Ma Skrzydła Cytaty

Ma Skrzydła Cytaty: Widząc, że ci skrzydła rosną, nie raduj się jeszcze, że jesteś poetą. Wiatrak też ma skrzydła. -Stanisław Czosnowski


widząc-że-skrzydła-rosną-nie-raduj-ę-jeszcze-że-jesteś-poetą-wiatrak-też-skrzydła
Ma Skrzydła Cytaty: Gdzie jestes? Co się z Tobą stało? Myślisz o mnie czasem? Cze­kasz aż zadzwonie? Ocze­kujesz mnie w w drzwiach swo­jego mieszkania? A ja upadłam... Skrzydła we krwi skompane połama­ne, poszarpane... Cze­kasz na mnie jeszcze? Czy złapiesz mnie w ra­miona gdy upadnę? Czy podniesiesz? Czy ob­ro­nisz mnie? Gdzie jes­teś? Czy myślisz o mnie? A ja upadłam.. Skrzydła połamałam... Za­pom­niałam jak się lata... -daru


Ma Skrzydła Cytaty: A po co mi no­gi, sko­ro mam skrzydła?  -Frida Kahlo


a po co mi no­gi-sko­ro-mam-skrzydła 
Ma Skrzydła Cytaty: Niejed­ne­mu skrzydła po­magają pełzać. -Cyprian Czernik


niejed­ne­mu-skrzydła-po­magają-pełzać
Ma Skrzydła Cytaty: Ignorancja ma skrzydła orła i wzrok sowy. -Zbigniew Herbert


Ma Skrzydła Cytaty: Ig­no­rac­ja ma skrzydła orła i wzrok sowy. -Zbigniew Herbert


ig­no­rac­ja- skrzydła-orła-i wzrok-sowy
Ma Skrzydła Cytaty: Na nic skrzydła, kiedy módżek ptasi. -Anonim


na-nic-skrzydła-kiedy-módżek-ptasi
Ma Skrzydła Cytaty: Praca tylko może dać skrzydła natchnieniu. -Józef Ignacy Kraszewski


Ma Skrzydła Cytaty: Je­dyny Anioł który ma skrzydła - An­gel Di Maria!!!   -Uriel


je­dyny-anioł-który- skrzydła- an­gel-di maria- 
Ma Skrzydła Cytaty: Jeśli życie to podróż samolotem, to mi właśnie urwało skrzydła. -Scythe


jeśli-życie-to-podróż-samolotem-to-mi-właśnie-urwało-skrzydła
Ma Skrzydła Cytaty: ciepłym powiewem tworzą gniaz­do na głowie to skrzydła wiosny...   -Natuuś


ciepłym-powiewem-tworzą-gniaz­do-na głowie-to-skrzydła-wiosny- 
Ma Skrzydła Cytaty: I kura ma skrzydła jak orzeł, ale cóż z tego? -Aleksander Fredro


Ma Skrzydła Cytaty: Ser­ce nie od­poczy­wa, ale skrzydła muszą od­począć ... -Cykam


ser­-nie od­poczy­wa-ale-skrzydła-muszą-od­począć
Ma Skrzydła Cytaty: Kto raz wzniósł się wysoko, łamie skrzydła w krzakach. -Anna Jokai


kto-raz-wzniósł-ę-wysoko-łamie-skrzydła-w-krzakach
Ma Skrzydła Cytaty: Jed­no życzenie, do spa­dającej gwiazdy. Uwol­nij skrzydła. -cytlopka


jed­no-życzenie-do-spa­dającej-gwiazdy-uwol­nij-skrzydła
Ma Skrzydła Cytaty: Przestrzenią ducha, gdzie może on rozwinąć skrzydła, jest cisza. -Antoine De Saint - Exupery


przestrzenią-ducha-gdzie-może-on-rozwinąć-skrzydła-jest-cisza
Ma Skrzydła Cytaty: Gdy człowiek obrasta w piórka, nie znaczy, że będą z nich skrzydła. -Henryk Fiszel


gdy-człowiek-obrasta-w-piórka-nie-znaczy-że-będą-z-nich-skrzydła
Ma Skrzydła Cytaty: Tak to już cza­sami jest z aniołami Że mają skrzydła złamane  -samothnick


tak-to już-cza­sami-jest z aniołami-Że-mają-skrzydła-złamane