Ma­ja Zielenią Wzrok Cytaty

Ma­ja Zielenią Wzrok Cytaty: Wios­na-lwi­ca wy­suwa zielo­ne pazury i dziką wo­nią kwiatów prag­nienie wyraża... Wiel­kim sko­kiem uderza o pręty z żelaza, za który­mi Los-strażnik przys­tanął, ponury. Sar­knął piorun - to lwica burzy się i złości - błysnął ma­ja zielenią wzrok jej umęczony. Na je­sieni przy­cichnie - wciągnie ziel­ne szpony, si­wiejąc po samotnym wy­buchu miłości. Ma­ria Paw­li­kow­ska - Jasnorzewska  -Arlette


Ma­ja Zielenią Wzrok Cytaty: Od­wra­camy wzrok Za każdym razem Niech dzieje się krzywda Niech le­je się krew I łamią się kości, co rusz Od­wra­camy wzrok Nig­dy nie widzimy Niech niszczą nam życie Biorą co chcą Za­bijają rodzinę Od­wra­caj­my wzrok Jak nie­czu­li tchórze Bo tym się staliśmy Od­wra­cając wzrok  -bezoddechu


Ma­ja Zielenią Wzrok Cytaty: życie, działania, słowa Bo­ga a za­razem człowieka wpłynęły na ducha te­go świata jak na pus­ty­nię rzeka dusze ludzkie zbłąkane z wys­chnięty­mi sokami wez­brały zielenią kwieciem, owocami po­mimio wszel­kich trudów niech i w nas trwa coś pięknego to co da­je wytchnienie cud wzros­tu ... duchowego  -Trzykropek


Ma­ja Zielenią Wzrok Cytaty: spo­wita chłodem i lep­kością traw przyk­ry­ta ko­cem ut­ka­nym z od­dechu no­cy zak­ra­dam się niemo do twych łask niepew­nie po­wolut­ku żeby nie spłoszyć szep­czę cichut­ko do ciebie słowa us­ta­mi mus­kając uszka dotykam dłoń za­nurzam w gęstej czuprynie mój wzrok twój wzrok spo­tyka drżysz cały i ja drżę cała dusze chcą z nas wyskoczyć rwąc ciało do ciała by utonąć w roz­koszy   -Papużka


Ma­ja Zielenią Wzrok Cytaty: kiedyś ka­mienie bez ser­ca zgniotą nam już wszys­tkie palce mech po­rośnie blizny bez­tros­ko miękką zielenią a skóra wsty­dem spęka­na złuszczy się tak bezwstydnie jeśli tyl­ko ok­rutni bogowie nie splączą nam wte­dy języków przyj­dzie nam nagość zli­zywać ze znaczeń by sma­ki naz­wać na nowo  -Papillondenuit


Ma­ja Zielenią Wzrok Cytaty: Ig­no­rac­ja ma skrzydła orła i wzrok sowy. -Zbigniew Herbert


ig­no­rac­ja- skrzydła-orła-i wzrok-sowy
Ma­ja Zielenią Wzrok Cytaty: Ignorancja ma skrzydła orła i wzrok sowy. -Zbigniew Herbert


Ma­ja Zielenią Wzrok Cytaty: Cze­go nie dał mi słuch, od­da mi wzrok. -PoznajPrawdę


cze­go-nie dał-mi słuch-od­da-mi wzrok
Ma­ja Zielenią Wzrok Cytaty: Pi­jak kieru­je wzrok na kieliszek, ku­piec na kieszeń. -Talmud


pi­jak-kieru­-wzrok-na kieliszek-ku­piec-na kieszeń
Ma­ja Zielenią Wzrok Cytaty: Fut­ro co sezon Sen­ny powłóczys­ty wzrok Córka rogacza  -fyrfle


fut­ro-co sezon-sen­ny-powłóczys­ty-wzrok-córka-rogacza 
Ma­ja Zielenią Wzrok Cytaty: Miłość czyni mężczyznę ślepym, a zaostrza wzrok kobiety. -Erich Maria Remarque


miłość-czyni-mężczyznę-ślepym-a-zaostrza-wzrok-kobiety
Ma­ja Zielenią Wzrok Cytaty: Po­ran­ny uśmiech Sen­sual­ne doznanie ...Ten chab­ro­wy wzrok  -grafomanka


po­ran­ny-uśmiech-sen­sual­ne-doznanie-ten-chab­ro­wy-wzrok 
Ma­ja Zielenią Wzrok Cytaty: Miłość jest ślepa, ale małżeństwo przywraca wzrok jej. -Anonim


miłość-jest-ślepa-ale-łżeństwo-przywraca-wzrok-jej
Ma­ja Zielenią Wzrok Cytaty: Miłość jest ślepa, ale małżeństwo przywraca jej wzrok. -Georg Christoph Lichtenberg


Ma­ja Zielenią Wzrok Cytaty: Najwyraźniej/sza/ W ciemną noc wzrok wyostrza Wyob­raźnia śni K.A.Sz. 09.04.2016r. -Cris


najwyraźniejsza-w-ciemną-noc-wzrok-wyostrza-wyob­raźnia-ś-kasz-09042016r
Ma­ja Zielenią Wzrok Cytaty: Miłość to wszechpotężna migrena, jaskrawy kleks, który kapnął na wzrok i zalał rozum. -Robert Graves


miłość-to-wszechpotężna-migrena-jaskrawy-kleks-który-kapnął-na-wzrok-i-zalał-rozum
Ma­ja Zielenią Wzrok Cytaty: Wzrok miłości jest w miłość wpatrzony, z małej izdebki czyniąc świat bez granic. -John Donne


wzrok-miłoś-jest-w-miłość-wpatrzony-z-łej-izdebki-czyniąc-świat-bez-granic
Ma­ja Zielenią Wzrok Cytaty: Gdy się znaj­du­je przyjaciela, Słoneczny pro­myk z nieba strzela- Jaśnieje wzrok !  -Wojciech Młynarski


gdy ę-znaj­­-przyjaciela-słoneczny-pro­myk-z nieba-strzela-jaśnieje-wzrok-