Młodość Nie Cytaty

Młodość Nie Cytaty: Młodość, młodość! Oto jest złoto, za które można kupić kobietę. -Max Brand


młodość-młodość-oto-jest-złoto-za-które-można-kupić-kobietę
Młodość Nie Cytaty: Jednym starzeje się wprzód serce, drugim duch, bywają zresztą i zgrzybiali młodzieńcy, lecz późna młodość czyni długą młodość. -Zaratustra


jednym-starzeje-ę-wprzód-serce-drugim-duch-bywają-zresztą-i-zgrzybiali-młodzieńcy-lecz-późna-młodość-czyni-długą-młodość
Młodość Nie Cytaty: Młodość nie wierzy doświadczeniu starych. -Tadeusz Mostowicz Dołęga


Młodość Nie Cytaty: Starość posiada te same apetyty, co młodość - tylko nie te same zęby. -Magdalena Samozwaniec


starość-posiada-te-same-apetyty-co-młodość-tylko-nie-te-same-zęby
Młodość Nie Cytaty: Młodość jest głupia, starość nie mędrsza czasami. -Molier


młodość-jest-głupia-starość-nie-mędrsza-czasami
Młodość Nie Cytaty: Młodość jest głupia, sta­rość nie mędrsza czasami. -Molier


młodość-jest głupia-sta­rość-nie mędrsza-czasami
Młodość Nie Cytaty: Każda młodość śpiewa, nie zajmując się analizą słów. -Zofia Kucówna


każda-młodość-śpiewa-nie-zajmując-ę-analizą-słów
Młodość Nie Cytaty: Młodość nie wie­rzy doświad­cze­niu starych. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


Młodość Nie Cytaty: Sta­rość po­siada te sa­me ape­tyty, co młodość, tyl­ko nie te sa­me zęby. -Magdalena Samozwaniec


sta­rość-po­siada-te ­me-ape­tyty-co młodość-tyl­ko-nie te ­me-zęby
Młodość Nie Cytaty: Lepiej zniszczyć własną młodość, niż nic z nią nie zrobić. -Georges Courteline


lepiej-zniszczyć-własną-młodość-ż-nic-z-ą-nie-zrobić
Młodość Nie Cytaty: Le­piej zniszczyć własną młodość, niż nic z nią nie zrobić. -Georges Courteline


le­piej-zniszczyć-własną-młodość-ż-nic-z ą-nie zrobić
Młodość Nie Cytaty: Jed­na rzecz zna­komi­cie zastępu­je doświad­cze­nie: młodość. -Maurice Chevalier


jed­na-rzecz-zna­komi­cie-zastępu­-doświad­cze­nie-młodość
Młodość Nie Cytaty: Młodość nie zdaje sobie sprawy z tego, jaka to potęga być młodym. -Milan Kundera


młodość-nie-zdaje-sobie-sprawy-z-tego-jaka-to-potęga-być-młodym
Młodość Nie Cytaty: Młodość mi­ja jak sen. -Teokryt


młodość-mi­ja-jak sen
Młodość Nie Cytaty: Młodość ja­ko siano więdnie. -Mikołaj Rej


młodość-ja­ko-siano-więdnie
Młodość Nie Cytaty: Młodość ma swoje prawa. -Aleksander Fredro


Młodość Nie Cytaty: Młodość od przyz­na­wania rac­ji pop­rzed­ni­kom zaczy­nać nie może. -Kazimierz Wyka


młodość-od przyz­na­wania-rac­ji-pop­rzed­­kom-zaczy­nać-nie może
Młodość Nie Cytaty: Młodość nie po­win­na na naukę do grobów schodzić. To nie jest szkoła życia. -Wacław Berent


młodość-nie po­win­na-na naukę-do grobów-schodzić-to nie jest szkoła-życia