Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Wierność - większość mężczyzn rozumie przez to przerwę między dwoma skokami w bok. -Sydney Rome
wierność-większość-mężczyzn-rozumie-przez-to-przerwę-między-dwoma-skokami-w-bok
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Miłość bliźniego - wielu mężczyzn rozumie przez to miłość do następnej kobiety. -Erika Pluhar
miłość-bliźniego-wielu-mężczyzn-rozumie-przez-to-miłość-do-następnej-kobiety
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty:
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Kto nie rozumie logiki, ten zwykle nie rozumie i tego, że jej nie rozumie . -Anonim
kto-nie-rozumie-logiki-ten-zwykle-nie-rozumie-i-tego-że-jej-nie-rozumie
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Za­miast zas­ta­nawiać się, co przez mężczyzn stra­ciłyśmy, le­piej myśleć, co im zaw­dzięcza­my. (...) Mężczyźnie. który był dla mnie niedob­ry, zaw­dzięczam np. to, że już wiem, ja­kich mężczyzn nie wybierać. -Katarzyna Grochola
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Przyjaźń została wymyślona przez mężczyzn, a miłość przez kobiety w oparciu o przyjaźń
przyjaźń-została-wymyślona-przez-mężczyzn-a-miłość-przez-kobiety-w-oparciu-o-przyjaźń-męską
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Czyny są dobre, jeśli przyczyniają się do szczęścia, złe, jeśli przyczyniają się do czegoś przeciwnego. Przez szczęście rozumie się przyjemność i brak cierpienia, przez nieszczęście - cierpienie i brak przyjemności. -John Stuart Mill
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Powiedz coś, co się samo przez się rozumie po raz pierwszy - a staniesz się nieśmiertelny. -Marie Von Ebner - Eschenbach
powiedz-coś-co-ę-samo-przez-ę-rozumie-po-raz-pierwszy-a-staniesz-ę-nieśmiertelny
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Kobiety wolą mężczyzn milczących, łudząc się, że są przez nich słuchane. -Louise de Vilmorin
kobiety-wolą-mężczyzn-milczących-łudząc-ę-że-są-przez-nich-słuchane
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Ko­biety wolą mężczyzn mil­czących, łudząc się, że są przez nich słuchane. -Louise de Vilmorin
ko­biety-wolą-mężczyzn-mil­czących-łudząc-ę-że są przez-nich-słuchane
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Pyszałkowie, osławieni i wzgardzeni przez wszystkie niewiasty, uchodzą nie mniej za mężczyzn cieszących się ich względami. -Stephanie - Felicite De Genlis
pyszałkowie-osławieni-i-wzgardzeni-przez-wszystkie-niewiasty-uchodzą-nie-mniej-za-mężczyzn-cieszących-ę-ich-względami
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Miłość jest główną drogą ucieczki od samotności, która gnębi większość mężczyzn i kobiet przez całe życie. -Bertrand Russel
miłość-jest-główną-drogą-ucieczki-od-samotnoś-która-gnębi-większość-mężczyzn-i-kobiet-przez-całe-życie
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Nikt nic nie czyta; jeśli czyta nie rozumie; jeśli rozumie natychmiast zapomina. -Stanisław Lem
nikt-nic-nie-czyta-śli-czyta-nie-rozumie-śli-rozumie-natychmiast-zapomina
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Intuicję natura dała kobietom, aby mogły przeczuć u mężczyzn zamiary, które nigdy nie przemknęły im przez głowę. -Jonathan Delacour
intuicję-natura-dała-kobietom-aby-mogły-przeczuć-u-mężczyzn-zamiary-które-nigdy-nie-przemknęły-im-przez-głowę
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Kobieta, która umie słuchać, posiada jeden więcej sposób podobania się, bo pochlebia przez to miłości własnej mężczyzn. -Henryk Sienkiewicz
kobieta-która-umie-słuchać-posiada-jeden-więcej-sposób-podobania-ę-bo-pochlebia-przez-to-miłoś-własnej-mężczyzn
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Miłość to coś znacznie więcej, niż pragnienie erotyczne; to próba ucieczki przed samotnością, którą większość - tak kobiet, jak i mężczyzn - odczuwa przez całe życie. -Bertrand Russell
miłość-to-coś-znacznie-więcej-ż-pragnienie-erotyczne-to-próba-ucieczki-przed-samotnośą-którą-większość-tak-kobiet-jak-i-mężczyzn
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Żeby mieć powodzenie w życiu, kobieta winna być na tyle wykształcona, żeby przyciągać głupich mężczyzn i na tyle wulgarna, by kusić mężczyzn inteligentnych. -Jeanne Moreau
