Młodych Cytaty

Młodych Cytaty: Niepo­koić się o młodych to obo­wiązek sta­rych - po­wie­dział Bib­liote­karz. - A za­daniem młodych jest lek­ce­ważyć niepokój starych. -Philip Pullman


niepo­koić ę-o młodych-to obo­wiązek-sta­rych- po­wie­dział-bib­liote­karz- a za­daniem-młodych-jest lek­­ważyć-niepokój
Młodych Cytaty: Tylko umysły ciemne, pogrążone w podręcznikowych szablonach, widzą rozwój literatury jako walkę młodych ze starymi. O wiele ważniejszą dla dobra literatury bywa nieraz walka młodych z młodymi. -Tadeusz Peiper


Młodych Cytaty: Świat jest mały tylko dla młodych. -Anonim


Świat-jest-ły-tylko-dla-młodych
Młodych Cytaty: Świat jest mały tyl­ko dla młodych. -Kazimierz Koźniewski


Młodych Cytaty: Samotność zbytnia i brak zajęcia gubią młodych ludzi. -Aleksander Puszkin


samotność-zbytnia-i-brak-zajęcia-gubią-młodych-ludzi
Młodych Cytaty: Rzadko się trafia rozsądek u młodych, a nierozsądek u starych. -Demokryt


rzadko-ę-trafia-rozsądek-u-młodych-a-nierozsądek-u-starych
Młodych Cytaty: Pesymizm jest przywilejem młodych. W starszym wieku nie ma na to czasu. -Winston Churchill


pesymizm-jest-przywilejem-młodych-w-starszym-wieku-nie-na-to-czasu
Młodych Cytaty: Pesymizm jest przywilejem młodych. W starszym wieku nie ma się na to czasu. -Winston Churchill


pesymizm-jest-przywilejem-młodych-w-starszym-wieku-nie-ę-na-to-czasu
Młodych Cytaty: Sa­mot­ność zbyt­nia i brak zajęcia gu­bią młodych ludzi. -Aleksander Puszkin


sa­­ność-zbyt­nia-i brak-zajęcia-gu­bią-młodych-ludzi
Młodych Cytaty: Literatura młodych jest jak młode wino. Cały smaczek w pierwszej fermentacji. -Wacław Berent


literatura-młodych-jest-jak-młode-wino-cały-smaczek-w-pierwszej-fermentacji
Młodych Cytaty: Li­tera­tura młodych jest jak młode wi­no. Cały smaczek w pier­wszej fermentacji. -Wacław Berent


li­tera­tura-młodych-jest jak młode-wi­no-cały smaczek-w pier­wszej-fermentacji
Młodych Cytaty: Młodzi najwięcej popełniają szaleństw udając dorosłych, a starzy kiedy pragną uchodzić za młodych. -Feliks Chwalibóg


młodzi-najwięcej-popełniają-szaleństw-udając-dorosłych-a-starzy-kiedy-pragną-uchodzić-za-młodych
Młodych Cytaty: Po czter­dzies­tce zaczy­na się sta­rość młodych, a po pięćdziesiątce młodość starych. -Victor Marie Hugo


po czter­dzies­tce-zaczy­na ę-sta­rość-młodych-a po pięćdziesiątce-młodość-starych
Młodych Cytaty: Czy świat się wiele zmieni, gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy wkurwieni? -Jonasz Koffta


czy-świat-ę-wiele-zmieni-gdy-z-młodych-gniewnych-wyrosną-starzy-wkurwieni
Młodych Cytaty: Kiedy dziewczyna wychodzi za mąż zmienia zainteresowanie dziesięciu młodych ludzi na brak zainteresowania jednego. -Dorothy Parker


kiedy-dziewczyna-wychodzi-za-mąż-zmienia-zainteresowanie-dziesięciu-młodych-ludzi-na-brak-zainteresowania-jednego
Młodych Cytaty: „Aby zrobić dobry użytek z życia, należałoby mieć w młodości doświadczenie wieku podeszłego, a na starość wigor lat młodych.” -Król Polski Stanisław Leszczyński


aby-zrobić-dobry-użytek-z-życia-należałoby-mieć-w-młodoś-doświadczenie-wieku-podeszłego-a-na-starość-wigor-lat-młodych
Młodych Cytaty: Zadziwiającą rzeczą dotyczącą młodych głupców jest to, jak wielu z nich potrafi przetrwać, by stać się starymi głupcami. -Doug Larson


zadziwiającą-rzeczą-dotyczącą-młodych-głupców-jest-to-jak-wielu-z-nich-potrafi-przetrwać-by-stać-ę-starymi-głupcami
Młodych Cytaty: Lubię młodych mężczyzn. Nie mają kompleksów, nie myślą jeszcze o karierze. -Gina Lollobrigida


lubię-młodych-mężczyzn-nie-mają-kompleksów-nie-myślą-jeszcze-o-karierze