Ma Obowiązku Stosowania Się Cytaty

Ma Obowiązku Stosowania Się Cytaty: Ludzie postanowili, że Boga nie ma. On jednak nie ma obowiązku stosowania się do naszych uchwał. -Stefan Wyszyński kard


ludzie-postanowili-że-boga-nie-on-jednak-nie-obowiązku-stosowania-ę-do-naszych-uchwał
Ma Obowiązku Stosowania Się Cytaty: Okrągłe rocznice są nonsensem - wynikają z przypadkowego stosowania systemu dziesiętnego. -Stefan Kisielewski


okrągłe-rocznice-są-nonsensem-wynikają-z-przypadkowego-stosowania-systemu-dziesiętnego
Ma Obowiązku Stosowania Się Cytaty: Szept pięknej kobiety słyszy się lepiej niż najgłośniejszy zew obowiązku. -Pablo Picasco


szept-pięknej-kobiety-słyszy-ę-lepiej-ż-najgłośniejszy-zew-obowiązku
Ma Obowiązku Stosowania Się Cytaty: Szept pięknej kobiety słyszy się lepiej, niż najgłośniejszy zew obowiązku. -Pablo Picasso


szept-pięknej-kobiety-słyszy-ę-lepiej-ż-najgłośniejszy-zew-obowiązku
Ma Obowiązku Stosowania Się Cytaty: Kogo ominęły cierpienia, ten powinien poczuwać się do obowiązku łagodzenia cierpień innych. -Albert Schweitzer


kogo-ominęły-cierpienia-ten-powinien-poczuwać-ę-do-obowiązku-łagodzenia-cierpień-innych
Ma Obowiązku Stosowania Się Cytaty: Najpiękniejszą modlitwą jest wypełnienie obowiązku bez oglądania się wstecz ani wprzód. -Maria Kalergi


najpiękniejszą-modlitwą-jest-wypełnienie-obowiązku-bez-oglądania-ę-wstecz-ani-wprzód
Ma Obowiązku Stosowania Się Cytaty: Nie zobawy przed karą, lecz z poczucia obowiązku należy wystrzegać się złych uczynków. -Demokryt


nie-zobawy-przed-karą-lecz-z-poczucia-obowiązku-należy-wystrzegać-ę-złych-uczynków
Ma Obowiązku Stosowania Się Cytaty: Naj­większe szczęście to spełnienie obowiązku. -Sofokles


naj­większe-szczęście-to spełnienie-obowiązku
Ma Obowiązku Stosowania Się Cytaty: Strach nie jest długotrwałym nauczycielem obowiązku. -Cyceron


strach-nie-jest-długotrwałym-nauczycielem-obowiązku
Ma Obowiązku Stosowania Się Cytaty: Idioci i geniusze są wolni od obowiązku rozumienia dowcipów. -Anonim


idioci-i-geniusze-są-wolni-od-obowiązku-rozumienia-dowcipów
Ma Obowiązku Stosowania Się Cytaty: Najważniejszą rzeczą w życiu jest świadomość spełnienia obowiązku. -Ignacy Paderewski


najważniejszą-rzeczą-w-życiu-jest-świadomość-spełnienia-obowiązku
Ma Obowiązku Stosowania Się Cytaty: Wypełnienie uciążliwego obowiązku sprawia, że następny jest prostszy i łatwiejszy. -Helen Keller Adams


wypełnienie-uciążliwego-obowiązku-sprawia-że-następny-jest-prostszy-i-łatwiejszy
Ma Obowiązku Stosowania Się Cytaty: Partia jest wspaniałym wynalazkiem zwalniającym inteligentnych ludzi od obowiązku myślenia. -Ralph Waldo Emerson


partia-jest-wspaniałym-wynalazkiem-zwalniającym-inteligentnych-ludzi-od-obowiązku-myślenia
Ma Obowiązku Stosowania Się Cytaty: Strach nie jest długot­rwałym nau­czy­cielem obowiązku. -Cyceron


strach-nie jest długot­rwałym-nau­czy­cielem-obowiązku
Ma Obowiązku Stosowania Się Cytaty: Uczyniłem moje milczenie nieznośnym, ale to właśnie zwalniało mnie z obowiązku milczenia. -Georges Bataille


uczyniłem-moje-milczenie-nieznośnym-ale-to-właśnie-zwalniało-mnie-z-obowiązku-milczenia
Ma Obowiązku Stosowania Się Cytaty: Każdy obywatel ma obowiązek umrzeć za ojczyznę, nikt nie ma obowiązku kłamać dla niej. -Charles Louis Montesquieu


każdy-obywatel-obowiązek-umrzeć-za-ojczyznę-nikt-nie-obowiązku-kłamać-dla-niej
Ma Obowiązku Stosowania Się Cytaty: Najbardziej pożałowania godni ludzie to ci, którzy posiadają poczucie obowiązku, lecz brakuje im siły, by obowiązek ten spełniać. -Marie Von Ebner - Eschenbach


najbardziej-pożałowania-godni-ludzie-to-którzy-posiadają-poczucie-obowiązku-lecz-brakuje-im-ły-by-obowiązek-ten-spełniać
Ma Obowiązku Stosowania Się Cytaty: Istnieje świadome macierzyństwo, może kiedyś będzie istniało świadome życie codzienne. Wymagałoby to powszechnego obowiązku poczucia humoru. Jeszcze jedna utopia. -Anna Kowalska


istnieje-świadome-macierzyństwo-może-kiedyś-będzie-istniało-świadome-życie-codzienne-wymagałoby-to-powszechnego-obowiązku-poczucia-humoru