Mężczyzn Może Mówić Prawdziwie Cytaty

Mężczyzn Może Mówić Prawdziwie Cytaty: Wielu mężczyzn może mówić prawdziwie - ale mówić porządnie, roztropnie i bystrze potrafi tylko niewielu. -Michel de Montaigne


wielu-mężczyzn-może-mówić-prawdziwie-ale-mówić-porządnie-roztropnie-i-bystrze-potrafi-tylko-niewielu
Mężczyzn Może Mówić Prawdziwie Cytaty: Nie masz nic wstrętniejszego jak niekochanej kobiecie mówić, że się ją kocha. Jest to jedna z najmniej możebnych hipokryzji dla prawdziwie męskiej natury. -Henryk Sienkiewicz


nie-masz-nic-wstrętniejszego-jak-niekochanej-kobiecie-mówić-że-ę-ją-kocha-jest-to-jedna-z-najmniej-możebnych-hipokryzji-dla-prawdziwie
Mężczyzn Może Mówić Prawdziwie Cytaty: Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć. -M. Agiejew


pięknie-o-miłoś-może-mówić-ten-dla-kogo-jest-już-ona-wspomnieniem-przekonywująco-może-o-niej-mówić-ten-w-kim-rozbudziła-ona-zmysłowość
Mężczyzn Może Mówić Prawdziwie Cytaty: W sytuacjach miłosnych są kobiety o wiele przezorniejsze od mężczyzn. Gdy ci zapominają najczęściej mówić o małżeństwie, one to zawsze przypomną. -Oscar Wilde


w-sytuacjach-miłosnych-są-kobiety-o-wiele-przezorniejsze-od-mężczyzn-gdy-zapominają-najczęściej-mówić-o-łżeństwie-one-to-zawsze
Mężczyzn Może Mówić Prawdziwie Cytaty: Bez radości nie może w nas prawdziwie dojrzewać wieczne piękno. -Friedrich Holderlin


bez-radoś-nie-może-w-nas-prawdziwie-dojrzewać-wieczne-piękno
Mężczyzn Może Mówić Prawdziwie Cytaty: Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci  -MarzycielS


Mężczyzn Może Mówić Prawdziwie Cytaty: Ten, kto w cierpliwości trwa przed milczącym Bogiem - a może trzeba będzie trwać bardzo długo - modli się prawdziwie. -Joseph Ratzinger


ten-kto-w-cierpliwoś-trwa-przed-milczącym-bogiem-a-może-trzeba-będzie-trwać-bardzo-długo-modli-ę-prawdziwie
Mężczyzn Może Mówić Prawdziwie Cytaty: Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych. -Karol Kazimierz Kurpiński


Mężczyzn Może Mówić Prawdziwie Cytaty: Sukcesy mężczyzn potwierdzają naiwność kobiet, może ich słabości. -Izabela Bielińska


sukcesy-mężczyzn-potwierdzają-naiwność-kobiet-może-ich-słaboś
Mężczyzn Może Mówić Prawdziwie Cytaty: Dla kobiet miłość jest odpustem zupełnym; mężczyzna prawdziwie kochający może popełniać zbrodnie, a będzie zawsze jak śnieg biały w oczach tej, którą kocha gorąco. -Anonim


dla-kobiet-miłość-jest-odpustem-zupełnym-mężczyzna-prawdziwie-kochający-może-popełniać-zbrodnie-a-będzie-zawsze-jak-śnieg-biały-w-oczach
Mężczyzn Może Mówić Prawdziwie Cytaty: Mówić dobrze może tylko ten, kto myśli rozumnie. -Cyceron


mówić-dobrze-może-tylko-ten-kto-myśli-rozumnie
Mężczyzn Może Mówić Prawdziwie Cytaty: Aby kobieta była szczęśliwa, nie może zmieniać mężczyzn, tak jak się zmienia koszule. -Honore de Balzac


aby-kobieta-była-szczęśliwa-nie-może-zmieniać-mężczyzn-tak-jak-ę-zmienia-koszule
Mężczyzn Może Mówić Prawdziwie Cytaty: Dla kobiet miłość jest odpustem zupełnym; mężczyzna prawdziwie kochający może popełniać zbrodnie, a będzie zawsze jak śnieg biały w oczach tej, którą kocha, jeżeli kocha gorąco. -Honore de Balzac


dla-kobiet-miłość-jest-odpustem-zupełnym-mężczyzna-prawdziwie-kochający-może-popełniać-zbrodnie-a-będzie-zawsze-jak-śnieg-biały-w-oczach
Mężczyzn Może Mówić Prawdziwie Cytaty: Kobieta o tyle tylko może uskarżać się [w sprawach erotycznych] na mężczyzn, o ile sama daje do tego powody. -Claude Prosper Jolyot Crebillion


kobieta-o-tyle-tylko-może-uskarżać-ę-w-sprawach-erotycznych-na-mężczyzn-o-ile-sama-daje-do-tego-powody
Mężczyzn Może Mówić Prawdziwie Cytaty: Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości. -Ulta Ranke-Heinemann


Mężczyzn Może Mówić Prawdziwie Cytaty: Każde­mu się wy­daje, że po­nieważ umie mówić, może roz­pra­wiać o języku. -Johann Wolfgang Goethe


każde­mu ę-wy­daje-że po­nieważ-umie-mówić-może-roz­pra­wiać-o języku
Mężczyzn Może Mówić Prawdziwie Cytaty: Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi. -Stanisław Jerzy Lec


nie-wystarczy-mówić-do-rzeczy-trzeba-mówić-do-ludzi
Mężczyzn Może Mówić Prawdziwie Cytaty: Le­piej nie mówić nic, niż mówić o niczym. -Tadeusz Kotarbiński