Ma nadzieję Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ma nadzieję Cytaty: Niech sko­nają Ci wszys­cy od­bierający nadzieję na lep­sze jutro. -Bruno
niech-sko­nają-ci wszys­cy-od­bierający-nadzieję-na lep­sze-jutro
Ma nadzieję Cytaty: Grzeszyłem myślą. Po­ganiałem nadzieję -  Grzech? Te­raz szczęściem. 1.07.2015r. - 3.10.20015r. -fyrfle
grzeszyłem-myślą-po­ganiałem-nadzieję- -grzech-te­raz-szczęściem-1072015r- 31020015r
Ma nadzieję Cytaty: Gdy kochanek zwątpi o swych siłach, prawie zawsze zawiedzie nadzieje kochanki. -Giovanni Giacomo Casanova
gdy-kochanek-zwątpi-o-swych-łach-prawie-zawsze-zawiedzie-nadzieje-kochanki
Ma nadzieję Cytaty: Nie wyrzucaj bohatera z twojej duszy, dzierżyj święcie twoją najwyższą nadzieję. -Zaratustra
nie-wyrzucaj-bohatera-z-twojej-duszy-dzierżyj-święcie-twoją-najwyższą-nadzieję
Ma nadzieję Cytaty: Nadzieje uczo­nych są pew­niej­sze niż bo­gac­twa nieuków. -Demokryt
nadzieje-uczo­nych-są pew­niej­sze-ż-bo­gac­twa-nieuków
Ma nadzieję Cytaty: `Spa­lone kwiaty, wspom­nienia i mam nadzieję wszys­tkie mosty. -bluecaffe
`spa­lone-kwiaty-wspom­nienia-i mam-nadzieję-wszys­tkie-mosty
Ma nadzieję Cytaty: Strach idzie za na­mi i przed na­mi przez całe życie. Miej­my nadzieje, że nie dalej. -Tadeusz Konwicki
strach-idzie-za na­mi-i przed-na­mi-przez-całe-życie-miej­my nadzieje-że nie dalej
Ma nadzieję Cytaty: Starość jest smutna nie dlatego, że się skończyły przyjemności, lecz nadzieje. -Jean Richter
starość-jest-smutna-nie-dlatego-że-ę-skończyły-przyjemnoś-lecz-nadzieje
Ma nadzieję Cytaty: Cała mądrość życia w tej jedynie mieści się prawdzie - czekać i mieć nadzieję. -Aleksander Dumas
cała-mądrość-życia-w-tej-jedynie-mieś-ę-prawdzie-czekać-i-mieć-nadzieję
Ma nadzieję Cytaty: U starszych mężczyzn na widok pięknej dziewczyny budzą się wspomnienia, ale nie nadzieje. -Anonim
u-starszych-mężczyzn-na-widok-pięknej-dziewczyny-budzą-ę-wspomnienia-ale-nie-nadzieje
Ma nadzieję Cytaty: Śmierć koszto­wać, każde­mu wie­rzyć, nadzieję stra­cić - są to os­tatnie rzeczy. -Jan Żabczyc
Śmierć-koszto­wać-każde­mu-wie­rzyć-nadzieję-stra­ć- są to os­tatnie-rzeczy
Ma nadzieję Cytaty: Trzeba ugodzić śmiertelnie ziemską nadzieję, tylko wtedy można uratować siebie nadzieją prawdziwą. -Soren Aabye Kierkegaard
trzeba-ugodzić-śmiertelnie-ziemską-nadzieję-tylko-wtedy-można-uratować-siebie-nadzieją-prawdziwą
Ma nadzieję Cytaty: Być dla ko­goś Aniołem, nieść nadzieję - to naj­większy suk­ces naszej duszy. -płonąca
być-dla-ko­goś-aniołem-nieść-nadzieję- to naj­większy-suk­-naszej-duszy
Ma nadzieję Cytaty: Pesymista twierdzi, że wszystkie kobiety to nierządnice. Optymista nie jest tego zdania, ale ma nadzieję. -Julian Tuwim
pesymista-twierdzi-że-wszystkie-kobiety-to-nierządnice-optymista-nie-jest-tego-zdania-ale-nadzieję
Ma nadzieję Cytaty: Do końca będę miała nadzieje , że w nas jest ten ogień , ta is­kra , która była na początku ... -nasia
do końca-będę-miała-nadzieje- że w nas-jest ten-ogień-  is­kra- która-była-na początku
Ma nadzieję Cytaty: Wiek średni: siedzisz w domu w sobotni wieczór, dzwoni telefon, a ty masz nadzieję, że to nie do ciebie. -Ogden Nash
wiek-średni-siedzisz-w-domu-w-sobotni-wieczór-dzwoni-telefon-a-ty-masz-nadzieję-że-to-nie-do-ciebie
Ma nadzieję Cytaty: Mam nadzieję, że będziesz moim aniołem, który pod­niesie mnie, gdy stracę sens do życia. -AnDree
mam-nadzieję-że będziesz-moim-aniołem-który-pod­niesie-mnie-gdy-stracę-sens-do życia
Ma nadzieję Cytaty: Mówiąc że wszys­tko będzie dob­rze tracę nadzieje, bo za­miast le­piej jest co­raz gorzej.. -AnDree
mówiąc-że wszys­tko-będzie-dob­rze-tracę-nadzieje-bo-za­miast-­piej-jest co­raz-gorzej
Ma nadzieję Cytaty: Pory roku są największymi rewolucjami świata. Jakże inni byliby ludzie mając nadzieję na coroczne zakwitanie. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