Żeby-mieć-powodzenie-w-życiu-kobieta-winna-być-na-tyle-wykształcona-żeby-przyciągać-głupich-mężczyzn-i-na-tyle-wulgarna-by-kusić
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Świat ofiaro­wuje nam cza­sami coś ta­kiego: krótką przerwę, kiedy nad rin­giem roz­brzmiewa gong i idziemy do na­rożni­ka, gdzie ktoś opat­ru­je nasze poobi­jane życie. -Sue Monk Kidd
Świat-ofiaro­wuje-nam-cza­sami-coś-­kiego-krótką-przerwę-kiedy-nad-rin­giem-roz­brzmiewa-gong-i idziemy-do na­roż­ka-gdzie-ktoś
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Żadna nie może być taką samą kochanką dla dwu mężczyzn. Każde posiadanie jej przez innego mężczyznę przechodzi po niej jak fala, wciąż zmieniając jej istotę. -Maria Meiedźwiecka
Żadna-nie-może-być-taką-samą-kochanką-dla-dwu-mężczyzn-każde-posiadanie-jej-przez-innego-mężczyznę-przechodzi-po-niej-jak-fala-wciąż
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Nikt nic nie czyta, a jeśli czyta, to nic nie rozumie, a jeśli nawet rozumie, to nic nie pamięta. -Stanisław Lem
nikt-nic-nie-czyta-a-śli-czyta-to-nic-nie-rozumie-a-śli-nawet-rozumie-to-nic-nie-pamię
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: W pewnym sensie każdy człowiek skazany jest na samotność, przynajmniej do jakiegoś stopnia. Mogę być otoczony tłumem przyjaciół, a jednak są we mnie sprawy, których nie rozumie absolutnie nikt. Nikt nie potrafi dotrzeć do rdzenia duszy drugiego człowieka. I każdy człowiek posiada w swej duszy pewne zakątki, pewne rezerwaty, których nie przekroczy nawet najbliższy przyjaciel. Po prostu nie rozumie wszystkich moich spraw, a i ja nie umiem wszystkich spraw wypowiedzieć i wyjaśnić. -Tadeusz Olszański
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Skarb męża - żona która go rozumie. -Eurypides
skarb-męża-żona-która-go-rozumie
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Pierwszy rzadko kiedy rozumie ostatniego. -Mikołaj Gogol
pierwszy-rzadko-kiedy-rozumie-ostatniego
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Przez wszystko do mnie przemawiałeś Panie! Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie; przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem, pochwałą wreszcie - ach! - nie Twoim kwiatem. -Cyprian Kamil Norwid
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Satyry, które rozumie cenzor, słusznie są zakazane. -Karl Kraus
satyry-które-rozumie-cenzor-słusznie-są-zakazane
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Satyry, które rozumie cenzor, są słusznie zakazane. -Karl Kraus
satyry-które-rozumie-cenzor-są-słusznie-zakazane
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Człowiek znacznie więcej wie, niż rozumie. -Zygmunt Karol Mysłakowski
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Nic nie umie, kto ma le­nia w rozumie. -Bujak Bogusław
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Wrażliwy człowiek najpierw czuje, później rozumie. -Eugeniusz Kołda
wrażliwy-człowiek-najpierw-czuje-później-rozumie
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Dziewczyna nic nie wie i wszystko rozumie. -Anonim
dziewczyna-nic-nie-wie-i-wszystko-rozumie
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Kto rozumie problem, jest na drodze do jego rozwiązania. -Arthur Bruhlmeier
kto-rozumie-problem-jest-na-drodze-do-jego-rozwiązania
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Są rzeczy, które po pros­tu bez­pie­czniej jest ro­bić w to­warzys­twie mężczyz­ny: wędro­wać nocą przez las, mie­szkać na pus­tko­wiu w szałasie. Często jed­nak oka­zywało się, że można się bez mężczyzn obyć al­bo jed­ne­go zastąpić innym. -Jadwiga Staniszkis
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Mil­cze­nie za­bija mnie. Mil­cze­nie wy­niszcza mnie. Dlacze­go więc go nie przerwę? Czy to już sa­mobójstwo? Czy jeszcze brak nadziei na lep­sze? `A.M.K. 28.02.16  -Lola_♡
mil­cze­nie-za­bija-mnie-mil­cze­nie-wy­niszcza-mnie-dlacze­go-więc-go nie przerwę-czy-to już-­mobójstwo-czy-jeszcze-brak-nadziei
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Jesteśmy
jesteśmy-u-siebie-wszędzie-tam-gdzie-ktoś-nas-rozumie
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Życie jest krótkie, rozumie się, ale w stosunku do czego? -Andre Maurois
Życie-jest-krótkie-rozumie-ę-ale-w-stosunku-do-czego