Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty

Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Żadna nie może być taką samą kochanką dla dwu mężczyzn. Każde posiadanie jej przez innego mężczyznę przechodzi po niej jak fala, wciąż zmieniając jej istotę. -Maria Meiedźwiecka


Żadna-nie-może-być-taką-samą-kochanką-dla-dwu-mężczyzn-każde-posiadanie-jej-przez-innego-mężczyznę-przechodzi-po-niej-jak-fala-wciąż
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Nikt nic nie czyta, a jeśli czyta, to nic nie rozumie, a jeśli nawet rozumie, to nic nie pamięta. -Stanisław Lem


nikt-nic-nie-czyta-a-śli-czyta-to-nic-nie-rozumie-a-śli-nawet-rozumie-to-nic-nie-pamię
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: W pewnym sensie każdy człowiek skazany jest na samotność, przynajmniej do jakiegoś stopnia. Mogę być otoczony tłumem przyjaciół, a jednak są we mnie sprawy, których nie rozumie absolutnie nikt. Nikt nie potrafi dotrzeć do rdzenia duszy drugiego człowieka. I każdy człowiek posiada w swej duszy pewne zakątki, pewne rezerwaty, których nie przekroczy nawet najbliższy przyjaciel. Po prostu nie rozumie wszystkich moich spraw, a i ja nie umiem wszystkich spraw wypowiedzieć i wyjaśnić. -Tadeusz Olszański


Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Skarb męża - żona która go rozumie. -Eurypides


skarb-męża-żona-która-go-rozumie
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Pierwszy rzadko kiedy rozumie ostatniego. -Mikołaj Gogol


pierwszy-rzadko-kiedy-rozumie-ostatniego
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Przez wszystko do mnie przemawiałeś Panie! Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie; przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem, pochwałą wreszcie - ach! - nie Twoim kwiatem. -Cyprian Kamil Norwid


Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Satyry, które rozumie cenzor, słusznie są zakazane. -Karl Kraus


satyry-które-rozumie-cenzor-słusznie-są-zakazane
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Satyry, które rozumie cenzor, są słusznie zakazane. -Karl Kraus


satyry-które-rozumie-cenzor-są-słusznie-zakazane
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Człowiek znacznie więcej wie, niż rozumie. -Zygmunt Karol Mysłakowski


Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Nic nie umie, kto ma le­nia w rozumie. -Bujak Bogusław


Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Wrażliwy człowiek najpierw czuje, później rozumie. -Eugeniusz Kołda


wrażliwy-człowiek-najpierw-czuje-później-rozumie
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Dziewczyna nic nie wie i wszystko rozumie. -Anonim


dziewczyna-nic-nie-wie-i-wszystko-rozumie
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Kto rozumie problem, jest na drodze do jego rozwiązania. -Arthur Bruhlmeier


kto-rozumie-problem-jest-na-drodze-do-jego-rozwiązania
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Są rzeczy, które po pros­tu bez­pie­czniej jest ro­bić w to­warzys­twie mężczyz­ny: wędro­wać nocą przez las, mie­szkać na pus­tko­wiu w szałasie. Często jed­nak oka­zywało się, że można się bez mężczyzn obyć al­bo jed­ne­go zastąpić innym. -Jadwiga Staniszkis


Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Mil­cze­nie za­bija mnie. Mil­cze­nie wy­niszcza mnie. Dlacze­go więc go nie przerwę? Czy to już sa­mobójstwo? Czy jeszcze brak nadziei na lep­sze? `A.M.K. 28.02.16  -Lola_♡


mil­cze­nie-za­bija-mnie-mil­cze­nie-wy­niszcza-mnie-dlacze­go-więc-go nie przerwę-czy-to już-­mobójstwo-czy-jeszcze-brak-nadziei
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Jesteśmy


jesteśmy-u-siebie-wszędzie-tam-gdzie-ktoś-nas-rozumie
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: Życie jest krótkie, rozumie się, ale w stosunku do czego? -Andre Maurois


Życie-jest-krótkie-rozumie-ę-ale-w-stosunku-do-czego
Mężczyzn Rozumie Przez To Przerwę Cytaty: W ciele ludzkim jest więcej mądrości, aniżeli w największym rozumie. -Maria Meiedźwiecka


w-ciele-ludzkim-jest-więcej-mądroś-aniżeli-w-największym-rozumie