Ma już Do­syć życia Cytaty

Ma już Do­syć życia Cytaty: Kiedy mag ma już do­syć szu­kania tłuczo­nego szkła w jedze­niu, ma już do­syć życia. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Ma już Do­syć życia Cytaty: gdy od­dech wzdry­ga neuro­ny a niebo rośnie w lustrze prze­siąkając spo­koj­ne spojrzenie na­syć się spragniony życia wędrow­cze wyz­nawco spęka­nej ziemi bo nie na zamówienie jutro a dziś zaw­sze cię dogoni  -Papużka


Ma już Do­syć życia Cytaty: Mam ser­decznie do­syć pod­le­gania gównianym re­gułom. A nich to wszys­tko szlag trafi. -kitsh


mam-ser­decznie-do­syć-pod­­gania-gównianym-re­gułom-a nich-to wszys­tko-szlag-trafi
Ma już Do­syć życia Cytaty: Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd. -James Frey


Ma już Do­syć życia Cytaty: Tak jak w naszym obecnym życiu miewamy tysiące snów, tak też nasze obecne życie jest jedynie jednym z wielu tysięcy takich istnień, do którego przychodzimy z innego, bardziej rzeczywistego życia i następnie wracamy po śmierci. Nasze życie jest jedynie jednym ze snów tego bardziej rzeczywistego życia i tak już jest nieskończenie aż do ostatniego, najprawdziwszego życia - życia Boga. -Lew Tołstoj


Ma już Do­syć życia Cytaty: Do­syć sztywną mam szyję i dla­tego wciąż żyję, że po­lity­ka dla mnie, to w kryszta­le pomyje. -Jacek Kaczmarski


do­syć-sztywną-mam-szyję-i dla­tego-wciąż-żyję-że po­lity­ka-dla-mnie-to w kryszta­-pomyje
Ma już Do­syć życia Cytaty: Żad­na ko­bieta nie wychodzi za mąż z chęci zys­ku, wszys­tkie mają do­syć spry­tu, by poślu­biając mi­lione­ra, za­kochać się w nim. -Cesare Pavese


Żad­na-ko­bieta-nie wychodzi-za mąż-z chę-zys­ku-wszys­tkie-mają-do­syć-spry­-by poślu­biając-mi­lione­ra-za­kochać ę-w nim
Ma już Do­syć życia Cytaty: Jes­tem jak płynąca rzeka Uciekam z prądem przed siebie. Uciekam..Prze­cież nikt już nie cze­ka. Prze­cież nie ma już Ciebie. Daw­no nie widziałam Twe­go odbicia. Na brzeg nie przychodzisz już wcale. Przy­pad­ko­wo poz­byłaś mnie życia. Po­kazałaś, że nic nie jest trwałe. -rastanatusia


Ma już Do­syć życia Cytaty: Miłości nig­dy do­syć. Jes­teś szczęśli­wy - pożądasz ra­ju, jes­teś w ra­ju - rad byś dos­tać się do nieba. -Victor Marie Hugo


miłoś-nig­dy-do­syć-jes­teś szczęśli­wy- pożądasz-ra­ju-jes­teś-w ra­ju- rad-byś-­ć ę-do nieba
Ma już Do­syć życia Cytaty: szu­kanie sen­su życia trwa już od stu­leci . -Ma ły


szu­kanie-sen­su-życia-trwa-już-od stu­leci
Ma już Do­syć życia Cytaty: Ale ser­ce to te­raz za­marło, nie płyną już z niego żad­ne zachwy­ty; oczy mo­je są suche, a myśli mo­je, nie ob­my­wane już orzeźwiający­mi łza­mi (...) Cier­pię wiele, bo stra­ciłem to, co myło życia me­go je­dyną roz­koszą, świętą, ożyw­czą siłą, którą zaw­sze tworzyłem wo­koło siebie. -Johann Wolfgang Goethe


Ma już Do­syć życia Cytaty: cel namierzony już widzę miłość życia Amor coś zgubił  -bez.odwagi


cel-namierzony-już-widzę-miłość-życia-amor-coś-zgubił 
Ma już Do­syć życia Cytaty: Po czterdziestym roku życia każdy jest już odpowiedzialny za wygląd swojej twarzy. -Abraham Lincoln


po-czterdziestym-roku-życia-każdy-jest-już-odpowiedzialny-za-wygląd-swojej-twarzy
Ma już Do­syć życia Cytaty: O wartości życia decyduje to, co już przeżyliśmy; o jego cenie co nam jeszcze z niego pozostało. -Władysław Grzeszczyk


o-wartoś-życia-decyduje-to-co-już-przeżyliśmy-o-jego-cenie-co-nam-jeszcze-z-niego-pozostało
Ma już Do­syć życia Cytaty: Dusza już sucha, wśród wydm pus­tynnych szuka, choć krop­li życia. -Vergil


dusza-już-sucha-wśród-wydm-pus­tynnych-szuka-choć-krop­li-życia
Ma już Do­syć życia Cytaty:


sam-sens-życia-­mo-w so­bie-jest już-sen­sem-is­tnienia-~pa­weł-rychlica 
Ma już Do­syć życia Cytaty: Wszystko tak szybko przemija i nim spostrzeżemy się, dobiliśmy już do kresu życia. -Rupert Mayer


wszystko-tak-szybko-przemija-i-nim-spostrzeżemy-ę-dobiliśmy-już-do-kresu-życia
Ma już Do­syć życia Cytaty: Wszys­tko już było, część życia spi­sana, dziw­ny ten czas… …niepamięci. -LiaMort


wszys­tko-już-było-część-życia-spi­sana-dziw­ny-ten-czas-niepamię