Ma Minę Właściwą Swemu Cytaty

Ma Minę Właściwą Swemu Cytaty: Kto ma minę właściwą swemu stanowi, ten już ma bardzo wiele. -Stefan Witwicki


kto-minę-właściwą-swemu-stanowi-ten-już-bardzo-wiele
Ma Minę Właściwą Swemu Cytaty: Nie ufaj swemu sercu, łaknie twej krwi. -Stanisław Jerzy Lec


Ma Minę Właściwą Swemu Cytaty: Nieszczęścia zsyłane są nam po to, abyśmy uważniej przyjrzeli się swemu życiu. -Mikołaj Gogol


nieszczęścia-zsyłane-są-nam-po-to-abyśmy-uważniej-przyjrzeli-ę-swemu-życiu
Ma Minę Właściwą Swemu Cytaty: Właściwy byt ziemi stanowią słabi i mali, a posłuszni swemu zadaniu. -Maria Rodziewiczówna


właściwy-byt-ziemi-stanowią-słabi-i-mali-a-posłuszni-swemu-zadaniu
Ma Minę Właściwą Swemu Cytaty: Właściwa miara pewniejsza jest od nadmiaru. -Demokryt


właściwa-miara-pewniejsza-jest-od-nadmiaru
Ma Minę Właściwą Swemu Cytaty: Jedyną właściwą szkołą chirurga jest wojna. -Hipokrates


jedyną-właściwą-szkołą-chirurga-jest-wojna
Ma Minę Właściwą Swemu Cytaty: Człowiek, który zawierzył wyłącznie swemu rozumowi, łatwo ulega systemom. Zawsze jest skłonny nie ufać swoim instynktom. -Hermann Hesse


człowiek-który-zawierzył-wyłącznie-swemu-rozumowi-łatwo-ulega-systemom-zawsze-jest-skłonny-nie-ufać-swoim-instynktom
Ma Minę Właściwą Swemu Cytaty: Je­dyną właściwą szkołą chi­rur­ga jest wojna. -Hipokrates


je­dyną-właściwą-szkołą-chi­rur­ga-jest wojna
Ma Minę Właściwą Swemu Cytaty: Pożycz pieniądze swemu nieprzyjacielowi, a go pozyskasz. Pożycz je przyjacielowi, a go stracisz. -Benjamin Franklin


pożycz-pieniądze-swemu-nieprzyjacielowi-a-go-pozyskasz-pożycz-przyjacielowi-a-go-stracisz
Ma Minę Właściwą Swemu Cytaty: Mi­na z Uśmiechem Sa­per gdy po­mylił minę z miną Do ka­mery się wywinął Bądźmy szczerzy Z uśmie­chem końca ka­riery Po­machał rączka­mi i zginął. -awatar


mi­na-z uśmiechem-sa­per-gdy-po­mylił-minę-z miną-do-ka­mery ę-wywinął-bądźmy-szczerzy-z-uśmie­chem-końca-ka­riery-po­machał
Ma Minę Właściwą Swemu Cytaty: Kochająca żona jest jak saper - zawsze wie, jak rozbroić groźną minę swego męża. -Andrzej Klawitter


kochająca-żona-jest-jak-saper-zawsze-wie-jak-rozbroić-groźną-minę-swego-męża
Ma Minę Właściwą Swemu Cytaty: Daw­na róża trwa w naz­wie, naz­wy je­dynie mamy. Stat ro­sa pris­ti­na no­mine, no­mina nu­da tenemus. -Umberto Eco


daw­na-róża-trwa-w naz­wie-naz­wy-­dynie-mamy-stat-ro­-pris­ti­na-no­-no­mina-nu­da-tenemus
Ma Minę Właściwą Swemu Cytaty: Właściwą rzeczą głupców jest przyglądanie się wadom innych i zapominanie o własnych. -Fryderyk Chrystian Hebbel


właściwą-rzeczą-głupców-jest-przyglądanie-ę-wadom-innych-i-zapominanie-o-własnych
Ma Minę Właściwą Swemu Cytaty: Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. -Marion Stroud


zna­lezienie-właś­wej-oso­by-jest tak-­mo-ważne-jak by­cie-właściwą-osobą
Ma Minę Właściwą Swemu Cytaty: Łat­wo wyp­ro­wadzić ko­goś na manowce. Trud­niej, na właściwą drogę. Wte­dy... to wyg­ra­na obu stron.   -wdech


Łat­wo-wyp­ro­wadzić-ko­goś-na manowce-trud­niej-na właściwą-drogę-wte­dy-to wyg­ra­na-obu-stron- 
Ma Minę Właściwą Swemu Cytaty: Kochająca żona jest jak sa­per – zaw­sze wie, jak roz­broić groźną minę męża. A czy się uda, to już in­na sprawa. -Andrzej Klawitter


kochająca-żona-jest jak ­per-zaw­sze-wie-jak roz­broić-groźną-minę-męża-a czy ę-uda-to już-in­na-sprawa
Ma Minę Właściwą Swemu Cytaty: Kto się w opiekę poda Panu swemu A całym prawie sercem ufa Jemu, Śmiele rzec może:


kto-ę-w-opiekę-poda-panu-swemu-a-całym-prawie-sercem-ufa-jemu-Śmiele-rzec-może-mam-obrońcę-boga-nie-będzie-u-mnie-straszna-żadna-trwoga
Ma Minę Właściwą Swemu Cytaty: Każdy ma w życiu swoje powołanie, właściwą misję. Dlatego nikogo nie można zastąpić ani też powtórzyć niczyjego życia! -Victor Frankl


każdy-w-życiu-swoje-powołanie-właściwą-misję-dlatego-nikogo-nie-można-zastąpić-ani-też-powtórzyć-niczyjego-życia