma kobiet niezrozumianych, są tylko mężczyźni niedomyślni. -Magdalena Samozwaniec
nie-kobiet-niezrozumianych-są-tylko-mężczyź-niedomyślni
Mężczyźni Cytaty: Nie ma kobiet niezrozumiałych, są tylko mężczyżni niedomyślni. -Magdalena Samozwaniec
nie-kobiet-niezrozumiałych-są-tylko-mężczyż-niedomyślni
Mężczyźni Cytaty: Nie ma ko­biet niez­ro­zumiałych, są tyl­ko mężczyźni niedomyślni. -Magdalena Samozwaniec
nie- ko­biet-niez­ro­zumiałych-są tyl­ko-mężczyź-niedomyślni
Mężczyźni Cytaty: Tylko kobiety dorastają. Mężczyźni nie są dorośli nigdy. -Henryk Ferdynand Kaden
tylko-kobiety-dorastają-mężczyź-nie-są-dorośli-nigdy
Mężczyźni Cytaty: Dla rozsądnej dziewczyny mężczyźni nie są problemem. Są rozwiązaniem. -Zsa Zsa Gabor
dla-rozsądnej-dziewczyny-mężczyź-nie-są-problemem-są-rozwiązaniem
Mężczyźni Cytaty: Po­całunek wy­myśli­li mężczyźni, aby ko­biecie na­reszcie us­ta zamknąć. -Magdalena Samozwaniec
po­całunek-wy­myśli­li-mężczyź-aby ko­biecie-na­reszcie-us­-zamknąć
Mężczyźni Cytaty: Mężczyźni nie starzeją to kobiety robią się młodsze. -Anonim
mężczyź-nie-starzeją-to-kobiety-robią-ę-młodsze
Mężczyźni Cytaty: Są mężczyźni, którzy mają to, na co zasłużyli. Inni pozostali kawalerami. -Sacha Guitry
są-mężczyź-którzy-mają-to-na-co-zasłużyli-inni-pozostali-kawalerami
Mężczyźni Cytaty: Wszystkie kobiety dążą do małżeństwa, wszyscy mężczyźni do romansu. -Magdalena Samozwaniec
wszystkie-kobiety-dążą-do-łżeństwa-wszyscy-mężczyź-do-romansu
Mężczyźni Cytaty: Nieznośni są ci mężczyźni: dla nich nie ma nic świętego. -Henryk Sienkiewicz
Mężczyźni Cytaty: Genialni mężczyźni właściwie nie powinni się żenić. -Luise Rinser
genialni-mężczyź-właściwie-nie-powinni-ę-żenić