pory-roku-są-największymi-rewolucjami-świata-jakże-inni-byliby-ludzie-mając-nadzieję-na-coroczne-zakwitanie
Ma nadzieję Cytaty: Gbur jest przekonany, że wszystkie kobiety są łatwe do zdobycia. Dżentelmen tak nie myśli, ale ma nadzieję. -Sarah Bernhardt
gbur-jest-przekonany-że-wszystkie-kobiety-są-łatwe-do-zdobycia-dżentelmen-tak-nie-myśli-ale-nadzieję
Ma nadzieję Cytaty: Po­co brałam od Ciebie nadzieje? Wie­działam, że to mat­ka głupców. Myślałam, ze tros­ki me roz­wiejesz, a Ty do­dałeś mi tyl­ko smutku. -MyslacaWierszem
po­co-brałam-od ciebie-nadzieje-wie­działam-że to mat­ka-głupców-myśłam-ze tros­ki-me roz­wiejesz-a-ty do­dałeś-mi tyl­ko
Ma nadzieję Cytaty: se­kun­dy, mi­nuty, godzi­ny, dni, ty­god­nie, miesiące ,la­ta ocze­kiwa­nia, za­bite nadzieje, zniszczo­ne uczucia. -NieBędęJulią
se­kun­dy-mi­nuty-godzi­ny-dni-ty­god­nie-miesią-­-ocze­kiwa­nia-za­bite-nadzieje-zniszczo­ne-uczucia
Ma nadzieję Cytaty:
chciałbym-dać-ludziom-moc-i nadzieję-lecz-nies­te­ty-nie mam-nad-tym-władzy-~pa­weł-rychllica 
Ma nadzieję Cytaty: Często jest tak, że za­wodzi­my się na tych oso­bach w których pokłada­liśmy naj­większe nadzieje.. -bluecaffe
często-jest tak-że za­wodzi­my ę-na tych-oso­bach-w których-pokłada­liśmy-naj­większe-nadzieje
Ma nadzieję Cytaty: Któż by kiedykolwiek w tym życiu mógł żyć, mieć nadzieję i dążności, gdyby przestrzeń nie była napełniona miłością. -Rabindranath Tagore
któż-by-kiedykolwiek-w-tym-życiu-mógł-żyć-mieć-nadzieję-i-dążnoś-gdyby-przestrzeń-nie-była-napełniona-miłośą
Ma nadzieję Cytaty: łzy gniewu dziś no­we nig­dy cię nie dos­trze­gałem znikłaś w dniu przy­bycia da­je nadzieję , no­wy sen  -tknp
łzy-gniewu-dziś-no­we-nig­dy-ę-nie ­trze­gałem-znikłaś-w dniu-przy­bycia-da­-nadzieję- no­wy-sen 
Ma nadzieję Cytaty: Któż by kiedykolwiek w tym życiu mógł żyć, mieć nadzieję - i dążności, gdyby przestrzeń nie była napełniona miłością. -Rabindranath Tagore
któż-by-kiedykolwiek-w-tym-życiu-mógł-żyć-mieć-nadzieję-i-dążnoś-gdyby-przestrzeń-nie-była-napełniona-miłośą
Ma nadzieję Cytaty: CIER­PIEĆ-TO UMIERAĆ PO­WOLI I W MĘKACH. MIEĆ NADZIEJĘ-TO MA­LEŃKA IS­KIER­KA KTÓRA POZ­WA­LA BYĆ SIL­NYM I ŻYĆ. -KICIA1
cier­pieĆ-to-umieraĆ-po­woli-i w mĘkach-mieĆ-nadziejĘ-to-ma­leŃka-is­kier­ka-ktÓra-poz­wa­la-byĆ-sil­nym-i ŻyĆ
Ma nadzieję Cytaty: Jak długo istnieje życie, tak długo istnieć będą nadzieje. -Teokryt
jak-długo-istnieje-życie-tak-długo-istnieć-będą-nadzieje
Ma nadzieję Cytaty: Budzić nadzieję w sobie i innych, oznacza: dodawać odwagi, dodawać życia. -Phil Bosmans
budzić-nadzieję-w-sobie-i-innych-oznacza-dodawać-odwagi-dodawać-życia
Ma nadzieję Cytaty: Wzniosłość to groza opanowana przez piękno, a więc przez nadzieję. -Anna Pogonowska
wzniosłość-to-groza-opanowana-przez-piękno-a-więc-przez-nadzieję
Ma nadzieję Cytaty: Wiem, że wszys­tko nas dzieli. Mam nadzieje, że jest coś co nas połączy. -Majka_Majdan
wiem-że wszys­tko-nas-dzieli-mam nadzieje-że jest coś-co nas-połączy
Ma nadzieję Cytaty: Rozsądny mąż jest jak marynarz. Podczas burzy zwija żagle, czeka, żywi nadzieję, a sztormy nie przeszkadzają mu kochać morza. -Andre Maurois
rozsądny-mąż-jest-jak-marynarz-podczas-burzy-zwija-żagle-czeka-żywi-nadzieję-a-sztormy-nie-przeszkadzają-mu-kochać-morza
Ma nadzieję Cytaty: Tak mam nadzieję. I możesz mi mówić, że nadzieja jest matką głupich, ale ja wolę być głupia niż nie mieć matki. -opuszczona
tak-mam-nadzieję-i możesz-mi mówić-że nadzieja-jest matką-głupich-ale-ja wolę-być-głupia-ż-nie mieć-matki
Ma nadzieję Cytaty: Miłość mnie pędzi oraz powstrzymuje, trwoży, ucisza, rozpala i mrozi, zsyła nadzieję, cierpienie szykuje, gardzi, zachęca, odpycha, uwodzi. -Francesco Petrarca
miłość-mnie-pędzi-oraz-powstrzymuje-trwoży-ucisza-rozpala-i-mrozi-zsyła-nadzieję-cierpienie-szykuje-gardzi-zachęca-odpycha-uwodzi