Małe Rzeczy Są Naprawdę Cytaty

Małe Rzeczy Są Naprawdę Cytaty: Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz. -Augustyn Św


małe-rzeczy-są-naprawdę-łe-ale-być-wiernym-w-łych-rzeczach-to-wielka-rzecz
Małe Rzeczy Są Naprawdę Cytaty: Małe rzeczy są nap­rawdę małe, ale być wier­nym w małych rzeczach - to wiel­ka rzecz. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Małe Rzeczy Są Naprawdę Cytaty: At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane. -Arundhati Roy


at­mosfe­ra-była-gęsta-od myśli-i rzeczy-do po­wie­dze­nia-ale w ­kich-mo­men­tach-mówi ę-tyl­ko-małe-rzeczy-duże rzeczy
Małe Rzeczy Są Naprawdę Cytaty: Miłość rzeczy małe umie zamieniać na rzeczy wielkie. -Faustyna Kowalska Św


miłość-rzeczy-łe-umie-zamieniać-na-rzeczy-wielkie
Małe Rzeczy Są Naprawdę Cytaty: Tra­gedią wielu ludzi jest prze­kona­nie, że są stworze­ni do rzeczy wiel­kich, pod­czas gdy z trud­nością ro­bią rzeczy małe. -Ryszard Bukowski


tra­gedią-wielu-ludzi-jest prze­kona­nie-że są stworze­-do rzeczy-wiel­kich-pod­czas-gdy-z trud­nośą-ro­bią-rzeczy-łe
Małe Rzeczy Są Naprawdę Cytaty: Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy małe, a to z wielką miłością. -Matka Teresa z Kalkuty


nie-potrafimy-robić-wielkich-rzeczy-możemy-robić-rzeczy-łe-a-to-z-wielką-miłośą
Małe Rzeczy Są Naprawdę Cytaty: Rzeczy naprawdę ważne dla ludzi to rzeczy, które mogą znaczyć więcej niż samo życie - kochanie i bycie kochanym, oddanie prawdzie, integralność wewnętrzna, odwaga, współczucie. -Bryan Magee


rzeczy-naprawdę-ważne-dla-ludzi-to-rzeczy-które-mogą-znaczyć-więcej-ż-samo-życie-kochanie-i-bycie-kochanym-oddanie-prawdzie-integralność
Małe Rzeczy Są Naprawdę Cytaty: A kto ma za nic małe rzeczy, wnet podupadnie. Syr 19,1 -Biblia


a-kto-za-nic-łe-rzeczy-wnet-podupadnie-syr-191
Małe Rzeczy Są Naprawdę Cytaty: Wiel­cy ludzie dos­trze­gają małe rzeczy. -Kossak


wiel­cy-ludzie-­trze­gają-łe-rzeczy
Małe Rzeczy Są Naprawdę Cytaty: Wielkie okazje oczekują tych, którzy dają z siebie więcej, niż się od nich wymaga. Możemy nie mieć okazji wykonywania wielkich rzeczy w wielki sposób, ale każdy może wykonywać małe rzeczy w wielki sposób. -H. Jackson Brown


Małe Rzeczy Są Naprawdę Cytaty: Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę - wielkie upadają. -Salustiusz


dzięki-zgodzie-łe-rzeczy-rosną-przez-niezgodę-wielkie-upadają
Małe Rzeczy Są Naprawdę Cytaty: Cza­sem małe rzeczy od wiel­kich czy­nią o wiele więcej... -Chemicals


cza­sem-łe-rzeczy-od wiel­kich-czy­ą-o wiele-więcej
Małe Rzeczy Są Naprawdę Cytaty: Każda rzecz wiel­ka mu­si koszto­wać i mu­si być trud­na. Tyl­ko rzeczy małe i liche są łatwe. -Stefan Wyszyński


każda-rzecz-wiel­ka-mu­-koszto­wać-i mu­-być-trud­na-tyl­ko rzeczy-łe-i liche-są łatwe
Małe Rzeczy Są Naprawdę Cytaty: Przeszedłem straszne rzeczy w życiu, przy czym niektóre z nich zdarzyły się naprawdę. -Mark Twain


przeszedłem-straszne-rzeczy-w-życiu-przy-czym-niektóre-z-nich-zdarzyły-ę-naprawdę
Małe Rzeczy Są Naprawdę Cytaty: Nie jesteśmy wszystkim, i naprawdę tylko dwie rzeczy są pewne na tym świecie, ta pierwsza właśnie, i druga - że umrzemy. -Georges Bataille


nie-jesteśmy-wszystkim-i-naprawdę-tylko-dwie-rzeczy-są-pewne-na-tym-świecie-pierwsza-właśnie-i-druga-że-umrzemy
Małe Rzeczy Są Naprawdę Cytaty: Kłopot z większością ludzi polega na tym, że są straszliwie zajęci organizowaniem rzeczywistości, której nawet nie rozumieją. Zawsze coś ustalamy, organizujemy... Nigdy nie przyjdzie nam do głowy, że rzeczy nie potrzebują być organizowane. Naprawdę. To wielkie odkrycie. Rzeczy potrzebują jedynie zrozumienia. Jeśli je zrozumiesz, one się zmienią.” -Anthony de Mello


Małe Rzeczy Są Naprawdę Cytaty: Wystarczą małe rzeczy, aby uszczęśliwić mędrca; głupca natomiast nic nie uraduje. Dlatego jest tak wielu zrozpaczonych. -Francois de la Rochefoucauld


wystarczą-łe-rzeczy-aby-uszczęśliwić-mędrca-głupca-natomiast-nic-nie-uraduje-dlatego-jest-tak-wielu-zrozpaczonych
Małe Rzeczy Są Naprawdę Cytaty: Ci, co kupują rzeczy niepotrzebne, zawsze są mądrzejsi niż sądzą – kupują małe marzenia. -Fernando Pessoa


ci-co-kupują-rzeczy-niepotrzebne-zawsze-są-mądrzejsi-ż-sądzą-kupują-łe-marzenia