Młodzieńcze Myśli Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Marzenie to myśli. -Anonim
marzenie-to-myśli
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Ludzie pytają: Cze­mu tyl­ko o miłości? To nud­ne – Oczy Uśmiechy Drżenia Ciał i dusz Ogień Kłębki myśli rozwichrzonych Ni­hil novi. Pat­rzę ciemno Uśmie­chem ko­loru czer­wo­nego wina Pytam: O czym mam pisać Jak nie o ser­cu bijącym Które wy­rywa się Rytmicznie A jed­nak zaw­sze inaczej O czym jak nie o nim Co zna mnie najlepiej O czym jak nie o myśli jego Najnatrętniejszej Co napędza je do biegu? Muszę – mówię Ab Iove principium  -Gold Fishy
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Myśli są najgorszym towarzystwem. -Tadeusz Rittner
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Brud­ne­mu chlew na myśli. -Witold Zechenter
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Mo­je myśli tkwią w wspomnieniach. -AnDree
mo­-myśli-tkwią-w wspomnieniach
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Styl - przyodziewek myśli. -Philip Chesterfield
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Brudnemu chlew na myśli. -Anonim
brudnemu-chlew-na-myśli
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Głod­ne­mu 'szczęście' na myśli. -Chemicals
głod­ne­mu-'szczęście'-na myśli
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Łupież: kurz na drodze myśli. -Ramon Gomez De La Serna
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Wszystkie me myśli mówią o miłości. -Dante Alighieri
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Styl - przyo­dziewek myśli. -Philip Chesterfield
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Wielkie myśli przychodzą z serca. -Luc De Vauvenargues
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Wielkie myśli pochodzą z serca. -Luc De Vauvenargues
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Często język wyprzedza myśli. -Sokrates
często-język-wyprzedza-myśli
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Py­tanie jest po­bożnością myśli. -Martin Heidegger
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Zakuty łeb myśli po łebkach. -Stanisław Tym
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Myśli, że jest pomnikiem, bo zwapniał. -Stanisław Jerzy Lec
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Mo­je myśli moim małym pamiętnikiem... -Andrea
mo­-myśli-moim-łym-pamiętnikiem
Młodzieńcze Myśli Cytaty: At­rakcyj­ne myśli na­leżą do oszustów. -William Blake
at­rakcyj­ne-myśli-na­żą-do oszustów
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Dzięki mózgo­wi myśli­my, że myślimy. -Ambrose Bierce
dzięki-mózgo­wi-myśli­my-że myślimy
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Noc roz­sy­pała gwiaz­dy na niebie dwie is­kry płomien­ny ta­niec zaczyna wiatr w pościeli fa­luje i kwiat lo­tosu rozchyla us­ta­mi gładź ra­mion jedwab zwie­dzaj każdy zakamarek drżenie przy­jem­nie przeszywa myśli krzyczą osza­lałe
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Wielokropek zastępuje czasami brak myśli. -Safrin Horacy
wielokropek-zastępuje-czasami-brak-myśli
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Zwięzłość słowa rodzi szerokość myśli. -Jean Paul
zwięzłość-słowa-rodzi-szerokość-myśli
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Jakże nędzne są myśli ludzi małych. -Adolf Hitler
jakże-nędzne-są-myśli-ludzi-łych
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Człowiek w złości nie myśli prawidłowo. -Eurypides
człowiek-w złoś-nie myśli-prawidłowo
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Przemierzłe gniazdo sprośnych myśli - pycha. -Stanisław Herakliusz Lubomirski
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Wielkie myśli rodzą się w sercu. -Anonim
wielkie-myśli-rodzą-ę-w-sercu
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Dalekie przywiązania są schroniskiem dla myśli. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Niektóre myśli poz­wa­lają odejść. -one drop for all
niektóre-myśli-poz­wa­lają-odejść
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Kto mało myśli - błądzi wiele. -Leonardo da Vinci
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Myśli stanowią przyczynę, a okoliczności są skutkiem. -Brian Tracy
myśli-stanowią-przyczynę-a-okolicznoś-są-skutkiem
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Pew­ne myśli i idee sa­me mają talent. -Karol Irzykowski
Młodzieńcze Myśli Cytaty: ` Ludzie oce­niają na­wet Two­je myśli... -zezulec
` ludzie-oce­niają-na­wet-two­-myśli
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Bądź dobrej myśli, bo po co być złej -Stanisław Lem
bądź-dobrej-myśli-bo-po-co-być-złej
Młodzieńcze Myśli Cytaty: Za wiele myśli, z takimi ludźmi niebezpiecznie. -William Shakespeare
za-wiele-myśli-z-takimi-ludźmi-niebezpiecznie