Małą Cytaty

Małą Cytaty: Kiedy byłam mała, nie wie­działam co to smutek... Kiedy byłam mała, nie wie­działam co to ból... Kiedy byłam mała, nie miałam pojęcia ja­kie nap­rawdę jest życie... Kiedy byłam mała, nie ro­zumiałam wiele rzeczy... Kiedy byłam mała, nie wie­działam, że można płakać nie tyl­ko po stra­conej za­baw­ce lub stłuczo­nym ko­lanie po zabawie... Kiedy byłam mała, życie było łatwiejsze... Ale te­raz jes­tem duża i wiem to cze­go nie wie­działam kiedyś... -patka5463


Małą Cytaty: Mała paczka jest za mała, duża paczka jest za duża. Śred­niej nie ma, to mnie wkurza. -Ryder


mała-paczka-jest za ła-ża-paczka-jest za ża-Śred­niej-nie -to mnie-wkurza
Małą Cytaty: Mała rzecz, a grzeszy. -Tadeusz Gicgier


Małą Cytaty: Człowiek we własnym opakowaniu to mała paczka. -John Ruskin


człowiek-we-własnym-opakowaniu-to-ła-paczka
Małą Cytaty: Być człowiekiem - cóż za mała rola. -Alfred Aleksander Konar


Małą Cytaty: Miłość niecierpliwa nie na zawsze za mała. -Anonim


miłość-niecierpliwa-nie-na-zawsze-za-ła
Małą Cytaty: zbyt wiele myśli na jedną małą głowę  -nasia


zbyt-wiele-myśli-na jedną-łą-głowę 
Małą Cytaty: Mała nadzieja to ta, która wciąż się zaczyna. -Charles Peguy


Małą Cytaty: Cierpienia nigdy nie są za wielkie a i radość za mała. -Edyta Stein


cierpienia-nigdy-nie-są-za-wielkie-a-i-radość-za-ła
Małą Cytaty: Nowela - to schludnie zasznurowana paczuszka z małą niespodzianką w środku. -Robert Musil


nowela-to-schludnie-zasznurowana-paczuszka-z-łą-niespodzianką-w-środku
Małą Cytaty: Wielką miłość wystarczy wyszeptać, mała wymaga proklamacji. -Franciszek Herites


wielką-miłość-wystarczy-wyszeptać-ła-wymaga-proklamacji
Małą Cytaty: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. -Adam Mickiewicz


grzeczność-nie-jest-nauką-łatwą-ani-łą
Małą Cytaty: A w głębi duszy tli się mała is­kier­ka nadziei. -Zielona15


a w głębi-duszy-tli ę-ła-is­kier­ka-nadziei
Małą Cytaty: Wszystko co ludzkie, to jedynie mała łódeczka na oceanie sił. -Karel Capek


wszystko-co-ludzkie-to-jedynie-ła-łódeczka-na-oceanie-ł
Małą Cytaty: Zeszyj dziurkę, póki mała - Mama Zosię przestrzegała. -Stanisław Jachowicz


Małą Cytaty: ka­ra nie mała susza wiel­ka nastała wy­pa­cam grzechy 24-08-2015 ... 18:44  -Cykam


ka­ra-nie ła-susza-wiel­ka-nastała-wy­pa­cam-grzechy-24-08-2015-1844 
Małą Cytaty: Nastawienie jest małą rzeczą, która robi dużą różnicę -Winston Churchill


nastawienie-jest-łą-rzeczą-która-robi-żą-różnicę
Małą Cytaty: Cier­pienia nig­dy nie są za wiel­kie, a ra­dość za mała. -Edyta Stein


cier­pienia-nig­dy-nie są za wiel­kie-a ra­dość-za ła