Ma nadzieję Cytaty

Ma nadzieję Cytaty: Ciągle mamy nadzieję - i we wszystkich sprawach lepiej mieć nadzieję niż ją stracić. -Johann Wolfgang Goethe


ciągle-mamy-nadzieję-i-we-wszystkich-sprawach-lepiej-mieć-nadzieję-ż-ją-stracić
Ma nadzieję Cytaty: Nadzieja powiada, że temu prędzej spełniają się nadzieje, kiedy kto dobrze nadzieje. -Alojzy Żółkowski


nadzieja-powiada-że-temu-prędzej-spełniają-ę-nadzieje-kiedy-kto-dobrze-nadzieje
Ma nadzieję Cytaty: Ciągle ma­my nadzieję - i we wszys­tkich spra­wach le­piej mieć nadzieję niż ją stracić. -Johann Wolfgang Goethe


ciągle-­my-nadzieję- i we wszys­tkich-spra­wach-­piej-mieć-nadzieję-ż-ją stracić
Ma nadzieję Cytaty: Pa­miętasz prze­cież, przy­jacielu, te wszys­tkie dni, nadzieję tak wielką, że aż bo­lała, i zwątpienie, które korzys­tało z naj­mniej­sze­go wyczer­pa­nia, żeby przyjść i za­bić nadzieję. -Halina Poświatowska


Ma nadzieję Cytaty: codzien­nie da­jesz mi nadzieję... tak nadzieję ... py­tając jak się czuję , jak minął mi dzień ... po czym piszesz


codzien­nie-da­jesz-mi nadzieję-tak nadzieję-py­tając-jak ę-czuję- jak minął-mi dzień-po-czym-piszesz- nie wy­baczę
Ma nadzieję Cytaty: Nie wiem co jest gor­sze stra­cić nadzieję czy wiarę? Prze­cież one bez siebie nie dadzą ra­dy. Wiara wspiera nadzieję, tak jak nadzieja wiarę. Są jak dwie połówki- obie tworzą całość. Całość, którą jest serce. -opuszczona


Ma nadzieję Cytaty: Nadzieję mamy zawsze, dopóki żyjemy. -Anonim


nadzieję-mamy-zawsze-dopóki-żyjemy
Ma nadzieję Cytaty: Wychowują jedynie ci, którzy mają nadzieję. -Józef Tischner


Ma nadzieję Cytaty: Porzućcie wszelką nadzieję wy, którzy tu wstępujecie. -Dante Alighieri


porzućcie-wszelką-nadzieję-wy-którzy-wstępujecie
Ma nadzieję Cytaty: Cze­kanie może za­bić nadzieję. -opuszczona


cze­kanie-może-za­bić-nadzieję
Ma nadzieję Cytaty: Wycho­wują je­dynie ci, którzy mają nadzieję. -Józef Stanisław Tischner


Ma nadzieję Cytaty: Przy­jaźń-dwie nies­pełnione nadzieje.... -Alicja


przy­jaźń-dwie-nies­pełnione-nadzieje
Ma nadzieję Cytaty: Nadzieje uczonych są pewniejsze niż bogactwa nieuków. -Demokryt


nadzieje-uczonych-są-pewniejsze-ż-bogactwa-nieuków
Ma nadzieję Cytaty: Nie porzucaj nadzieje, jakoć się kolwiek dzieje. -Jan Kochanowski


nie-porzucaj-nadzieje-jakoć-ę-kolwiek-dzieje
Ma nadzieję Cytaty: Kochać kogoś znaczy na zawsze złożyć w nim nadzieję. -Gabriel Marcel


kochać-kogoś-znaczy-na-zawsze-złożyć-w-nim-nadzieję
Ma nadzieję Cytaty: Nic w przyrodzie nie ginie, jedynie spełnione nadzieje. -Stanisław Jerzy Lec


nic-w-przyrodzie-nie-ginie-jedynie-spełnione-nadzieje
Ma nadzieję Cytaty: Nadzieje ludzi mądrych są pewniejsze niż bogactwo nieuków. -Demokryt


nadzieje-ludzi-mądrych-są-pewniejsze-ż-bogactwo-nieuków
Ma nadzieję Cytaty: Mam nadzieję, że ktoś kiedyś przerobi sukces na sztukę. -Gertruda Stein


mam-nadzieję-że-ktoś-kiedyś-przerobi-sukces-na-sztukę