Mężczyźnie życie Cytaty

Mężczyźnie życie Cytaty: Kobieta została stworzona po to, żeby umilać mężczyźnie życie, a nie - żeby cały dzień pracować, wieczorem zaś gotować mu mrożonki. -Brigitte Bardot


kobieta-została-stworzona-po-to-żeby-umilać-mężczyźnie-życie-a-nie-żeby-cały-dzień-pracować-wieczorem-zaś-gotować-mu-mrożonki
Mężczyźnie życie Cytaty: Nie mów mężczyźnie, że łysieje: on to już wie. -H. Jackson Brown


nie-mów-mężczyźnie-że-łysieje-on-to-już-wie
Mężczyźnie życie Cytaty: Mężczyźnie trzeba przemawiać do rozumu, kobiecie do serca. -Anonim


mężczyźnie-trzeba-przemawiać-do-rozumu-kobiecie-do-serca
Mężczyźnie życie Cytaty: Biada mężczyźnie, jeżli zechce być otwartym w miłości. -George Sand


biada-mężczyźnie-żli-zechce-być-otwartym-w-miłoś
Mężczyźnie życie Cytaty: Im kobieta lżejsza, tym bardziej ciąży na budżecie mężczyźnie. -Marcel Achard


im-kobieta-lżejsza-tym-bardziej-ąży-na-budżecie-mężczyźnie
Mężczyźnie życie Cytaty: Kobiety nie przebaczają mężczyźnie błędów, które same popełniły. -Henryk Sienkiewicz


kobiety-nie-przebaczają-mężczyźnie-błędów-które-same-popełły
Mężczyźnie życie Cytaty: Płytkość rozumu wynagradza mężczyźnie kobieta innymi głębokościami. -Józef Maciejewski


płytkość-rozumu-wynagradza-mężczyźnie-kobieta-innymi-głębokościami
Mężczyźnie życie Cytaty: Szczęście daje mężczyźnie kobieta, ale zadowolenie - kobiety. -Magdalena Samozwaniec


szczęście-daje-mężczyźnie-kobieta-ale-zadowolenie-kobiety
Mężczyźnie życie Cytaty: Najtrudniejsze zadanie życia kobiety to dowieść mężczyźnie, że ma poważne zamiary. -Helena Rowland


najtrudniejsze-zadanie-życia-kobiety-to-dowieść-mężczyźnie-że-poważne-zamiary
Mężczyźnie życie Cytaty: Zarówno mężczyźnie jak i kobiecie zakazana miłość sprawia przyjemność. -Owidiusz


zarówno-mężczyźnie-jak-i-kobiecie-zakazana-miłość-sprawia-przyjemność
Mężczyźnie życie Cytaty: Mężczyźnie naprawdę pochlebia to, że twoim zdaniem jest on wart pochlebstwa. -George Bernard Shaw


mężczyźnie-naprawdę-pochlebia-to-że-twoim-zdaniem-jest-on-wart-pochlebstwa
Mężczyźnie życie Cytaty: W mężczyźnie nie ma nic bar­dziej se­xy niż je­go umiejętność słuchania. -Janusz Leon Wiśniewski


w mężczyźnie-nie  nic-bar­dziej-se­xy-ż-­go-umiejętność-słuchania
Mężczyźnie życie Cytaty: Ciało jest tym najmniejszym, co kobieta może dać mężczyźnie. -Romain Rolland


ciało-jest-tym-najmniejszym-co-kobieta-może-dać-mężczyźnie
Mężczyźnie życie Cytaty: Myślała o mężczyźnie, dla które­go miała znacze­nie różni­ca między pas­twis­kiem a łąką, które­go ek­scy­tuje bar­wa nieba, który pi­suje wier­sze ale do pro­zy nie ma ser­ca. Który gra na gi­tarze, który za­rabia na życie fo­tog­ra­fowa­niem, a swój sprzęt wo­zi w ple­cakach. Który jest jak wiatr. I po­rusza się jak wiatr. Być może z wiat­ru powstał. -Robert James Waller


Mężczyźnie życie Cytaty: Trwałe uczucia są obce mężczyźnie, trwały jest tylko jego egoizm. -Romain Hereux


trwałe-uczucia-są-obce-mężczyźnie-trwały-jest-tylko-jego-egoizm
Mężczyźnie życie Cytaty: Im ko­bieta lżej­sza, tym bar­dziej ciąży na budżecie mężczyźnie. -Marcel Achard


im ko­bieta-lżej­sza-tym-bar­dziej-ąży-na budżecie-mężczyźnie
Mężczyźnie życie Cytaty: Młoda osoba nie może uczciwemu mężczyźnie zabronić jej szanować. -Pierre Augustin Beaumarchais


młoda-osoba-nie-może-uczciwemu-mężczyźnie-zabronić-jej-szanować
Mężczyźnie życie Cytaty: Biada mężczyźnie, który mógł spać z kobieta, a nie uczynił tego. -Nikos Kazantzakis


biada-mężczyźnie-który-mógł-spać-z-kobieta-a-nie-uczynił-tego