Ma nadzieję Cytaty

Ma nadzieję Cytaty: Nie kłam­stwa, lecz praw­da za­bija nadzieję. -Jerzy Andrzejewski


nie-kłam­stwa-lecz-praw­da-za­bija-nadzieję
Ma nadzieję Cytaty: Dopóki od­dycham, mam nadzieję. Dum spi­ro, spero. -Autor nieznany


dopóki-od­dycham-mam-nadzieję-dum-spi­ro-spero
Ma nadzieję Cytaty: Kto kocha - małe mu ogromnieje i lada promyk zolbrzymia nadzieję. -Cyprian Kamil Norwid


kto-kocha-łe-mu-ogromnieje-i-lada-promyk-zolbrzymia-nadzieję
Ma nadzieję Cytaty: To ważne, że nieus­tannie rodzą się nadzieje i umierają rozczarowania. -Władysław Loranc


to ważne-że nieus­tannie-rodzą ę-nadzieje-i umierają-rozczarowania
Ma nadzieję Cytaty: Mam nadzieję, że ko­niec jest ra­dos­ny i, że nig­dy tu nie powrócę. -Frida Kahlo


mam-nadzieję-że ko­niec-jest ra­­ny-i że nig­dy- nie powrócę
Ma nadzieję Cytaty: Żeby coś robić, trzeba mieć nadzieję, że się to zrobi. -Lew Tołstoj


Żeby-coś-robić-trzeba-mieć-nadzieję-że-ę-to-zrobi
Ma nadzieję Cytaty: Życie jest to zwodzący wekslarz, który nadzieje wymienia na cierpienia. -Stefan Witwicki


Życie-jest-to-zwodzący-wekslarz-który-nadzieje-wymienia-na-cierpienia
Ma nadzieję Cytaty: Życie to zwodzący wek­slarz, który nadzieje wy­mienia na cierpienia. -Stefan Witwicki


Życie-to zwodzący-wek­slarz-który-nadzieje-wy­mienia-na cierpienia
Ma nadzieję Cytaty: Pokładaj swe nadzieje w tym, po kim się nie dziedziczy. -Augustyn z Hippony


pokładaj-swe-nadzieje-w-tym-po-kim-ę-nie-dziedziczy
Ma nadzieję Cytaty: Śmierci kosztować, każdemu wierzyć, nadzieję stracić - są to ostatnie rzeczy. -Jan Żabczyc


Śmierci-kosztować-każdemu-wierzyć-nadzieję-stracić-są-to-ostatnie-rzeczy
Ma nadzieję Cytaty: Mam tę nadzieję, bez niej bowiem nie umiałbym żyć. -Herbert George Wells


mam-tę-nadzieję-bez-niej-bowiem-nie-umiałbym-żyć
Ma nadzieję Cytaty: Kto kocha - małe temu ogromnieje i lada promyk zolbrzymia nadzieje. -Cyprian Kamil Norwid


kto-kocha-łe-temu-ogromnieje-i-lada-promyk-zolbrzymia-nadzieje
Ma nadzieję Cytaty: Gdy nadzieję z wiarą mylisz, to nie znaj­dziesz nig­dy siły... -Rikitikitawi


gdy-nadzieję-z wiarą-mylisz-to-nie znaj­dziesz-nig­dy-ły
Ma nadzieję Cytaty: Nie porzu­caj nadzieje, ja­koć się kol­wiek dzieje. -Jan Kochanowski


nie-porzu­caj-nadzieje-ja­koć ę-kol­wiek-dzieje
Ma nadzieję Cytaty: Nadzieje na jutro są atrakcyjne, póki dziś nie stało się wczoraj. -William Faulkner


nadzieje-na-jutro-są-atrakcyjne-póki-dziś-nie-stało-ę-wczoraj
Ma nadzieję Cytaty: Miej­cie nadzieję, bo nadzieja przej­dzie z was do przyszłych po­koleń i ożywi je. -Juliusz Słowacki


miej­cie-nadzieję-bo nadzieja-przej­dzie-z was-do przyszłych-po­koleń-i ożywi
Ma nadzieję Cytaty: Nadzieje na jut­ro są at­rakcyj­ne, póki dziś nie stało się wczoraj. -William Faulkner


nadzieje-na jut­ro-są at­rakcyj­ne-póki-dziś-nie stało ę-wczoraj
Ma nadzieję Cytaty: Niech sko­nają Ci wszys­cy od­bierający nadzieję na lep­sze jutro. -Bruno


niech-sko­nają-ci wszys­cy-od­bierający-nadzieję-na lep­sze-jutro